Resource summary

Question Answer
Classe d'oracions
Activitat 1 Encercla el verb de les oracions següents i assenyala si són atributives o predicatives
Activitat 2 Encercla el verb de les oracions subratllades del text i, després, classifica-les en la taula
Activitat 3 Aquestes oracions han perdut les funcions dels sintagmes subratllats: col·loca’ls
Activitat 4 Classifica les frases en la següent taula
Activitat 5 Transforma l’oració activa en passiva i l’oració passiva en activa
a) L’acusat va ser condemnat pel jurat popular. b) Els nostres cosins han comprat un gosset. a) L’acusat va ser condemnat pel jurat popular. El jurat popular condemnà / va condemnar l’acusat. b) Els nostres cosins han comprat un gosset. Un gosset ha estat comprat pels nostres cosins.
Activitat 6 Subratlla el verb de les oracions següents. Després, indica si tenen un subjecte explícit, un subjecte omés o si són impersonals
Activitat 7 Subratlla el subjecte de les oracions que en tinguen i, després, completa la taula següent
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
Atribut i Complement Predicatiu (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases CD i CI (Àlex Lluch)
Àlex Lluch