Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)

Description

Activitat mnemotècnia per aprendre l'ús de la dièresi. Activitat feta per Àlex Lluch
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 5 years ago
192
0

Resource summary

Question Answer
1 Posem dièresi Grup q / g + ü + e / i La "u" ha de sonar Exemples: pingüí, qüestió, ambigüitat...
2 Posem dièresi Quan la i o u és tònica, però segons les regles d'accentuació no pot dur la titlla: agraït, sarraïna, reüll...
3 Posem dièresi Quan la i o u no formen diftong amb la vocal anterior: suïcidi, ensaïmada...
4 No posem dièresi Les paraules que es poden accentuar: veí, país...
5 No posem dièresi En les terminacions llatines -um, -us: pòdium, Màrius, mèdium...
6 No posem dièresi En els sufixos -isme, -ista: egoisme, egoista...
7 No posem dièresi Quan i o u estan en contacte amb els prefixos anti-, co-, contra-, re-, semi- i semblants: coincidir, contraindicació, reeixir...
8 No posem dièresi INfinitiu FUtur GErundi COndicional
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
La dièresi. Dictat autocorregible (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Dictat: dièresi i accent (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Consonants : 'l' ageminada
Àlex Lluch
Regles de l'apostrofació (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltes ortografia ESO (Àlex Lluch)
Àlex Lluch