Wie doet wat?

Description

Flashcards on Wie doet wat?, created by Oner Altunay on 11/06/2017.
Oner Altunay
Flashcards by Oner Altunay, updated more than 1 year ago
Oner Altunay
Created by Oner Altunay over 6 years ago
7
0

Resource summary

Question Answer
Het veiligheidshuis Bij het veiligheidshuis komt alle informatie bij elkaar en worden casussen van radicalisering behandeld en vervolgens integraal aangepakt. De lokale driehoek wordt hierin gekend (politie, OM en burgemeester)
Het signalerings-overleg Steeds meer gemeenten organiseren signalerings-overleggen. Dit zijn overleggen tbv informatieverrijking. Bijvoorbeeld zoals in deze casus om puzzle stukken bij elkaar te brengen.
Politie De politie levert een belangrijke bijdrage m.b.t. het informatienetwerk. Maar ook bijvoorbeeld de wijkagent, die zit immers in lokale wijknetwerken en signaleert ook een hoop. Qua aanpak is de repressieve kant (overtreden wet) voornamelijk de rol.
Gemeente Het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering Het signaleren en de persoonsgerichte aanpak (regierol) Re-integratie en nazorg
Show full summary Hide full summary

Similar

C1 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
Geography Coasts Questions
becky_e
English Language Revision
saradevine97
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
Biology B2.3
Jade Allatt
The Circulatory System
Johnny Hammer
el centro comercial
Pamela Dentler
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez