Classes de paraules: pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions (Àlex Lluch)

Description

Activitats de repàs sobre categories gramaticals (pronoms, adverbis, preposicions i interjeccions)
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 10 years ago
1576
8

Resource summary

Question 1

Question
Els pronoms són paraules que substitueixen només els substantius o noms
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Els pronoms demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits presenten les mateixes formes que els determinants corresponents.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Quin tipus de paraula és "qualsevol" en aquest exemple: Qualsevol pot ajudar-nos
Answer
 • DEMOSTRATIUS
 • POSSESSIUS
 • NUMERALS
 • INDEFINITS

Question 4

Question
Quina classe de paraula és "meua" a la frase: La "meua" mare sempre em prepara l’esmorzar, ho has entés bé, la meua.
Answer
 • DEMOSTRATIUS
 • POSSESSIUS
 • NUMERALS
 • INDEFINITS

Question 5

Question
Quina classe de paraula és "aquell" a la frase: Aquell, el de la dreta, és el metge que em va atendre
Answer
 • DEMOSTRATIUS
 • POSSESSIUS
 • NUMERALS
 • INDEFINITS

Question 6

Question
Quina classe de paraula és "el primer" a la frase: El primer en arribar ha estat el representant dels alumnes
Answer
 • DEMOSTRATIUS
 • POSSESSIUS
 • NUMERALS
 • INDEFINITS

Question 7

Question
Els adverbis són paraules variables perquè poden canviar de nombre però no de gènere
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Completa l'oració amb el pronom personal fort que convinga. __________________anirem a la biblioteca a les cinc (1a persona, plural)
Answer
 • Jo
 • Vosaltres
 • Nosaltres

Question 9

Question
De quin tipus és l'adverbi 'molt' a l'oració: Estic molt content
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 10

Question
De quin tipus és l'adverbi 'també' a l'oració: Tu, també m’has enganyat?
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 11

Question
De quin tipus és l'adverbi 'millor' a l'oració: Cada vegada ho fas millor
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 12

Question
De quin tipus és l'adverbi 'prompte' a l'oració: Ens posàrem nerviosos, però arribàrem prompte
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 13

Question
De quin tipus és l'adverbi 'enlloc' a l'oració: No trobe les claus enlloc
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 14

Question
De quin tipus és l'adverbi 'tampoc' a l'oració: Tu tampoc pots obrir la boca
Answer
 • LLOC
 • TEMPS
 • MANERA
 • QUANTITAT
 • AFIRMACIÓ
 • NEGACIÓ

Question 15

Question
Les preposicions i les conjuncions són paraules invariables que serveixen per a relacionar uns termes amb uns altres
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "No vull dir més. Vull mantenir la intriga"
Answer
 • però
 • i
 • només... sinó que
 • i a més
 • o
 • és a dir

Question 17

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "M’agrada la vela. La vela és un esport molt car"
Answer
 • però
 • i
 • només... sinó que
 • i a més
 • o
 • és a dir

Question 18

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "Arribàrem esgotats. Volíem descansar de seguida"
Answer
 • però
 • i
 • o
 • només... sinó que
 • és a dir

Question 19

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "Torna a casa. M’enfadaré"
Answer
 • però
 • i
 • o
 • només... sinó que
 • i a més
 • és a dir

Question 20

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "Et diré la clau. T’explicaré com generar-la"
Answer
 • però
 • o
 • i a més
 • només... sinó que
 • és a dir

Question 21

Question
Uneix les dues parts de la frase amb la conjunció que vaja millor: "No vull el contracte. Vull els diners"
Answer
 • però
 • i
 • o
 • Només... sinó que
 • i a més
 • és a dir
Show full summary Hide full summary

Similar

Determinantes
Marina González
Deutsch - B1 - Grammatik - Liste der Verben mit Präpositionen
Sandra PlaGo
Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Categorias Gramaticales
Xavi Arjona Latorre
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch