Valencià Mitjà 03

Description

Lliçó 3 - Valencià mitjà
José M. Santamaría Bo
Quiz by José M. Santamaría Bo, updated more than 1 year ago
José M. Santamaría Bo
Created by José M. Santamaría Bo about 8 years ago
41
2

Resource summary

Question 1

Question
Han acabat de reparar [blank_start]____________[blank_end] de la basílica en la [blank_start]____________[blank_end] acordada.
Answer
 • orgue
 • òrgan
 • data
 • dada

Question 2

Question
Podries aconsellar-me un mètode per a [blank_start]acostumbrar les oïdes[blank_end] a l'anglés?
Answer
 • acostumbrar les oïdes
 • acostumar l'orella
 • acostumar l'oït

Question 3

Question
L'equip [blank_start]mèdic[blank_end] de la clínica té una [blank_start]àmplia[blank_end] formació.
Answer
 • mèdic
 • metge
 • àmplia
 • ampla

Question 4

Question
Què és un 'esqueix'?
Answer
 • Menjar que els pescadors usen per a atraure els peixos.
 • Tros de tija o de branca que s'introduïx en terra perquè hi arrele.
 • Diners de més que s'afigen en una quantitat que s'ha de pagar.

Question 5

Question
Què és el 'setí'?
Answer
 • Greix animal que s'usa per a cuinar.
 • Recipient que servix per a contindre i abocar l'oli i el vinagre.
 • Teixit de seda, de cotó o lli, brillant i llis.

Question 6

Question
Què significa l'expressió 'fer fora'?
Answer
 • Distraure's passejant.
 • Expulsar, despatxar.
 • Vomitar, boçar.

Question 7

Question
Qui no sembra [blank_start]no cull[blank_end]. (refrany)
Answer
 • no cull
 • ressembra
 • ja plantarà

Question 8

Question
En el despatx on treballa hi ha [blank_start]maror[blank_end], és a dir, molt mal ambient entre companys.
Answer
 • maror
 • remor
 • clamor

Question 9

Question
Les pintures del saló [blank_start]reflectien[blank_end] escenes de [blank_start]cacera[blank_end].
Answer
 • reflectien
 • reflexaven
 • reflectaven
 • cacera
 • caceria
 • caça

Question 10

Question
Què significa l'expressió 'tindre melsa'?
Answer
 • Obrar amb lentitud i mala gana.
 • Posseir molts béns i riqueses.
 • Tindre coratge i valentia.

Question 11

Question
Què significa el verb 'enravenar'?
Answer
 • Enrogir.
 • Posar rígid.
 • Espantar.

Question 12

Question
Cada vegada un [blank_start]nombre[blank_end] més gran de conductors [blank_start]esquiven[blank_end] els radars de trànsit.
Answer
 • nombre
 • número
 • esquiven
 • sortegen
 • eviten

Question 13

Question
Quina de les paraules següents és l'única que pot ser correcta?
Answer
 • Atrassar
 • Colgar
 • Adelantar

Question 14

Question
Després [blank_start]del teu aclariment[blank_end], no tinc res més a dir-te.
Answer
 • del teu aclariment
 • del teu aclarament
 • de la teua aclaració

Question 15

Question
Què significa l'expressió 'ser oli en un cresol'?
Answer
 • Estar en tots els saraus.
 • Estendre's molt i molt de pressa.
 • Ser un remei ràpid i prou eficaç.

Question 16

Question
[blank_start]Mentres[blank_end] tu neteges el cotxe, jo faré els encàrrecs [blank_start]si no[blank_end] ens ho impedix la pluja.
Answer
 • Mentres
 • Mentres que
 • si no
 • sinó

Question 17

Question
[blank_start]Per a què[blank_end] necessites la pilota del xiquet? Dis-m'ho [blank_start]perquè[blank_end] te la done.
Answer
 • Per a què
 • Per què
 • Perquè
 • perquè
 • per a què

Question 18

Question
En la reunió s'ha aprovat [blank_start]una[blank_end] acta [blank_start]que regula[blank_end] la convivència dels veïns.
Answer
 • una
 • un
 • que regula
 • regulant
 • en què es regula

Question 19

Question
L'exposició ha [blank_start]commogut[blank_end] tot el poble i els periòdics n'han [blank_start]difós[blank_end] la notícia.
Answer
 • commogut
 • commòs
 • difós
 • difòs
 • difundit

Question 20

Question
En eixa dieta els [blank_start]dilluns[blank_end] cal menjar aliments [blank_start]crus[blank_end].
Answer
 • dilluns
 • dillunsos
 • crus
 • cruns

Question 21

Question
[blank_start]Viure[blank_end] en un entorn natural fa possible [blank_start]passejar[blank_end] tranquil·lament.
Answer
 • Viure
 • El fet de viure
 • passejar
 • el passejar

Question 22

Question
Tú eres l'única raó [blank_start]per la qual[blank_end] abandonaria ma casa.
Answer
 • per la qual
 • per la que
 • perquè

Question 23

Question
No jutges [blank_start]tot allò que veus[blank_end], mira d'entendre-ho.
Answer
 • tot allò que veus
 • tot lo que veus
 • quant veus

Question 24

Question
És molt tard. [blank_start]Deuen ser[blank_end] més de les 10 de la nit.
Answer
 • Deuen ser
 • Deuen de ser
 • Potser que ja siguen

Question 25

Question
Continuaria [blank_start]mantenint[blank_end] silenci si em [blank_start]creguera[blank_end] que eres innocent.
Answer
 • mantenint
 • mantinguent
 • creguera
 • creera
 • creiera

Question 26

Question
Aquell [blank_start]acròbata[blank_end] es va declarar [blank_start]autodidacte[blank_end].
Answer
 • acròbata
 • acròbat
 • autodidacte
 • autodidacta

Question 27

Question
[blank_start]A poder ser[blank_end], ho acabarem abans del migdia.
Answer
 • A poder ser
 • Si pot ser
 • De ser possible

Question 28

Question
No [blank_start]pense dir-te[blank_end] què et convé.
Answer
 • pense dir-te
 • vaig a dir-te
 • dec de dir-te

Question 29

Question
Si vos [blank_start]meresquéreu[blank_end] el premi, [blank_start]beuríeu[blank_end] per a celebrar-ho.
Answer
 • meresquéreu
 • mereixéreu
 • beuríeu
 • beveríeu

Question 30

Question
No vol vendre la casa, [blank_start]perquè, de comprador, en té un altre[blank_end].
Answer
 • perquè, de comprador, en té un altre.
 • perquè n'hi ha un altre comprador.
 • perquè, comprador, en té altre.

Question 31

Question
Xavier sol conduir [blank_start]veloçment i prudent[blank_end].
Answer
 • veloçment i prudent
 • veloç i prudentment
 • veloçment i prudentament

Question 32

Question
Vull donar les gràcies a tots els socis, [blank_start]sense els quals[blank_end] no hauria sigut possible esta empresa.
Answer
 • sense els quals
 • sense què
 • sense els que

Question 33

Question
Li vaig manar que, [blank_start]en lloc[blank_end] de parlar [blank_start]tant[blank_end], es posara a treballar.
Answer
 • en lloc
 • enlloc
 • tant
 • tan

Question 34

Question
[blank_start]Com[blank_end] més serem en la manifestació, més cas ens faran.
Answer
 • Com
 • Quants
 • Quant

Question 35

Question
[blank_start]Cadascun[blank_end] dels presents, que envie la carta a [blank_start]algun[blank_end] dels seus veïns.
Answer
 • Cadascun
 • Cadascú
 • Cada u
 • algun
 • algú

Question 36

Question
Amb l'acusació per dopatge del ciclista, hui [blank_start]m'ha[blank_end] caigut un mite.
Answer
 • m'ha
 • se m'ha
 • me s'ha

Question 37

Question
Si Gaspar [blank_start]anara[blank_end] més [blank_start]ben[blank_end] vestit, semblaria un actor.
Answer
 • anara
 • fóra
 • ben

Question 38

Question
[blank_start]Veniu[blank_end] prompte a casa i no [blank_start]aparegueu[blank_end] a les 11 de la nit.
Answer
 • Veniu
 • Vingueu
 • aparegueu
 • apareixeu
 • aparesqueu

Question 39

Question
[blank_start]Quant a[blank_end] l'acte, suggerisc que s'homenatge [blank_start]l'esportista[blank_end] local més destacat.
Answer
 • Quant a
 • En quant a
 • Respecte a
 • l'esportista
 • a l'esportista

Question 40

Question
Sara, [blank_start]havent dinat[blank_end], vull que vages a la biblioteca.
Answer
 • havent dinat
 • en quant hages dinat
 • després de què hages dinat

Question 41

Question
La posició es marcarà amb una boia, [blank_start]de la qual no s'allunyaran[blank_end] els bussejadors
Answer
 • de la qual no s'allunyaran
 • de la qual no se n'allunyaran
 • de la que no se n'allunyaran

Question 42

Question
Si tenen qualsevol dubte, la telefonista [blank_start]els l'explicarà[blank_end] amablement.
Answer
 • els l'explicarà
 • els hi explicarà
 • s'ho explicarà

Question 43

Question
Encara poden veure's alguns [blank_start]linxs[blank_end] ibèrics [blank_start]als[blank_end] afores de la població.
Answer
 • linxs
 • linxos
 • als
 • a les

Question 44

Question
Si Albert et demana les claus, [blank_start]dóna-li-les[blank_end].
Answer
 • dóna-li-les
 • dóna-se-les
 • dóna'li-les

Question 45

Question
[blank_start]Posat que[blank_end] quede alguna vacant, aviseu-me, per favor.
Answer
 • Posat que
 • En cas de què
 • En el cas de que

Question 46

Question
L'activitat física pot modificar la [blank_start]pressió sanguínia[blank_end].
Answer
 • pressió sanguínia
 • pressió sanguínea
 • presió sanguinia

Question 47

Question
L'Ajuntament ha aprovat uns pressupostos [blank_start]rigorosos i austers[blank_end].
Answer
 • rigorosos i austers
 • rigorossos i àusters
 • rigurosos i àusters

Question 48

Question
Quan arribà l'hora dels [blank_start]adéus[blank_end], ajuntàrem les nostres [blank_start]mans[blank_end].
Answer
 • adéus
 • adeus
 • mans
 • màns

Question 49

Question
El cotxe que s'ha comprat li ha costat [blank_start]dotze mil tres-cents seixanta-dos[blank_end] euros.
Answer
 • dotze mil tres-cents seixanta-dos
 • dotze-mil tres-cents seixanta i dos
 • dotze mil tres cents seixanta dos

Question 50

Question
Els alumnes [blank_start]de l'IES[blank_end] Miramar han organitzat un viatge [blank_start]al[blank_end] Campello.
Answer
 • de l'IES
 • del IES
 • al
 • a El

Question 51

Question
A [blank_start]Jeroni[blank_end], el metge li receptà un [blank_start]antiinflamatori[blank_end].
Answer
 • Jeroni
 • Geroni
 • antiinflamatori
 • antiïnflamatori
 • anti-inflamatori

Question 52

Question
La [blank_start]fragilitat[blank_end] de la porcellana la fa molt [blank_start]trencadissa[blank_end].
Answer
 • fragilitat
 • fragil·litat
 • trencadissa
 • trencadisa

Question 53

Question
La notícia del bou que va [blank_start]envestir[blank_end] un vianant va córrer com la [blank_start]pólvora[blank_end].
Answer
 • envestir
 • embestir
 • pólvora
 • pòlvora

Question 54

Question
Quina paraula està ben separada sil·làbicament?
Answer
 • des-en-ra-bi-ar
 • cons-trui-rí-em
 • viat-ja-rí-eu

Question 55

Question
El jutge [blank_start]pronuncia[blank_end] els [blank_start]dictàmens[blank_end] del tribunal.
Answer
 • pronuncia
 • pronúncia
 • dictàmens
 • dictamens

Question 56

Question
Quina frase està ben escrita?
Answer
 • El catastre és un registre de béns immobles.
 • Unes assignatures són anuals, i unes altres, quatrimestrals.
 • Advertíeu algun símptoma subjectiu?

Question 57

Question
Durant el [blank_start]període[blank_end] de vacacions, anar a treballar és un [blank_start]contrasentit[blank_end].
Answer
 • període
 • periode
 • contrasentit
 • contrassentit

Question 58

Question
La [blank_start]botifarra[blank_end] d'arròs és [blank_start]l'embotit[blank_end] que més compre.
Answer
 • botifarra
 • butifarra
 • l'embotit
 • l'ambotit

Question 59

Question
El militar mirava de [blank_start]reüll[blank_end] una [blank_start]colobra[blank_end].
Answer
 • reüll
 • reull
 • colobra
 • culebra

Question 60

Question
Les tomaques [blank_start]farcides d'anxova[blank_end] són una delícia.
Answer
 • farcides d'anxova
 • farsides d'anxova
 • farcides d'antxova
Show full summary Hide full summary

Similar

16 temes de literatura de valencià
mapipalacios97
Vocabulari Barbarismes 011
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 007
José M. Santamaría Bo
Vocabulari Barbarismes 009
José M. Santamaría Bo
Refranyer: sentit figurat (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Vocabulari "El fill de la pluja d'or"
Nora Bonafonte
Flexió Verbal
Remei Gomez Gracia
Enric Valor
Isabel Ordoñez M
Narrativa de postguerra fins als anys 70 junt el context socioplític
Isabel Ordoñez M
Cèl·lules uni i pluricel·lulars
Azulita Costera