TEMA A4. ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (A)

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A4. ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (A), created by TONY MOYA VIDAL on 23/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
61
1

Resource summary

Question 1

Question
LA SOCIOLINGÜÍSTICA ÉS UNA DISCIPLINA QUE ESTUDIA L'ÚS LINGÜÍSTIC CONDICIONAT PEL CONTEXT SOCIAL, LA INTERRELACIÓ DE LA LLENGUA AMB LA SOCIETAT.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
EL CATALÀ ÉS
Answer
 • UNA LLENGUA ROMÀNICA
 • UNA LLENGUA LLATINA
 • UNA LLENGUA ROMÀNICA QUE PROVÉ DEL LLATÍ POPULAR
 • UNA LLENGUA ROMÀNICA QUE PROVÉ DEL LLATÍ CULTE O LITERARI

Question 3

Question
EN L'ACTUALITAT HI HA 9 LLENGÜES ROMÀNIQUES
Answer
 • EL CATALÀ O CASTELLÀ (ESPANYOL)
 • EL FRANCÈS
 • EL GALAICOPORTUGUÉS
 • L'ITALIÀ
 • L'OCCITÀ (O PROVENÇAL , AL SUD DE FRANÇA)
 • L'ARANÈS (N'ÉS UNA VARIANT GEOGRÀFICA)
 • EL RETOROMÀNIC (AL CANTÓ SUÍS DELS GRISONS)
 • EL ROMANÈS
 • EL SARD ( A L'ILLA DE SARDENYA)

Question 4

Question
EL LLEONÉS, L'ARAGONÈS, EL GASCÓ I EL FRANCOPROVENÇAL ES CONSIDEREN LLENGÜES EMBRIONÀIRES.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
ELS FACTORS QUE FAN POSSIBLE LA FORMACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA SÓN
Answer
 • EL SUBSTRAT
 • EL GRAU D'INTENSITAT DE LA ROMANITZACIÓ
 • EL SUPERSTRAT
 • LA VIDA POLÍTICA POSTERIOR

Question 6

Question
QUE ÉS EL SUBSTRAT DE LA LLENGUA CATALANA?
Answer
 • LES LLENGÜES PARLADES PELS POBLES DEL TERRITORI ABANS DE LA CONQUESTA ROMANA.
 • LA IMPLANTACIÓ DE LA ROMANITZACIÓ I LA PROCEDÈNCIA DIALECTAL I SOCIAL DELS COLONITZADORS.
 • LES APORTACIONS, ESPECIALMENT LÈXIQUES, POSTERIORS ALS ROMANS DE LES LLENGÜES DE LES DIFERENTS RACES QUE VAN CONVIURE AL TERRITORI.

Question 7

Question
QUE ÉS EL GRAU D'INTENSITAT DE LA ROMANITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA?
Answer
 • LES LLENGÜES PARLADES PELS POBLES DEL TERRITORI ABANS DE LA CONQUESTA ROMANA
 • LA IMPLANTACIÓ DE LA ROMANITZACIÓ I LA PROCEDÈNCIA DIALECTAL I SOCIAL DELS COLONITZADORS.
 • LES APORTACIONS, ESPECIALMENT LÈXIQUES, POSTERIORS ALS ROMANS DE LES LLENGÜES DE LES DIFERENTS RACES QUE VAN CONVIURE AL TERRITORI.

Question 8

Question
QUE ÉS EL SUPERSTRAT DE LA LLENGUA CATALANA?
Answer
 • LES LLENGÜES PARLADES PELS POBLES DEL TERRITORI ABANS DE LA CONQUESTA ROMANA.
 • LA IMPLANTACIÓ DE LA ROMANITZACIÓ I LA PROCEDÈNCIA DIALECTAL I SOCIAL DELS COLONITZADORS.
 • LES APORTACIONS, ESPECIALMENT LÈXIQUES, POSTERIORS ALS ROMANS DE LES LLENGÜES DE LES DIFERENTS RACES QUE VAN CONVIURE AL TERRITORI.

Question 9

Question
QUE VOL DIR DIGLÒSIA (ALS SEGLES IX A XI EL POBLE JA PARLA CATALÀ)
Answer
 • LA CONVIVÈNCIA (BARREJA) DE DUES LLENGÜES EN UN MATEIX TERRITORI I EN UN MATEIX TEMPS
 • UNA LLENGUA PROVINENT DELS VISIGOTS
 • UNA LLENGUA OCCITANA
 • UNA LLEGUA EN LA QUAL ESTAVEN ESCRITS ELS DOCUMENTS (LLATÍ ALLUNYAT DEL CLÀSSIC)

Question 10

Question
EN QUIN ANY I MITJANÇANT EL "CONCILI DE TOURS" L'ESGLÉSIA MANA OFICIALMENT ALS SACERDOTS QUE PREDIQUIN EN LA LLENGUA DEL POBLE PERQUÈ SE'LS ENTENGUI
Answer
 • 813
 • 711
 • 719
 • 153 AC

Question 11

Question
ÉS EL SEGLE XII L'ÉPOCA D'EXPANSIÓ TERRITORIAL I DINÀSTICA. S'INICIEN LA CORONA D'ARAGÓ I EL CATALÀ ESCRIT ELS PRIMERS TEXTOS ESCRITS EN CATALÀ SÓN DE LA SEGONA MEITAT D'AQUEST SEGLE
Answer
 • FORUM IUDICIORUM (CODI DE LLEIS VISIGÒTIC ESCRIT EN LLATÍ, DEL QUAL CONEIXEM AL TRADUCCIÓ D'UN PETIT FRAGMENT AL CATALÀ)
 • BLANQUERNA
 • LES HOMILIES D'ORGANYÀ. VUIT FULLS DE SERMÓ EN PROSA, ON L'AUTOR COMENTA PASSATGES DE L'EVANGELI.
 • LLIBRE DELS FEYTS

Question 12

Question
A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIII NEIX LA PROSA LITERÀRIA CATALANA, AMB L'OBRA EXTRAORDINÀRIA DEL MALORQUÍ
Answer
 • RAMÓN LLULL
 • DICTADA PER JAUME I
 • BERNAT DESCLOT
 • PERE EL GRAN

Question 13

Question
EL MALLORQUÍ RAMÓN LLULL SEGLE XIII (1232-1315) A BANDA D'ESCRIPTOR VA SER
Answer
 • FILÒSOF
 • MÍSTIC
 • MISSIONER
 • BISBE
 • CAPELLÀ

Question 14

Question
EN QUIN IDIOMA S'ESCRIUEN ELS TEXTOS POÈTICS EN LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIII?
Answer
 • EL LLATÍ POPULAR
 • EN CATALÀ
 • EN OCCITÀ
 • EN UNA BARREJA ENTRE LLATÍ POPULAR I CATALÀ ROMÀNIC

Question 15

Question
QUE EREN ELS TEXTOS DE: ELS USATGES DE BARCELONA, ELS FURS DE VALÈNCIA, EL LLIBRE DE LES COSTUMS DE TORTOSA I LES ORDENANCES DELS CORREDORS DE LA LLOTJA ?
Answer
 • OBRES LITERÀRIES ESCRITES EN CATALÀ
 • TEXTOS JURÍDICS I COMERCIALS ESCRITS EN CATALÀ
 • OBRES POÈTIQUES ESCRITES EN CATALÀ
 • AUTOBIOGRAFIES DEL MOMENT ESCRITES EN CATALÀ

Question 16

Question
QUI VA SER EL CREADOR DE LA PROSA LITERÀRIA I CIENTÍFICA CATALANA?
Answer
 • RAMÓN LLULL
 • NARCÍS OLLER
 • BERNAT DESCLOT
 • AUSIES MARC

Question 17

Question
RAMÓN LLULL ( MALLORCA 1232-1315) VA ESCRIURE UNES 250 OBRES EN CATALÀ (PERQUÈ L'ENTENGUI TOTHOM NO NOMÉS L'ESGLÉSIA) DE TEMES CIENTÍFICS,FILOSÒFICS,TEOLÒGICS I LITERARIS
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
QUI ESCRIU BLANQUERNA, ARBRE DE LA CIÈNCIA, LLIBRE DE CONTEMPLACIÓ DE DÉU, LLIBRE DE L'ORDRE DE CAVALLERIA?
Answer
 • RAMÓN LLULL
 • BERNAT DESCLOT
 • JAUME I
 • NARCÍS OLER

Question 19

Question
EN AQUEST SEGLE XIII S'ESCRIUEN DUES DE LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES QUE HISTORIAVEN ELS FETS DEL MOMENT, DESDE EL PUNT DE VISTA LINGÜÍSTIC SÓN DE GRAN INTERÈS, PERQUÈ AMB ELLES LA PROSA CATALANA ASSOLEIX LA MADURESA.
Answer
 • LA CRÒNICA DE JAUME I O LLIBRE DELS FEYT (1274) AUTOBIOGRAFIA DICTADA PEL MATEIX REI JAUME I
 • LA CRÒNICA DE BERNAT DESCLOT (1288) NARRA ELS FETS DESDE LA FORMACIÓ DE LA CORONA D'ARAGÓ FINS A LA MORT DE PERE EL GRAN (PROTAGONISTA)
 • LLIBRE DE L'ORDRE DE CAVALLERIA
 • LLIBRE DE CONTEMPLACIÓ A DÉU

Question 20

Question
L'INICI DELS MOMENTS MÉS BRILLANTS DE LA LITERATURA CATALANA, QUE COINCIDEIX AMB LES CONQUESTES DE SARDENYA I GRÈCIA VA SER AL
Answer
 • SEGLE XIII
 • SEGLE XII
 • SEGLE XIV
 • SEGLE XV

Question 21

Question
QUI VA SER EL PRIMER EN INTUIR L'ESTRET LLIGAM ENTRE EL PODER I LA LLENGUA I GRÀCIES A AIXÒ LA LLENGUA CATALANA ESDEVINDRÀ LA LLENGUA MÉS ESTESA I DIFOSA DE LA CORONA?
Answer
 • EL REI, JAUME I
 • L'ESCRIPTOR BERNAT DESCLOT
 • RAMÓN LLULL
 • EL REI CATALÀ,PERE EL CERIMONIÓS

Question 22

Question
A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIV S'ESCRIUEN LES ALTRES DUES GRANS CRÒNIQUES :
Answer
 • LA CRÒNICA DE RAMON MUNTANER, "GIRONÍ "(1325) LA MÉS EXTENSA
 • LA CRÒNICA DE PERE EL CERIMONIÓS " FILL D'ALFONSII EL BENIGNE"(1386) SET LLIBRES
 • LA CRÒNICA DE JAUME I O LLIBRE DELS FEYTS
 • LA CRÓNICA DE BERNAT DESCLOT

Question 23

Question
LA CANCELLERIA REIAL ÉS EL GRAN CENTRE DEL NOU CORRENT CULTURAL I LITERARI, DE L'HUMANISME, A CATALUNYA
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
QUINA ÉS LA FIGURA MÉS DESTACABLE DE LA CANCELLERIA
Answer
 • BERNAT METGE (1340/46-1413)
 • PERE EL CERIMONIÓS
 • RAMÓN LLULL (1232-1315)
 • BERNAT DESCLOT

Question 25

Question
EL PRIMER ESCRIPTOR QUE TRADUEIX OBRES CLÀSSIQUES, QUE ESCRIU AMB MIRES EXCLUSIVAMENT LITERÀRIES I QUE INCORPORA L'HUMANISME VA SER BERNAT METGE (1340/46-1413)
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
QUI VA ESCRIURE LO SOMNI (1339) LA PRIMERA OBRA HUMANÍSTICA A ESPANYA
Answer
 • BERNAT METGE (1340/46-1413)
 • RAMON LLULL (1232-1315)
 • BERNAT DESCLOT
 • RAMÓN MUNTANER

Question 27

Question
QUINA LLENGUA S'UTILITZAVA PER ESCRIURE POESIA AL LLARG DEL SEGLE XIV I INÍCI DEL SEGLE XV?
Answer
 • CATALÀ
 • LLATÍ POPULAR
 • DISGLÒSSIA
 • OCCITÀ O CATALÀ ACCITANITZAT

Question 28

Question
QUIN SEGLE HA ESTAT QUALIFICAT COM A SEGLE D'OR DE LA LITERATURA CATALANA?
Answer
 • SEGLE XIII
 • SEGLE XIV
 • SEGLE XV
 • SEGLE XVI

Question 29

Question
EL CORRENT CULTURAL QUE CONDICIONA LITERÀRIAMENT EL SEGLE XV ÉS L'HUMANISME (ENTENDRE LA VIDA D'UNA MANERA DIFERENT)
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
AMB L'EVOLUCIÓ DE L'HUMANISME LITERARI S'ARRIBA AL RENAIXEMENT, ALS TEMPS MODERNS
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
QUAN ES VA INVENTAR LA IMPRENTA ?
Answer
 • AL SEGLE XIII
 • AL SEGLE XIV
 • A PRINCIPIS DEL SEGLE XV
 • A MITJANS DEL SEGLE XV

Question 32

Question
QUIN ES EL POETA QUE TRENCA DEFINITIVAMENT AMB LA POESIA TROVADORESCA I ESCRIU MÉS DE DEU MIL VERSOS PLENAMENT EN CATALÀ?
Answer
 • JOANOT MARTORELL
 • POMPEU FABRA
 • RAMON MUNTANER
 • AUSIÀS MARCH

Question 33

Question
JOANOT MARTORELL ÉS L'AUTOR DE LA NOVE·LA PROFANA MÉS LLEGIDA DURANT EL SEGLE XV
Answer
 • TIRANT LO BLANC
 • JOANOT DE ROCACORBA
 • AUSIÀS MARCH
 • NARCÍS OLLER

Question 34

Question
QUI ESCRIU L'ESPILL O LLIBRE DE LES DONES?
Answer
 • ROÍS DE CORELLA
 • JAUME ROIG
 • RAMON MUNTANER
 • AUSIÀS MARCH

Question 35

Question
QUI VA ESCRIURE LA NOVEL·LA CAVALLERESCA CURIAL E GÜELFA ?
Answer
 • ANÒNIM
 • JAUME ROIG
 • ROIS DE CORELLA
 • JOANOT MARTORELL

Question 36

Question
LA UNIÓ DINÀSTICA DELS TRASTÀMARA (1412) NO VA TENIR CAP REPERCUSSIÓ IMMEDIATA EN L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC ARA BÉ LA LLENGUA DELS MONARQUES A LA CORT ERA EL CASTELLÀ EL QUE PROVOCARÀ A LA LLARGA EL CANVI LINGÜÍSTIC.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
PER AL POBLE CATALÀ EL CASTELLÀ ERA UNA LLENGUA DESCONEGUDA AL SEGLE XV
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
QUI VA CONQUERIR AL RENAIXEMENT (1443) NÀPOLS I VA INSTAURAR EL CASTELLÀ COSA QUE VA PROVOCAR EL BILINGÜISME.
Answer
 • ELS TRASTÀMARA
 • GUIFRÉ EL PILÓS
 • JOAN BERENGUER
 • ALFONS EL MAGNÀNIM

Question 39

Question
SI EN LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XV EL CATALÀ S'USA PLENAMENT EN ELS ÀMBITS FORMALS I INFORMALS, EN LA SEGONA MEITAT COMENÇA A APARÈIXER EL CASTELLÀ EN L'ÀMBIT CULTE O FORMAL.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
EL SEGLE XVI A XVIII ÉS UNA ÈPOCA DE RETROCÉS DE LA LENGUA CATALANA PERQUÈ HI HA UNA PÈRDUA DE CONSCIÈNCIA LINGÜÍSTICA, PERQUÈ LA CORONA D'ARAGÓ QUEDA LLIGADA DEFINITIVAMENT AL PROJECTE DE MONARQUIA DELS REIS CATÒLICS.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
QUI VA ESCRIURE AL SEGLE XVI LOS COL·LOQUIS DE LA INSIGNE CIUTAT DE TORTOSA (1557)
Answer
 • CRISTÒFOR DESPUIG
 • PERE SERAFÍ
 • C. DESPUIG
 • JOAN TIMONEDA

Question 42

Question
DE LA PRODUCCIÓ CULTA AL SEGLE XVII CAL DESTACAR
Answer
 • EL RECTOR DE VALLFOGONA
 • FRANCESC FONTANELLA
 • ERNEST LLUC
 • JOAN TIMONEDA

Question 43

Question
L'ANY 1659 CASTELLA I FRANÇA SIGNEN EL TRACTAT DELS PIRINEUS, PER EL QUAL PASSEN A SOBIRANIA FRANCESA
Answer
 • EL ROSELLÓ
 • LA MEITAT DE LA CERDANYA
 • EL CAPCIR
 • VALLESPIR

Question 44

Question
SEGLE XVIII, LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-1714), EN QUE GUANYA FELIP D'ANJOU (FELIP V), ES DICTEN ELS DECRETS DE NOVA PLANTA QUE ANUL·LEN EL CATALÀ A VALÈNCIA BALEARS (MENYS A MALLORCA SOTA DOMINACIÓ ANGLESA) I CATALUNYA
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
DURANT LA REPRESSIÓ DEL CATALÀ PER EL DECRET DE NOVA PLANTA, SEGLE XVIII HEM DE DESTACAR
Answer
 • CALAIX DE SASTRE (1769-1816) DE RAFAEL D'AMAT I DE CORTADA (BARÓ DE MALDÀ)
 • LES OBRES TEATRALS DE LUCRÈCIA (1769) I ROSAURA (1783) DEL MENORQUÍ JOAN RAMIS I RAMIS

Question 46

Question
EL 1883 MARCA L'INICI SIMBÒLIC DE LA RENAIXENÇA, AMB LA PUBLICACIÓ DEL POEMA "LA PÀTRIA" DE BONAVENTURA CARLES ARIBAU.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
EL MOVIMENT CULTURAL ARREU D'EUROPA EN EL SEGLE XIX ÉS EL ROMANTICISME.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
JOAQUIM RUBIÓ I ORS, MANUEL MILÀ I FONTANALS, VICTOR BALAGUER I ANTONI DE BOFARRULL RESTABLEIXEN ELS JOCS FLORALS (CERTAMENS POÈTICS), PEÇA CLAU EN LA RESTAURACIÓ DE LA LLENGUA L'ANY
Answer
 • 1859
 • 1985
 • 1895
 • 1853

Question 49

Question
A LA FI DE SEGLE XIX APAREIX UNA REVISTA QUE JUGA UN PAPER MOLT IMPORTANT EN LO QUE ES LA RECOMANACIÓ LINGÜÍSTICA I POSEN LES ASES DE LES NORMES ORTOGRÀFIQUES COM ÉS DIU LA REVISTA
Answer
 • L'AVENÇ
 • POMPEU
 • FABRA
 • INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS DEL L'ANY 1913

Question 50

Question
QUI PUBLICA "LO CATALANISME" (1886)
Answer
 • VALENTÍ ALMIRALL
 • JOAQUIM RUBIÓ ORS
 • BONAVENTURA CARLES ARIBAU
 • NARCÍS OLLER
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE PE - 1
lydia_ward
Biology Unit 1
anna.mat1997
English Literature Key Terms
charlotteoom
Present Simple vs. Present Continuous
Marek Mazur
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
MATTERS OF LIFE AND DEATH - UNIT 1, SECTION 2 - RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
AQA A2 Biology Unit 4: Populations
Charlotte Lloyd
Biology -B2
Sian Griffiths
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
2PR101 1.test - 3. část
Nikola Truong