Ethical hacking week 1

Description

Quiz on Ethical hacking week 1, created by Koen Theunissen on 29/01/2018.
Koen Theunissen
Quiz by Koen Theunissen, updated more than 1 year ago
Koen Theunissen
Created by Koen Theunissen about 6 years ago
4
0

Resource summary

Question 1

Question
Hoe heet een gesimuleerde aanval op een computersysteem met toestemming van de eigenaar?
Answer
 • Hacken
 • Testen
 • Ethical hacken
 • Pentesten

Question 2

Question
Wat doet het NCSC?
Answer
 • Omgevingen beter beveiligen
 • Houden toezicht op beveiliging van een omgeving
 • Publiceert rapporten over beveiliging en incidenten
 • houd toezicht op de beveiliging en incidenten gedurende het jaar en publiceren hierover jaarlijkse rapporten

Question 3

Question
Hoevaak word het rapport cyber security beeld nederland gepubliceert?
Answer
 • elke maand
 • elk kwartaal
 • elk half jaar
 • elk jaar

Question 4

Question
Welke organisatie(s) publiceren jaarlijkse rapporten over incidenten en beveiliging in IT omgevingen?
Answer
 • NCSC Nationaal cyber security centrum
 • CBS centraal bureau voor statistiek
 • Beide antwoorden zijn juist

Question 5

Question
Wat simuleert echte aanvallen op bedrijfsnetwerken?
Answer
 • Systeemtest
 • Pentest
 • Acceptatietest
 • Hacktest

Question 6

Question
Bij White box testing heb je volledige kennis Bij Gray box testing heb je maar beperkte kennis Bij black box testing heb je geen kennis
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Bij welke pentest wordt de test geinitieerd vanuit het bedrijf?
Answer
 • Internal pentest
 • external pentest

Question 8

Question
Er zijn een groot aantal pentesting tools beschikbaak. waarop zijn de meeste tools gebaseerd?
Answer
 • Windows
 • Linux

Question 9

Question
Veel open-source hulpmiddelen worden gecombineerd in wat live distros: een live distributie DVD met honderden tools
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Kali en Samurai zijn voorbeelden van live distros
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
De PTES-Framework pentest execution standard definieert 7 secties. welke sectie mist hieronder? - intelligence gathering -................. - vulnerability analyses - exploitation - post-exploitaion - reporting
Answer
 • presentating
 • threat modelling
 • pentesting
 • hacking

Question 12

Question
Deze fase is de voorbereidingsfase voordat de daadwerkelijke aanval begint. Alle details met betrekking tot PenTest worden vooraf met de klant besproken - tijdschatting - omvang van de opdracht - wat is de testingwindow - contactgegevens - autorisatie van pentesting - omgaan met derden - rules of engagement - doelen stellen
Answer
 • Pre engagement
 • gathering information
 • consolidation
 • penetration

Question 13

Question
Voordat een test kan doorgaan moet
Answer
 • er een tijdschatting gemaakt worden
 • er gekeken worden of social engineering deel kan uitmaken van de test
 • er gekeken worden of de test uitgevoerd zal worden volgens de ISO/NEN
 • alle antwoorden zijn juist

Question 14

Question
Waarom moet je juridische zorgen aanpakken in een pentest?
Answer
 • Hoe om te gaan als je illegale files vind binnen het netwerk
 • Hoe om te gaan als je met je test het netwerk down haalt
 • Hoe om te gaan als je iets achter laat van hacking tools
 • Alle antwoorden zijn juist

Question 15

Question
De image van kali kan van DVD en USB gerunt worden
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Kali is een voorbeeld van een .......
Answer
 • pentesting hack
 • pentesting tool
 • pentesting platform

Question 17

Question
Welk platform is speciaal ontworpen voor webtesting?
Answer
 • Kali
 • Samurai

Question 18

Question
welke beschrijving past het beste bij ethical hacking?
Answer
 • Een juridische vorm van hacking die systemen onderzoekt in naam van het bedrijf om kwetsbaarheden te vinden. juridische afspraken worden gemaakt over rijkweidte van de test en aansprakelijkheid in geval van problemen
 • Onwettige toegang tot systemen en het verwijderen, wijzigen en kopiëren van gegevens of identiteitsdiefstal. dit is natuurlijk niet legaal!

Question 19

Question
Wat is een security asessment?
Answer
 • Een juridische vorm van hacking die systemen onderzoekt in naam van het bedrijf om kwetsbaarheden te vinden. juridische afspraken worden gemaakt over rijkweidte van de test en aansprakelijkheid in geval van problemen
 • Onderzoekt een bedrijf met betrekking tot geïnstalleerde en ontbrekende beveiligingsfuncties. het wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten en software voor het verzamelen van informatie. gevonden kwetsbaarheden worden niet geëxploiteerd, terwijl pentesting wel kwetsbaarheden misbruikt.

Question 20

Question
Hieronder zie je de fases van ....... - gathering information - penetration / exploitation - consolidation - reconnaisance - privelege escalation - execute the plan - exfiltration
Answer
 • hackfasen
 • pentest fases

Question 21

Question
Hieronder zie je de fases van ....... - intelligence gathering - threat modelling - vulnerability analysis - exploitation - post-exploitation - reporting
Answer
 • Hackfasen
 • Pentestfasen

Question 22

Question
Bij welke hackfasen is informatie verzamelen mogelijk op 3 manieren?
Answer
 • Gathering information
 • reconnaisance
 • exploitation
 • exfiltration

Question 23

Question
Als je op een active manier informatie verzameld doe je dit d.m.v port scanning of social engineering
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Bij semi active informatie verzamelen word er op een minimale interactie informatie verzameld over het doelwit. (bijv een packet verzenden)
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Informatie opzoeken over een bedrijf via google noemen we ....... informatie verzamelen
Answer
 • active
 • semi active
 • passive

Question 26

Question
in welke hackfase word informatie geanalyseerd waardoor het duidelijk word op welke manier systemen gepenetreerd kunnen worden en word er een exploit vantevoren getest om te testen dat de inbraak niet opvalt
Answer
 • Penetration / exploitation
 • consolidation
 • reconnaisance
 • privelege escalation

Question 27

Question
Een zero day exploit is een lek in software die nog niet is ontdekt en waar nog geen patch voor is
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
In welke hack fase word er voor gezorgd dat er bij het binnendringen van het systeem de toegang behouden blijft?
Answer
 • Penetration / exploitation
 • consolidation
 • reconnaisance
 • privelege escalation

Question 29

Question
In welke hackfase begin ja opnieuw aan een verkenningfase als je al binnen het netwerk bent gekomen?
Answer
 • penetration / exploitation
 • consolidation
 • reconnaisance
 • privelege escalation

Question 30

Question
niet gepatchte software, slechte configuraties, zwakke wachtwoorden en badges zijn voorbeelden van kwetsbaarheden
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
wanneer is beveiliging minder strikt?
Answer
 • in het bedrijf
 • vanuit internet

Question 32

Question
In welke hackfasen zorg je ervoor dat je rootrechten krijgt?
Answer
 • Penetration / exploitation
 • consolidation
 • reconnaisance
 • privelege escalation

Question 33

Question
In welke hackfasen kopieer, wijzig of vernietig je informatie
Answer
 • Penetration / exploitation
 • consolidation
 • reconnaisance
 • executing the plan

Question 34

Question
In welke hack fasen ga je kijken hoe je grote databases die bestaan uit meerdere gigabytes kunt verplaatsen zonder dat het opvalt?
Answer
 • Exfiltration
 • execute the plan
 • penetration / exploitation
 • reconnaisance

Question 35

Question
de exfiltration fase is opgedeeld in 2 delen: - data exfiltration - exfiltration van de hacker
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
OSINT staat voor open source inteligence
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Pythagorean Theorem Quiz
Selam H
AS Unit 1 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
Waves
kate.siena
GCSE French Edexcel High Frequency Verbs: First Set
alecmorley2013
An Inspector calls Techniques
anya14
Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE
joshua6729
Flashcards de Inglês - Vocabulário Intermédio
miminoma
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
Globalisation Case Studies
annie
Chemistry 1
Peter Hoskins