TEMA A7. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ AL SEGLE XXI

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A7. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ AL SEGLE XXI, created by TONY MOYA VIDAL on 22/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
17
0

Resource summary

Question 1

Question
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
QUIN ANY MICROSOFT DESENVOLUPA EL SISTEMA OPERATIU MS-DOS I IBM PRESENTA EL SEU PRIMER ORDENADOR PERSONAL ?
Answer
 • 1981
 • 1990
 • 1988
 • 1992

Question 3

Question
QUIN ANY APAREIX EL MACINTOSH D'APPLE, AMB UNA INTERFÍCIE GRÀFICA DE FINESTRES I EL RATOLÍ INCORPORAT MÉS TARD ALS SISTEMES WINDOWS ?
Answer
 • 1984
 • 1981
 • 1888
 • 1891

Question 4

Question
LA INFORMÀTICA PERMET INTEGRAR SO IMATGE I TEXT
Answer
 • MULTIMÈDIA
 • HIPERMÈDIA
 • REALITAT VIRTUAL
 • INTERNET

Question 5

Question
LA INFORMÀTICA PERMET INTEGRAR MULTIMÈDIA I HIPERTEXT (TEXT ORGANITZAT DE FORMA NO SEQÜENCIAL).
Answer
 • MULTIMÈDIA
 • HIPERMÈDIA
 • HIPERTEXT
 • INTERNET

Question 6

Question
LES DADES QUE REBEM A TRAVÉS D'INTERNET PORTEN
Answer
 • MOLTAINFORMACIÓ PERO POC CONEIXEMENT
 • MOLT CONEIXEMENT PERO POCA INFORMACIÓ
 • MOLTA INFORMACIÓ I MOLT CONEIXEMENT
 • POCA INFORMACIÓ I POC CONEIXEMENT

Question 7

Question
EL PODER VEURE EL DIARI ELECTRÒNICA A TRAVÉS D'INTERNET I DE MANERA IMMEDIATA HA SIGUT POSSIBLE GRÀCIES A LA TÈCNICA DE
Answer
 • L'HIPERTEXT
 • MEGATEXT
 • ULTRATEXT
 • HIPERTIC

Question 8

Question
L'HIPERTEXT :UNA PROPIETAT INFORMÀTICA QUE FACILITA L'ACCÉS A QUALSEVOL ARTICLE QUE ESTÀ SUBRATLLADA EN BLAU PERMET LA CONNEXIÓ AMB ALTRES DOCUMENTS.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
LA INTERNET DE LES COSES (INTERNET OF THINGS) "IoT" = VIDEOVIGILÀNCIA, DOMÒTICA ETC...
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
SAFETY =
Answer
 • SEGURETAT EN ELS ASSUMPTES RELACIONATS AMB LA SEGURETAT AMBIENTAL, RISCOS LABORALS ETC
 • SEGURETAT EN ALLÒ RELACIONAT AMB LA SEGURETAT FÍSICA I LÒGICA, CONTROL D'ACCESSOS, PREVENCIÓ D'INTRUSIONS ETC.

Question 11

Question
SECURITY =
Answer
 • SEGURETAT EN ALLÒ RELACIONAT AMB LA SEGURETAT FÍSICA I LÒGICA, CONTROL D'ACCESSOS, PREVENCIÓ D'INTRUSIONS ETC.
 • SEGURETAT AMBIENTAL, RISCOS LABORALS ETC

Question 12

Question
SMART BUILDINGS (EDIFICIS INTEL·LIGENTS)
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
QUE TÉ COM A OBJECTIU L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AMB L'ÚS DE LES TECNOLOGIES D'INTERNET, MILLORAR LA
Answer
 • EFICÀCIA
 • TRANSPARÈNCIA
 • LA QUALITAT DEL SECTOR PÚBLIC ENTRE LES ENTITATS, ELS CIUTADANS LES EMPRESES I LES ORGANITZACIONS

Question 14

Question
QUAN ÉS VA APOSTAR PEL DESENVOLUPAMENT D'UN MODEL D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A CATALUNYA ?
Answer
 • 1997
 • 1999
 • 2000
 • 2003

Question 15

Question
LA SIGNATURA ELECTRÒNICA PERMET QUE UN EMISSOR PUGUI ENVIAR MISSATGES A UN RECEPTOR COMPLINT
Answer
 • L'AUTENTICITAT
 • LA INTEGRITAT
 • EL NO REPUDI (CONFIRMACIÓ DE REBUDA)

Question 16

Question
PROTOCOL SSL (SEGURE SOCKETS LAYER)
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
LA LLEI DE REGULACIÓ I TRACTAMENT AUTOMÀTIC DE LES DADES (LORTAD), APLICA L'ARTICLE 18.4 DE LA CE, SOBRE LIMITACIÓ DE L'ÚS DE LA INFORMÀTICA PER GARANTIR L'HONOR I LA INTEGRITAT PERSONAL I FAMILIAR DELS CIUTADANS.
Answer
 • LLEI 5/1992
 • LLEI 5/1995
 • LLEI 4/1992

Question 18

Question
AL MATEIX TEMPS DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA [blank_start]5/1992[blank_end],ES VA CONSTITUIR L'[blank_start]AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES[blank_end] (APD) QUE ACTUA PER DIRIMIR POSSIBLES CONFLICTES EN EL TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LES DADES PERSONALS
Answer
 • 5/1992
 • 6/1992
 • AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES
 • ADMINISTRACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Question 19

Question
LA LEGISLACIÓ [blank_start]5/1992[blank_end] S'HA POSAT AL DIA MITJANÇANT EL REIAL DECRET [blank_start]994/1999[blank_end], D'11 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE MESURES DE SEGURETAT DELS FITXERS AUTOMATITZATS QUE CONTINGUIN DADES DE CARÀCTER PERSONAL, I LA LLEI [blank_start]ORGÀNICA 15/1999[blank_end], DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Answer
 • 5/1992
 • 6/1992
 • 994/1999
 • 975/1998
 • ORGÀNICA 15/1999
 • ORDINÀRIA 15/1999
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Theorems
PatrickNoonan
The Great Gatsby - Theme
Heather Taylor
C2: Material Choices Test
James McConnell
Physics - Energy, Power & Work
dominique22
Ionic Bonding
Evangeline Taylor
Jung Quiz
katprindy
Biology B2.1
Jade Allatt
5 Tips for motivating your students
Jen Molte
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
Sarah Egan
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright
Legislative Branch
Mr. Vakhovsky