Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj

Description

Fitxes per a realitzar en el quadern amb autosolucionari
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch about 9 years ago
14015
8

Resource summary

Question Answer
Teoria
Activitat 1 Posa la grafia adient g o j, segons calga
Activitat 2 Completa la regla que podem obtenir després de complimentar les taules
Activitat 3 Fixa-t’hi amb l’alternança de les grafies g i j en la formació del nombre
Activitat 4 Escriu les formes verbals dels verbs: pujar i barrejar
Activitat 5 Posa els dígrafs tg o tj segons calga
Activitat 6 Fixa-t’hi amb l’alternança dels dígrafs tg i tj en la formació del nombre i completa la graella
Activitat 7 Escriu derivats de les paraules següents amb el sufix -atge
Activitat 8 Escriu les formes verbals dels verbs jutjar i allotjar
Activitat 9 Posa les grafies g / j o els dígrafs tg / tj segons calga
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN MEDIATICA
Gabriela Vega