Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)

Description

Fitxes autosolucionari amb activitats relacionades amb l'ús correcte del guinet
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
3059
5

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 Escriu el guió on calga en aquestes paraules compostes
Activitat 2 Completa la regla
Activitat 3 Escriu la paraula composta que correspon a la definició
Activitat 4 Escriu correctament els numerals següents. Tingues molta cura amb els guions
Activitat 5 Escriu el gentilici dels habitants d’aquests continents
Activitat 6 Classifica aquestes expressions en tres grups
Activitat 7 Escriu la forma correcta d’aquests adjectius compostos. Tingues cura en l’accentuació
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Ús del guió en les paraules formades per composició (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch
El funcionamiento del sistema nervioso: las neuronas y la sinapsis
Àlex Lluch
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
Ausiàs March. Activitat multimèdia (Àlex Lluch)
Àlex Lluch