อัตราส่วนตรีโกณมิติ

Description

ผลงานนักเรียน
Bubee Mathkku
Mind Map by Bubee Mathkku, updated more than 1 year ago More Less
supaporn somparn
Created by supaporn somparn over 8 years ago
Bubee Mathkku
Copied by Bubee Mathkku over 8 years ago
111
0

Resource summary

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 1. 1. sine A ไซน์ของมุม a หรือเขียนย่อว่า sin A
  1. 2. cos A โคไซน์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า cos A
   1. 3. tangent A แทนเจนต์ หรีอเขียนย่อว่า tan A
    1. 6. cosecant A โคซีแคนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า cosec A
     1. 4. cotangent A โคแทนเจนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า cot A
      1. 5. secant A ซีแคนต์ของมุม A หรือย่อว่า sec A
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
       Pawadee Chaiyasa
       แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต
       kanokporn nunkaew
       สมบัติของการเท่ากันของจำนวนจริง
       Pawadee Chaiyasa
       อสมการพหุนาม
       Bubee Mathkku
       ไข้เลือดออก
       Panaporn Romyen
       เลขโรมัน
       supatharaporn.1524
       ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
       Pawadee Chaiyasa
       ประเทศสมาชิกอาเซียน
       kanokporn nunkaew
       ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC
       plaifa sangsooK
       ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากAEC
       jomjam buddee
       การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
       plaifa sangsooK