3r ESO. Orígens de la llengua catalana (Desdoblament)

GoConqr Review

Test sobre els orígens de la llengua catalana i la evolució del català.
Ginger Mall
Quiz by Ginger Mall, updated more than 1 year ago More Less
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
Ginger Mall
Copied by Ginger Mall almost 8 years ago
497
1

Resource summary

Question 1

Question
A l'Estat espanyol es reconeix l'oficialitat de diferents llengües. La llengua oficial comuna és el castellà. Però quines altres llengües són cooficials a les comunitats respectives?
Answer
 • El català a Catalunya, a les Illes Balears; el valencià a la Comunitat Valenciana. L'aranés, una varietat de l'occità que es parla a la Vall d'Aran. El gallec, a Galícia El basc o èuscar, al País Basc i en algunes zones de la Comunitat Foral de Navarra
 • El català a Catalunya, a les Illes Balears; el valencià a la Comunitat Valenciana. L'asturià, a Astúries El gallec, a Galícia El basc o èuscar, al País Basc i en algunes zones de la Comunitat Foral de Navarra
 • El català a Catalunya, a les Illes Balears El valencià, a la Comunitat Valenciana L'anglès a tot el territori espanyol

Question 2

Question
En el llarg procés d'aparició de les llengües romàniques, podem distingir les fases següents. Però quin és l'ordre?
Answer
 • Primer: Caiguda de l'Imperi Romà Segon: Naixement de les llengües romàniques Tercer: Es parlaven llengües preromanes Quart: Romanització
 • Primer: Es parlaven llengües preromanes Segon: Naixement de les llengües romàniques Tercer: Caiguda de l'Imperi Romà Quart: Romanització
 • Primer: Es parlaven llengües preromanes Segon: Romanització Tercer: Caiguda de l'Imperi Romà Quart: Naixament de les llengües romàniques

Question 3

Question
Al segle XII va aparèixer un català escrit amb una àmplia literatura?
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Pompeu Fabra és un important lingüista que ha consolidat el català modern?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
La conquesta romana d'Hispania va començar per Empúries?
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
La literatura catalana està feta per catalans, mentre que els valencians escrivien en valencià i els mallorquins en mallorquí.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Els textos catalans més antics conservats es poden datar entre el segle XII i el començament del XIII
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
El primer text català conservat es tracta d'una traducció d'un fragment del Llibre jutge (llei visigots) i d'un recull de sermons o homilies: les anomenades Homilies d'Organyà
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Entre els segles XII i XIII, la Corona d'Aragó inicià un procés d'expansió que la va convertir en un estat important a la península i a la Mediterrània
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Quin autor medieval va ser importantíssim per la llengua catalana?
Answer
 • Quim Monzó
 • Ramon Llull
 • Miguel de Cervantes

Question 11

Question
Les llengües romàniques o neollatines sorgeixen....
Answer
 • Poc després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 d.C
 • Uns segles després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 d.C

Question 12

Question
El [blank_start]català[blank_end] és una [blank_start]llengua romànica[blank_end] que prové del [blank_start]llatí vulgar[blank_end] que parlaven els [blank_start]soldats[blank_end] i [blank_start]colons[blank_end]
Answer
 • català
 • llengua romànica
 • llatí vulgar
 • soldats
 • colons

Question 13

Question
Quins són els primers textos catalans més antics conservats? ( Atenció per què hi pot haver més d'una resposta correcta)
Answer
 • Una traducció d'un fragment del Llibre de jutge (llei de visigots)
 • Les Homilies d'Organyà que són un recull de sermons o homilies
 • El poema del Mío Cid: és una cançó de gesta anònima que relata gestes heroiques inspirades en els últims anys de la vida del cavaller castellà Rodrigo Díaz el Campeador
 • El Quijote de la Manxa

Question 14

Question
El català prové del...
Answer
 • Llatí
 • Llatí vulgar
 • Castellà
 • Grec clàssic
Show full summary Hide full summary

Similar

FALTES CATALÀ
Andrea Mugarra
2n. Varietats de la llengua: geogràfiques, social i estilística, l'estàrdad (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
Masculí o femení?
Eva_95
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
literatura renacentista 3º ESO
juan sosa ceballos
UD3. Los plásticos (II)
José Ignacio Carrera
cartas gamificación 3ºESO
Ana Sanjuán
UD 6 Las reacciones químicas.
Natalia Cardalliaguet
Català: B - V
Silvia Soteras Gibert
Evolució històrica del gènere de la narrativa
vanessacasmo