Col·locació de pronoms darrere el verb

Description

Activitat per a repassar la posició dels pronoms darrere del verb
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch about 9 years ago
281
1

Resource summary

Question 1

Question
Escriu aquestes formes verbals correctament compraten
Answer
 • Compra-te’n
 • compra't'en
 • compra-t'en
 • comprat'en

Question 2

Question
Compransel
Answer
 • compra’ns-el
 • compra-ns'el
 • compra'ns'el
 • compra'nse'l

Question 3

Question
Portarnosles
Answer
 • portar-nos-les
 • portar-nos'les
 • portar'nos-les

Question 4

Question
digueunosho
Answer
 • digueu-nos-ho
 • digueu'nos-ho
 • digueu-nos'ho
 • digueu'nos'ho

Question 5

Question
oblidantsel
Answer
 • oblidant-se'l
 • oblidant-s'el
 • oblidant's-el
 • oblidant-s-el

Question 6

Question
carregarsela
Answer
 • carregar-se'la
 • carregar-se-la
 • carregar'se-la
 • carregar'se'la

Question 7

Question
aproparloshi
Answer
 • apropar'los-hi
 • apropar-los-hi
 • apropar'los'hi
 • apropar-los'hi

Question 8

Question
anarsen
Answer
 • anar'se'n
 • anar-s'en
 • anar-se’n
 • anar-se-n

Question 9

Question
cantarliho
Answer
 • cantar'li-ho
 • cantar-li-ho
 • cantar-liho
 • cantar'li'ho

Question 10

Question
donarlin
Answer
 • donar-li'n
 • donar'li'n
 • donar-li-n
 • donar-l'in

Question 11

Question
pensarnosho
Answer
 • pensar'nos-ho
 • pensar-nos-ho
 • pensar'nos'ho
 • pensarnos-ho

Question 12

Question
ensenyarlin
Answer
 • ensenyar-li'n
 • ensenyar'li'n
 • ensenyar-l'in
 • ensenyarli'n
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3rESO Pronoms febles. Combinació I
Àlex Lluch
3rESO. Ús correcte de pronoms febles. Posició
Àlex Lluch