3PRI-VAL2

Description

Quanta aigua! El so G.
José M. Santamaría Bo
Quiz by José M. Santamaría Bo, updated more than 1 year ago
José M. Santamaría Bo
Created by José M. Santamaría Bo over 7 years ago
50
1

Resource summary

Question 1

Question
Completa qmb la grafia 'g' o 'j'. brace[blank_start]j[blank_end]ar ben[blank_start]g[blank_end]ala [blank_start]g[blank_end]orra [blank_start]j[blank_end]uliol
Answer
 • j
 • g
 • g
 • j

Question 2

Question
Completa amb la grafia 'g' o 'gu'. à[blank_start]gu[blank_end]ila taron[blank_start]g[blank_end]es ami[blank_start]gu[blank_end]es ar[blank_start]g[blank_end]ila
Answer
 • gu
 • g
 • gu
 • g

Question 3

Question
Què vol dir la paraula ESPATLADA?
Answer
 • Dolor d'esquena
 • Que no funciona bé. Trencada.
 • Una espasa clavada

Question 4

Question
Completa amb les grafies que corresponga. vergo[blank_start]ny[blank_end]a tranqui[blank_start]l·l[blank_end]itat canti[blank_start]m[blank_end]plora tre[blank_start]b[blank_end]allar
Answer
 • ny
 • l·l
 • m
 • b

Question 5

Question
Com es diu el lloc on els animals tenen aigua per a beure?
Answer
 • abeurador
 • escorxador
 • canal

Question 6

Question
L'aigua potable és només l'aigua que va embotellada.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Què vol dir que algú olora les mentides?
Answer
 • Que les mentides fan una olor especial.
 • Que algunes persones saben de seguida quan algú menteix.
 • Que la mentida resulta ser una veritat.

Question 8

Question
Digues quin cotxe és de l'any de la picor.
Answer
 • El A, perquè és modern.
 • El B, perquè és antic.
 • Cap dels dos.

Question 9

Question
¿Quin missatge creus que volen transmetre aquests cartells?
Answer
 • Estalviar
 • Gastar
 • Divertir-se

Question 10

Question
Indica tres llengües que es parlen a Espanya.
Answer
 • valencià
 • castellà
 • gallec
 • portugués
 • italià

Question 11

Question
Com es diu en valencià: agua, water, de l'eau?
Answer
 • botella
 • aigua
 • llac

Question 12

Question
Assenyala quines llengües parlen aquests xiquets.
Answer
 • anglés
 • castellà
 • francés
 • alemany

Question 13

Question
Completa amb la paraula de cada parell que tinga el so G de 'gat'. Guida es va comprar ahir una [blank_start]gorra[blank_end]. A Agustí li encanta l'olor de les [blank_start]alfàbegues[blank_end]. De major, a Gaspar li agradaria ser [blank_start]guia[blank_end]. Els pares m'han regalat un ram de [blank_start]gardènies[blank_end].
Answer
 • gorra
 • gel·laba
 • alfàbegues
 • taronges
 • guia
 • gimnasta
 • gardènies
 • geranis

Question 14

Question
Completa amb 'g' o 'gu', segons corresponga. man[blank_start]g[blank_end]o eru[blank_start]gu[blank_end]es [blank_start]gu[blank_end]indes [blank_start]gu[blank_end]ant [blank_start]g[blank_end]ambes
Answer
 • g
 • gu
 • gu
 • gu
 • g

Question 15

Question
Completa la solució a aquestes endevinalles. Una flor blanca amb un botó groc que quan li preguntes et diu sí o no: mar[blank_start]garida[blank_end].
Answer
 • garida

Question 16

Question
Completa la solució a aquesta endevinalla: Tinc el cos de fusta, clavilles al cap; si em toques les cordes, em faràs sonar: [blank_start]gu[blank_end]itarra.
Answer
 • gu

Question 17

Question
Indica quina d'aquestes paraules està escrita malament.

Question 18

Question
Indica quina d'aquestes paraules és la que està ben escrita.

Question 19

Question
Aigua matinera, rosada del prat, dius bon dia a l'herba, dius bona hora als camps. Aigua riallera de dintre els bassals, quan el sol et crida, hi vas amb un salt. Aquest poema té [blank_start]quatre[blank_end] versos.
Answer
 • quatre
 • set
 • deu

Question 20

Question
Completa la norma d'ús de les grafies del so G de 'gat'. S'escriu [blank_start]g[blank_end] davant de 'a', 'o', 'u'. S'escriu [blank_start]gu[blank_end] davant de 'e', 'i'.
Answer
 • g
 • gu
 • gu
 • g

Question 21

Question
Perquè dues persones s'entenguen han de parlar [blank_start]la mateixa llengua[blank_end].
Answer
 • la mateixa llengua
 • el mateix llenguatge

Question 22

Question
Indica solament les tres paraules que tinguen el so G de 'gat'.
Answer
 • gegant
 • guionet
 • aigua
 • llegenda
 • ginesta

Question 23

Question
Completa amb 'c' o amb 'qu'. [blank_start]c[blank_end]a[blank_start]qu[blank_end]i bajo[blank_start]qu[blank_end]etes es[blank_start]c[blank_end]ut
Answer
 • c
 • qu
 • qu
 • c

Question 24

Question
Indica quina d'aquestes llengües no es parla a Europa.
Answer
 • xinés
 • francés
 • valencià
 • anglés
 • castellà

Question 25

Question
Quan ens comuniquem amb els altres, ho fem sobretot per mitjà del [blank_start]llenguatge[blank_end].
Answer
 • llenguatge
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
Valencià Mitjà 03
José M. Santamaría Bo
Les vocals (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Posició dels pronoms febles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Vocabulari Barbarismes 011
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 009
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 007
José M. Santamaría Bo
Faltas de Orotografía
Diego Santos