Atribut i Complement Predicatiu (Àlex Lluch)

Description

Activitats de repàs de sintaxi i gramàtica de l'atribut i Complement Predicatiu
Álex Lluch
Flashcards by Álex Lluch, updated more than 1 year ago
Álex Lluch
Created by Álex Lluch over 9 years ago
783
2

Resource summary

Question Answer
Recorda
Activitat 1 Subratlla l’atribut i indica en cada cas l’element que en fa la funció
Activitat 2 Completa aquests oracions amb l’atribut indicat
Activitat 3 Subratlla l’atribut i realitza la substitució pronominal. Indica en cada cas quin element en fa la funció
Activitat 4 Completa
Activitat 5 Subratlla el complement predicatiu (C Pred). Indica en cada cas quin són els elements que modifica o complementa
Activitat 6 Substitueix els pronoms febles en, hi el complement predicatiu (C Pred) adient
Show full summary Hide full summary

Similar

Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Funcions sintàctica i sintagmes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
2n Batxillerat: connectors -significat- (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch