Esquema da ONU

Description

Esquema coas insitucións máis importantes da ONU
Gemma Andújar
Flowchart by Gemma Andújar, updated more than 1 year ago
Gemma Andújar
Created by Gemma Andújar over 6 years ago
17
0

Resource summary

Flowchart nodes

 • ONU
 • ASEMBLEAXERAL
 • CONSELLO DE SEGURIDADE
 • SECRETARÍA XERAL
 • Que é?
 • Principios
 • Para que se creou?
 • Organización internacional creada en 1945 en San Francisco
 • Manter paz e seguridade internacionalCooperación ec. e soc. entre nacións
 • - Igualdade soberana entre os seus membros- Rexeitamento da forza- Non interxerencia nos asuntos internos de cada nación- Dereito dos pobos para dispoñer de sí mesmos.
 • Representantes de todos os Estados membros (193)
 • 15 membros 5 permanentes (Dº veto) e 10 elixidos periodicamente
 • Secretario escollido pola Asamblea Xeral (5 anos) a proposta do C.S.
 • Órgano deliberativo. Autoridade moral. Recomendacións
 •  Recolle as recomendacións da A.X. e transforma en decisións o.c. (maioría simple)
 • Administración permanente da institución e coordinación
 • Composición
 • Composición
 • Composición
 • Función
 • Función
 • Función
Show full summary Hide full summary

Similar

La desintegración de Yugoslavia
Melisa Ciulei
La Europa de Napoleón y el Congreso de Viena
jose del Pino
Revolución
José Moraga Campos
Geography Quiz - Tectonics
oscartaylor
Driver's Exam
darrinmagnus
Chemistry Equations / Maths
Georgia B
The Rise of the Nazis
absterps18
River Landscapes
Chima Power
Revision Time Table
jessica3008
Rossetti Links
Mrs Peacock