La dièresi. Dictat autocorregible (Àlex Lluch)

Description

dictat per copiar i corregir l'ús de la dièresi
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 8 years ago
490
1

Resource summary

Question Answer
Raul Raül
pinguins pingüins
paraigua paraigua
Suissa Suïssa
vei veí
veina veïna
produir produir
produint produint
produit produït
produiré produiré
produia produïa
produiria produiria
proisme proïsme
feien feien
agraieu agraíeu
posseidor posseïdor
incloia incloïa
incloiem incloíem
aigua aigua
aigues aigües
proteina proteïna
quadre quadre
traidor traïdor
produisquen produïsquen
altruista altruista
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Dictat: dièresi i accent (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Activitat sobre les grafies: tx, x, g, ig
Àlex Lluch
L i L·L (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch