Pronoms Febles

Description

Quan s'usa cada pronom feble?
Àlex Aquilina
Flowchart by Àlex Aquilina, updated more than 1 year ago
Àlex Aquilina
Created by Àlex Aquilina over 5 years ago
505
5

Resource summary

Flowchart nodes

 • CD
 • Nom determinat
 • Nom indeterminat
 • El, la els, les
 • Jo la miro/ Jo miro la noia
 • Ho
 • Preposició subordinada
 • Pronoms neutres: això, allò...
 • Ho has vist?/ Has vist allò?
 • Ho has notat?
 • En
 • Sense article demostratiu o possesiu
 • Vaig a comprar-ne o En vaig a comprar/ Vaig a comprar llet
 • Ell va portar-ne dos o Ell en va portar dos/ Ell va portar dos ous
 • Precedit d'un quantitatiu
 • CI
 • Li, els
 • Dona-li això/ Dona això a ella
 • CD + CI
 • El, la, els les +hi
 • Les hi dono/ Dono les sabates a les noies
 • CRV
 • Amb preposició de
 • Amb altres preposicions
 • En
 • No se'n recorda/ No es recorda de portar la bossa
 • Hi
 • Sovint hi penso/ Sovint penso en aquestes coses
 • CC
 • Amb preposició de
 • Amb altres preposicions o CCM introduit per de
 • En
 • En van arribar/ Van arribar de Barcelona
 • Hi
 • Hi van arribar/ Van arribar a Barcelona
 • Hi treballen/ Treballen de valent
 • CN
 • En
 • En saps l'origen?/ Saps l'origen de l'univers?
 • Atr
 • Nom determinat
 • Nom indeterminat (SN sense determinant) (Adjectiu) (Preposició)
 • El, la els les
 • Ho
Show full summary Hide full summary

Similar

Variació Lingüística
Flor Belda
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
Preposicions
Eva_95
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Esquema Análisis Sintáctico
Elsa Fernandez
Masculí o femení?
Eva_95
FALTES CATALÀ
Andrea Mugarra
2n. Varietats de la llengua: geogràfiques, social i estilística, l'estàrdad (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Paraules que varien de significat segons el gènere
Eva_95