biochimia-264

Description

Quiz on biochimia-264, created by Macari Tatiana on 14/04/2022.
Macari Tatiana
Quiz by Macari Tatiana, updated more than 1 year ago
Macari Tatiana
Created by Macari Tatiana over 2 years ago
458
0

Resource summary

Question 1

Question
Câte molecule de ATP se produc prin fosforolare la nivel de substrat la oxidarea completă a unei molecule de glucoză?
Answer
 • 38 ATP
 • 12 ATP
 • 4 ATP
 • 36 ATP
 • 2 ATP

Question 2

Question
Câte molecule de ATP se obțin la oxidarea completă ( până la CO2 și H2O) a unei molecule de glucoză (folosind sistemul navetă malat-aspartat)?
Answer
 • 38 ATP
 • 12 ATP
 • 24 ATP
 • 2 ATP
 • 36 ATP

Question 3

Question
Câte molecule de ATP se produc la oxidarea oxidarea completă ( până la CO2 și H2O) a unei molecule de gliceraldehid-3-fosfat (folosind transfer malat-aspartat)?
Answer
 • 2 ATP
 • 16 ATP
 • 20 ATP
 • 17 ATP
 • 12 ATP

Question 4

Question
Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a unei molecule de gliceraldehid-3- fosfat?
Answer
 • 15 molecule de ATP
 • 36 molecule de ATP
 • 18 molecule de ATP
 • 20 molecule de ATP
 • 12 molecule de ATP

Question 5

Question
Câte molecule de ATP sunt produse prin fosforolare la nivelul de substrat în oxidarea completă a unei molecule de gliceraldehid-3-fosfat?
Answer
 • 3 ATP
 • 1 ATP
 • 12 ATP
 • 20 ATP
 • 2 ATP

Question 6

Question
Ce enzime nu participă la glicoliza aerobă?
Answer
 • piruvat kinaza
 • lactat dehidrogenaza
 • malat dehidrogenaza
 • hexokinaza
 • glicerofosfat dehidrogenaza

Question 7

Question
Etapa non -oxidativă a glicolizei:
Answer
 • include 10 reacți
 • include conversia glucozei în 2 trioze fosforilate
 • include 11 reacții
 • include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP
 • include ultimele 5 reacții ale glicolizei

Question 8

Question
Etapa non-oxidativă a glicolizei:
Answer
 • include primele 5 reacții și produce 2 ATP
 • include ultimele 5 reacții ale glicolizei
 • include 11 reacții
 • include primele 5 reacții și necesită 2 ATP
 • include 10 reacții

Question 9

Question
Etapa oxidativă a glicolizei:
Answer
 • include 10 reacți
 • include 11 reacții
 • include ultimele 5 reacții ale glicolizei și produce 4 molecule de ATP
 • include ultimele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 molecule de ATP
 • include ultimele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 molecule de ATP

Question 10

Question
Etapa oxidativă a glicolizei:
Answer
 • include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP
 • include 10 reacții
 • realizează transformarea 2gliceraldehid-3-fosfat în 2 piruvat
 • include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP
 • include 11 reacții

Question 11

Question
Etapa oxidativă a glicolizei:
Answer
 • include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP
 • include o reacție de oxido-reducere și generează 2 molecule de NADH + H +
 • include 10 reacții
 • include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP
 • include 11 reacții

Question 12

Question
Glicoliza este activată de:
Answer
 • AMP, ADP
 • ATP
 • NADH
 • Lactat
 • glucozo-6-fosfat

Question 13

Question
Glicoliza este inhibată de:
Answer
 • glucoză
 • citrate
 • ADP
 • AMP
 • NAD +

Question 14

Question
Glicoliza:
Answer
 • are loc numai în țesutul adipos
 • are loc în matrixul mitocondriilor
 • are loc doar în ficat și mușchii scheletici
 • este degradarea glicogenului
 • este oxidarea glucozei

Question 15

Question
Glicoliza:
Answer
 • este oxidarea fructozei
 • este degradarea glicogenului
 • are loc doar în ficat și mușchii scheletici
 • are loc în citozol
 • are loc numai în țesutul adipos

Question 16

Question
Glicoliza:
Answer
 • toate reacțiile glicolizei sunt reversibile
 • eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP
 • în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O
 • eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 2 ATP
 • produsul final al glicolizei anaerobe este lactatul

Question 17

Question
Glicoliza:
Answer
 • eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 2 ATP
 • eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP
 • în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O
 • produsul final al glicolizei anaerobe este piruvatul
 • toate reacțiile glicolizei sunt reversibile

Question 18

Question
Glicoliza:
Answer
 • eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 12 ATP
 • eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 38 (36) ATP
 • în condiții aerobe produsul final al glicolizei este lactatul
 • produsul final al glicolizei anaerobe este acetil-CoA
 • toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile

Question 19

Question
Glicoliza:
Answer
 • toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile
 • în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O
 • produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul
 • glicoliza anaerobă include 11 reacții
 • eficiență energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

Question 20

Question
Glicoliza:
Answer
 • eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP
 • glicoliza anaerobă este cuplată cu lanțul respirator
 • glicoliza aerobă este cuplată cu lanțul respirator
 • produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul
 • toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile

Question 21

Question
În carență de energie piruvatul se va transforma prioritar în:
Answer
 • butirat
 • propionat
 • lactat
 • acetil-CoA
 • Etanol

Question 22

Question
Produsele finale ale glicolizei anaerobe sunt:
Answer
 • glucoză, 2 ATP, 2 H2O
 • 2 ATP, 2 H2O, 2 molecule de lactat
 • 2 H2O, 6 ATP, 2 molecule de lactat
 • 2 molecule de piruvat, 2 ATP, 2 H2O
 • 2 molecule de acetil-CoA, 2 ATP

Question 23

Question
Reglarea activității fosfofructokinazei:
Answer
 • citratul și ATP sunt modulatori pozitivi
 • AMP și fructozo-2,6-difosfat sunt modulatorii pozitivi
 • 1,3 difosfogliceratului, fosfoenolpiruvat sunt activatori ai enzimei
 • NADH și NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
 • starea energetică scăzută a celulei inhibă enzima

Question 24

Question
Selectați produsele finale ale oxidării complete a glucozei:
Answer
 • 22 H2O, 2 ATP
 • 44 ATP, 2 H2O
 • 38 (36) ATP, 6 CO2
 • 2 H2O, 4 CO2
 • 2 ATP, 4 CO2

Question 25

Question
Sistemul navetă glicerol fosfat:
Answer
 • transferă protonii (H + ) de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii
 • transferă protonii și electronii de hidrogen prin intermediul lanțului respirator
 • transferă protonii (H + ) de la NADH + H + din mitocondrii la NADH + H+ din citozol
 • transferă protonii (H + ) de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii
 • transferă protonii (H+ ) de la NADH + H + din mitocondrii la FADH2 din citozol

Question 26

Question
Sistemul navetă malat-aspartat:
Answer
 • transferă protoni de (H+ ) din citozol în mitocondrii
 • transferă protonii de (H +) și electronii prin intermediul lanțului respirator
 • transferă protonii de (H + ) din microzomi în citozol
 • transferă protonii de (H + ) din citosol în microzomi
 • transferă protonii de H + din mitocondriile îna citozol

Question 27

Question
Sistemul navetă malat-aspartat este:
Answer
 • transferul de H + de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii
 • transferul deH + de la NADH + H +din mitocondrii la NADH + H + din citosol
 • transferul de protonii și electroni de hidrogen prin intermediul lanțului respirator
 • transferul de H + de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii
 • transferul de H + de la NADH + H+ din mitocondrii la FADH2 din citozo

Question 28

Question
Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:
Answer
 • alanin aminotransferaza
 • fosfofructokinaza
 • piruvat kinaza
 • aspartat aminotransferaza
 • piruvat dehidrogenaza
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
10 Basic English Questions - Quiz 1
Leo JC
Developmental Psychology - Freud, Little Hans (1909)
Robyn Chamberlain
FCE Practice Fill In The Blank
Christine Sang
USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
Lewis Appleton-Jones
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
Globalisation Case Studies
annie
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali
2_PSBD HIDDEN QUS By amajad ali
Ps Test
mi mapa conceptual
Gloria Romero