Estudiar conceptes la matèria

Description

Hacer estas fichas os van a ayudar para el examen de mañana
Deleted user
Flashcards by Deleted user, updated more than 1 year ago More Less
Margarita Molinuevo
Created by Margarita Molinuevo about 6 years ago
Margarita Molinuevo
Copied by Margarita Molinuevo about 6 years ago
5
0

Resource summary

Question Answer
MATÈRIA Tot alló que exisix i que ens envolta
MASSA ES la cuantitat de matèria que té un cos
VOLUM Es la quantitat d'espai que ocupa un cos
DENSITAT Es la relació que n'hi-ha entre la massa i el volum.
MATERIALS És matèria que s'utilitza per a fer coses
MATÈRIA PRIMERA Ès matèria què està formada per recursos naturals
COMBUSTIÓ Es una reacció química per la qual algunes substàncies reaccionen amb 'oxigen de l'aire i produeixen energia en forma de llum i calor.
OXIDACIÓ Es una reacció química per la qual algunes substàncies prenen el oxigen de l'aire i es trasformen en unes altres.
FERMENTACIÓ Es una reacció química en la qual les substàncies orgàniques es trasformen en altres. El procés no necessita oxigen.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Parts & Genetics
Selam H
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
How to Develop the Time Management Skills Essential to Succeeding in IB Courses
nina.stuer14
History - Medicine through Time
Alice Love
Maths GCSE - What to revise!
sallen
Business Studies GCSE
phil.ianson666
Mapa Conceptual de Liderazgo
gabbi.mendoza
Strength and Limitations of research methods
Isobel Wagner
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
Amy Lashkari
5 Tips for motivating your students
Jen Molte
1PR101 2.test - Část 11.
Nikola Truong