Literatura medieval catalana

GoConqr Review

Repàs de dades clau sobre la literatura medieval catalana.
Nanina
Flashcards by Nanina, updated more than 1 year ago
Nanina
Created by Nanina over 10 years ago
1017
1

Resource summary

Question Answer
Quin era el principal objectiu de l'església a l'Edat Mitjana? Educar: cristianitzar als infidels; predicar al poble; cristianitzar les classes dominants
Pare de la literatura catalana en prosa RAMON LLULL (1232-1316)
Què va fer Ramon Llull? Escriure principalment en prosa. Va tenir una conversió: convertia infidels; escrivia llibres; fundava escoles i monestirs
Característiques de la literatura de Ramon Llull Sense finalitat; Volia portar els pensaments dels infidels al terreny ideològic i convertir-los.; DOMINA TOTES LES TÈCNIQUES LITERÀRIES
Escrits importants de Ramon Llull PROSA: art lul·liana: llibre de contemplació a Déu; Llibre de l'ordre de cavalleries; Novel·les didàctiques :llibre d'Evast i Blanquerna (Llibre d'Amic e Amat); Fèlix o Llibre de meravelles (Llibre de les bèsties); Llibre del gentil e dels tres savis POESIA: Lo desconhort; Cant de Ramon; A vós, dona Verge Santa Maria; Lo Concilli
Característiques de l'amor cortès s. XII i XIII: relació de vassallatge entre poeta (hom (vassall)) i dona (midons); dona casada --> relació extramatrimonial; dona com a ésser superior, plena de sensualitat
Diferències entre trobadors i joglars TROBADOR: poeta de l'amor cortès, escrivia les paraules i la melodia. JOGLAR: encarregat de difondre la poesia dels trobadors de cort en cort.
Gèneres de la poesia trobadoresca cançó (canso), de tema amorós i melodia pròpia; alba, de tema amorós, trista; pastorel·la, de tema amorós; sirventès, intenció moral, política i satírica; plany, tristesa per la mort d'algú
Estils de la poesia trobadoresca trobar leu (poesia senzilla); trobar clus (sentit de les paraules); trobar ric (sonoritat de les paraules).
TROBADORS REPRESENTATIUS Guillem de Berguedà (feia sirventesos XII) i Cerví de Girona (trobar ric).
Gran poeta de la 1ª meitat del segle XV AUSIAS MARCH (1400-1459)
Característiques de la poesia d'Ausias March De tema amorós, amb un punt de vista analític i busca expressar els seus sentiments i pensaments i amb un jo poètic angoixat
Com va ser l'amor segons la poesia d'Ausias March? 1º: lluita entre l'amor carnal (bestial) i l'amor espiritual (angelical). 2º: unió entre l'amor carnal i espiritual. 3º: analitza la seva experiència amb el dolor. 4º: reflexió moral i religiosa.
Llengua i estil de la poesia d'Ausias March No hi ha mètrica elaborada, accentuació a la musicalitat, i adopta formes fixes (estrofes de 8 versos decasíl·labs) --> no vol distreure al lector del sentit del poema. Només en català perquè no fa servir llengües falsejades, i li afegeix vocabulari i complexitat semàntica a l'idioma.
Les grans quatre cròniques Crònica de Jaume I, Crònica de Bernat Desclot, Crònica de Ramon Muntaner, Crònica de Pere el Cerimoniós
Què són les cròniques? Obres literàries que contenen una sèrie de fets històrics en ordre cronològic.
Característiques de les cròniques escrites pels reis Estaven escrites en 1ª persona, explicaven les memòries personals i tenien una intenció propagandística i justificaven accions polítiques i militars.
Característiques de les cròniques escrites per Bernat Desclot i Ramon Muntaner Estaven escrites en 3ª persona, explicaven la vida i els regnats de la dinastia de Barcelona i tenien una intenció propagandística i històrica.
Com s'anomenen les dues novel·les cavalleresques més importants? Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc
Diferències entre la novel·la de cavalleries i la cavalleresca La novel·la de cavalleries parla de cavallers irreals i perfectes i la novel·la cavalleresca parla de cavallers de veritat o de personatges inventats amb característiques reals.
Característiques de Curial e Güelfa Novel·la cavalleresca d'amors i armes del segle XV, sense autor reconegut, és una de les grans obres de les literatures catalana i europea
Qui és l'autor de Tirant lo Blanc? JOANOT MARTORELL (1405/10 - 1465)
Digues els tres escriptors més importants de l'època i la tècnica literària per la que eren reconeguts. Ramon Llull (1232 - 1316) - literatura doctrinal i prosa. Ausias March (1400 - 1459) - poesia diferent a la trobadoresca. Joanot Martorell (1405/10- 1465) - novel·la cavalleresca.
Característiques de Tirant lo Blanc Va ser publicada el 1490, per Martí Joan de Galba (qui va escriure el seu nom com a co-escriptor). És una novel·la cavalleresca total, una de les millors novel·les modernes. Té fragments plagiats i és un relat autobiogràfic d'un personatges fictici en un marc realista i versemblant. Conté dos tipus de llengües.
Show full summary Hide full summary

Similar

LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
L'entrada del s.XX: El modernisme i l'Escola Mallorquina
africa Roura Aguirre
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
La Ley de la Gravedad
maya velasquez
Guión tema 2: La Revolución Industrial
Víctor Molinero
oración compuesta
eduardo vazquez
Esquema Del Feudalismo
irismateos
Sociales
David Andrino
tema 6 : ELECTRÓNICA
alejandrauscola
Esquema Análisis Sintáctico
Elsa Fernandez
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch