2n. Varietats de la llengua: geogràfiques, social i estilística, l'estàrdad (Àlex Lluch)

GoConqr Review

Breu test sobre la variació lingüística del català.
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 10 years ago
442
5

Resource summary

Question 1

Question
Què són els dialectes o varietats geogràfiques?
Answer
 • Són les varietats lingüístiques que depenen d'una situació comunicativa
 • Són les maneres diferents de parlar una mateixa llengua

Question 2

Question
La nostra llengua presenta varietats geogràfiques, que s'agrupen al voltant de dos grans blocs. Al bloc occidental tenim:
Answer
 • Alguerés
 • Valencià
 • Balear
 • Nord-occidental
 • Septentrional o rossellonés
 • Central

Question 3

Question
La nostra llengua presenta varietats geogràfiques, que s'agrupen al voltant de dos grans blocs. Al bloc oriental tenim:
Answer
 • Valencià
 • Septentrional o rossellonés
 • Central
 • Nord-occidental
 • Balear
 • Alguerés

Question 4

Question
Què són els registres lingüístics?
Answer
 • Són les varietats lingüístiques que depenen de la situació comunicativa
 • Són les varietats idiomàtiques de cada individu que pertany a una classe social

Question 5

Question
El registre col·loquial el fem servir amb persones amb les quals tenim una relació de confiança com la família o els amics
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
El registre col·loquial es caracteritza per l'ús de...
Answer
 • mots crossa
 • expressions informals
 • frases fetes
 • oracions llargues
 • preferència del vosté en lloc del tu

Question 7

Question
El registre formal és adequat amb persones amb les quals tenim un grau de familiaritat
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Les característiques del registre oral
Answer
 • importància d'elements lingüístics
 • abundància de repeticions
 • ús d'interjeccions
 • predomini d'oracions exclamatives
 • absència d'oracions interrogatives

Question 9

Question
Els dos factors que condicionen el registre oral són dos:
Answer
 • La presència física de l'interlocutor, excepte en les converses telefòniques o altres mitjans de comunicació
 • La possibilitat de corregir el missatge, una vegada pronunciat
 • La falta de planificació del missatge: excepte en conferències, discursos

Question 10

Question
L'estàndard és la varietat de la llengua que...
Answer
 • ... és acceptada per tots els parlants com a instrument per a assegurar la comunicació entre totes les varietats geogràfiques i tot els registres
 • ... és parlada en un lloc específica d'un territori amb un lèxic que només comparteixen els parlants
 • ... ha assolit un alt grau de codificació
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
Masculí o femení?
Eva_95
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
FALTES CATALÀ
Andrea Mugarra
Tema 4. El movimiento
JOSE LUIS FERNANDEZ GAMAZA
REPASO DE FRACCIONES. 2º DE ESO
Alberto Garcia
Català: B - V
Silvia Soteras Gibert
Evolució històrica del gènere de la narrativa
vanessacasmo
CAPITALES DE AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL
Blanca Navalón
Els orígens de Catalunya (segles VIII-XII)
ericmarchvehil
L'Amic Retrobat
Anna Casado