Test de xeoloxía 1

Description

Test interativo para adestramento para a Olimpíada de Xeoloxía, fase galega
Marcos Lago
Quiz by Marcos Lago, updated more than 1 year ago
Marcos Lago
Created by Marcos Lago about 5 years ago
226
0

Resource summary

Question 1

Question
A antiga “Era Primaria” na actualidade é denominada:
Answer
 • cenozoico
 • mesozoico
 • paleozoico
 • precámbrico

Question 2

Question
Unha dobra na que os materiais más antigos están situado no núcleo é denominada
Answer
 • anticlinal
 • antiformal
 • sinclinal
 • sinformal

Question 3

Question
Os complexos de Ordes-Lalín e Cabo Ortegal están compostos por rochas…
Answer
 • graníticas
 • carbonatadas
 • máficas
 • volcánicas

Question 4

Question
Cal destas placas está practicamente rodeada de dorsais?
Answer
 • Nazca
 • Filipinas
 • Antártica
 • Cocos

Question 5

Question
Se o período de semidesintegración do C é de 5500 anos, e nunha rocha atopamos o 25% do contido inicial de C, a devandita rocha ten unha idade de:
Answer
 • 5500
 • 11000
 • 16500
 • 22000

Question 6

Question
Un obxecto de 2m de lado é representado nun papel onde agora o lado mide 2cm. A escala utilizada no papel será:
Answer
 • 1:10
 • 1:100
 • 1:1000
 • 1:2

Question 7

Answer
 • India
 • África
 • China
 • Madagascar

Question 8

Question
O Miño desemboca en…
Answer
 • Delta
 • Esteiro ou "estuario"
 • Ría
 • Baía

Question 9

Question
Qué mineral destes pode presentarse en formas dendriformes?
Answer
 • Limonita
 • Magnesita
 • Pirolusita
 • Moscovita

Question 10

Question
O seguinte fósil só aparece en
Answer
 • Europa
 • O Paleozoico
 • Sedimentos continentais
 • Cuaternario actual

Question 11

Question
A seguinte dobra é inequívocamente un:
Answer
 • anticlinal
 • sinclinal
 • antiformal
 • sinformal

Question 12

Question
O espesor de un estrato medido perpendicularmente de teito a muro denomínase:
Answer
 • potencia
 • buzamento
 • afloramento
 • anchura

Question 13

Question
“O presente é a chave do pasado” Esta frase sintetiza, qué principio xeolóxico?
Answer
 • Uniformismo
 • Catastrofismo
 • Neocatastrofismo
 • Actualismo

Question 14

Question
-Se queremos ver en Galicia xeomorfoloxía granítica debemos acudir …
Answer
 • á zona de O Pindo
 • á zona de Cabo Ortegal
 • á zona de O Caurel
 • á zona de O Barcos de Valdeorras

Question 15

Question
Qué significa que un dinosaurio é “ornitisquio”?
Answer
 • que é hervíboro
 • que ten a pelve como a das aves
 • que ten placas
 • que é cuadrúpedo

Question 16

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: O salto de falla é aproximadamente de...
Answer
 • 1 km
 • 1m
 • 3 km
 • 3 m

Question 17

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: A falla é
Answer
 • normal
 • inversa
 • horizontal
 • vertical

Question 18

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: Entre 6 y 7 establécese , qué tipo de discontinuidade?
Answer
 • paraconformidade
 • discordancia angular
 • inconformidade
 • disconformidade

Question 19

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: Cal destes acontecementos é mais recente?
Answer
 • falla
 • dobra
 • aureola metamórfica de contacto
 • erosión fluvial

Question 20

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: A estructura central ( granito) é un
Answer
 • anticlinal
 • domo
 • antiformal
 • cubeta

Question 21

Question
Contesta ás preguntas, á vista do seguinte esquema xeolóxico: O primeiro acontecemento representado no corte anterior é:
Answer
 • 1
 • 3
 • 4
 • 7

Question 22

Question
O especimen que aparece nesta foto recibe o nome de :
Answer
 • Pétalos do deserto
 • Rosa do deserto
 • Eflorescencia do deserto
 • Flores do deserto

Question 23

Question
O xofre é un mineral nativo que tipicamente atópase en xacementos
Answer
 • sedimentarios de cuncas endorreicas
 • nas abas ou ladeiras dos volcáns
 • en filóns hidrotermais
 • de placer asociado a areas fluviais

Question 24

Question
Se un mineral é quen da raiar ó vidro: Cal dos seguintes pode ser?
Answer
 • calcita
 • fluorita
 • apatito
 • cuarzo

Question 25

Question
Que é unha lumaquela?
Answer
 • Unha calcaria con elevado contido en cunchas
 • Unha arxila especialmente branda e plástica
 • Un mineral do grupo dos filosilicatos
 • Unha areísca con gran cantidade de fragmentos doutras rochas

Question 26

Question
A cristalización é un proceso :
Answer
 • no que os cristais desenvolven a súa forma externa
 • de formación de cristais a partir de disolucións , fundidos e gases
 • no que se forman compostos orgánicos
 • no que se forman compostos sintéticos que non teñen estructura interna ordenada

Question 27

Question
Os silicatos son os minerais máis abundantes na codia terrestre e a súa unidade estructural está formada por :
Answer
 • cuatro ións osíxeno nos vértices dun tetraedro rodeando ó ión de silicio.
 • cuatro ións silicio nos vértices dun tetraedro rodeando ó ión de osíxeno.
 • dous ións silicio e tres osíxenos nos vértices dun tetraedro.
 • dos ións osíxeno e tres de silicio nos vértices dun tetraedro.

Question 28

Question
O cuarzo é un tectosilicato moi común, e está formado por :
Answer
 • osíxeno e silicio
 • silicio, osíxeno e aluminio.
 • silicio, calcio e osíxeno.
 • sílice e osíxeno.

Question 29

Question
A textura dunha rocha constituida por fenocristais e unha matriz de cristais moi pequenos é :
Answer
 • afanítica equigranular.
 • fanerítica inequigranular.
 • porfídica.
 • vítrea.

Question 30

Question
Os piroclastos son :
Answer
 • lavas orixinadas en cuncas oceánicas.
 • lava basáltica moi fluída.
 • sólidos incandescentes de rochas pulverizadas ou de lava.
 • masa de cascotes de aspecto áspero e desigual.

Question 31

Question
A carbonatación é unha forma de meteorización que consiste en :
Answer
 • destrucción das estructuras cristalinas dos minerais provocando a súa descomposición.
 • disolución das rochas calcarias pola acción da auga de chuvia lixeiramente ácida.
 • aumento de volume das rocas calcarias por acción da auga de chuvia.
 • perda de electróns no transcurso do proceso.

Question 32

Question
A idade típica de formación da hulla é :
Answer
 • Mesozoico
 • Cenozoico
 • Neozoico
 • Paleozoico

Question 33

Question
Os sideritos son un tipo de meteoritos que están compostos de :
Answer
 • Ferro.
 • Ferro e piroxenos.
 • Olivino e piroxenos.
 • Ferro e níquel.
Show full summary Hide full summary

Similar

Trabajo con PLE para alumnos de Biología y Geología 3º ESO
Ruth Bejarano
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
La Ley de la Gravedad
maya velasquez
Guión tema 2: La Revolución Industrial
Víctor Molinero
oración compuesta
eduardo vazquez
Esquema Del Feudalismo
irismateos
Sociales
David Andrino
Examen de Geología
kbahirwani.kb
tema 6 : ELECTRÓNICA
alejandrauscola
Esquema Análisis Sintáctico
Elsa Fernandez
T7. Rocas Y Minerales
danielacero