TEMA C3 (B) LA COORDINACIÓ POLICIAL

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C3 (B) LA COORDINACIÓ POLICIAL, created by TONY MOYA VIDAL on 17/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
17
0

Resource summary

Question 1

Question
LA INTERPOL I L'EUROPOL SÓN LA COOPERACIÓ I EL SUPORT POLICIAL INTERNACIONAL
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
QUIN ORGANISME TÉ COM A FUNCIONS ACONSEGUIR I DESENVOLUPAR L'ASSISTÈNCIA MÚTUA ENTRE LES POLICIES D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL DEL ESTATS MEMBRES DE L'ORGANITZACIÓ?
Answer
 • LA EUROPOL
 • LA INTERPOL
 • EL SISTEMA D'INFORMACIÓ SCHENGEN
 • EL (SIS)

Question 3

Question
QUIN ORGANISME TÉ COM FUNCIÓ L'ORGANITZACIÓ POLICIAL EN 'ÀMBIT DE LA UE QUE GESTIONA LA INFORMACIÓ POLICIAL ENTRE ELS ESTATS MEMBRES?
Answer
 • LA INTERPOL
 • L'EUROPOL
 • EL SIS
 • LA JUNTA GENERAL DE SEGURETAT

Question 4

Question
LA INTERPOL ÉS UNA ORGANITZACIÓ POLICIAL D'ÀMBIT MUNDIAL QUE PRESTA SUPORT A LES ORGANITZACIONS, AUTORITATS I SERVEIS QUE TENEN COM AMISSIÓ PREVENIR, DETECTAR I COMBATRE EL DELICTE.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
QUIN ANY TÉ ELS ORIGENS LA INTERPOL?
Answer
 • 1999
 • 1996
 • 2000
 • 1914

Question 6

Question
QUIN ANY TÉ LLOC EL SEGON CONGRÉS INTERNACIONAL DE POLICIA JUDICIAL A LA CIUTAT DE VIENA, ON ES CREA LA COMISSIÓ INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL.
Answer
 • 1946
 • 1948
 • 1923
 • 1925

Question 7

Question
L'ANY [blank_start]1946[blank_end] S'ADOPTA EL NOM D'INTERPOL.
Answer
 • 1946
 • 1923
 • 1999

Question 8

Question
QUANTS PAÏSOS FORMEN PART ACTUALMENT DE L'ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL (OIPC-INTERPOL)
Answer
 • 178
 • 190
 • 223
 • 28

Question 9

Question
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS GENERALS DE LA INTERPOL SEGONS L'ARTICLE 2 DE L'ESTATUT DE LA INTERPOL
Answer
 • ACONSEGUIR DESENVOLUPAR, DINS DEL MARC DE LES LLEIS DELS DIFERENTS PAÏSOS I EL RESPECTE A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS, L'ASSISTÈNCIA RECÍPROCA ENTRE LES AUTORITATS DE POLICIA CRIMINAL
 • ESTABLIR I DESENVOLUPAR TOTA UNA SÈRIE D'INSTITUCIONS PER CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓ I REPRESSIÓ DE LES DIFERENTS INFRACCIONS DE DRET COMÚ.
 • I A L'ARTICLE 3 D'AQUEST ESTATUT ESTABLEIX QUE L'OIPC-INTERPOL NO HA D'INTERVENIR EN ASSUMPTES DE CARÀCTER POLÍTIC, MILITAR, RELIGIÓS O RACIAL.

Question 10

Question
QUINA ÉS L'ESTRUCTURA DE LA INTERPOL
Answer
 • ASSAMBLEA GENERAL
 • COMITÉ EXECUTIU
 • SECRETARIA GENERAL
 • DIRECCIÓ GENERAL

Question 11

Question
PER QUINA MAJORIA S'APROVEN LES DECISIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL DELA INTERPOL?
Answer
 • MAJORIA SIMPLE
 • MAJORIA ABSOLUTA
 • MAJORIA DE 2/3
 • MAJORIA DE 3/5

Question 12

Question
COM S'ELEGEIX EL COMITÉ EXECUTIU DE LA INTERPOL
Answer
 • 13 PERSONALITATS ESCOLLIDES PER L'ASSEMBLEA GENERAL ENTRE ELS DELEGATS DELS ESTATS MEMBRES.
 • 12 PERSONALITATS ESCOLLIDES PER L'ASSEMBLEA GENERAL ENTRE ELS DELEGATS DELS ESTATS MEMBRES.
 • 21 PERSONALITATS ESCOLLIDES PER L'ASSEMBLEA GENERAL ENTRE ELS DELEGATS DELS ESTATS MEMBRES.
 • CAP ES CORRECTA

Question 13

Question
DESDE QUIN ANY FUNCIONA A L'ESTAT ESPANYOL L'OFICINA CENTRAL NACIONAL (OFICINA NACIONAL DE LA INTERPOL)
Answer
 • 1999
 • 2002
 • 1929
 • 1977

Question 14

Question
COM ES DIU L'OFICINA EUROPEA DE POLICIA?
Answer
 • INTERPOL
 • OEP
 • SCHENGEN
 • SIRENE
 • EUROPOL

Question 15

Question
QUE ÉS VA SIGNAR EL 7 DE FEBRER DE 1992 ?
Answer
 • EL TRACTAT DE ROMA
 • EL TRACTAT DE MAASTRICH
 • L'ACTA ÚNICA EUROPEA
 • EL TRACTAT DE NIÇA

Question 16

Question
EN QUINA FIRMA DE TRACTAT ES VA CONSIDERAR NECESSARI CREAR UNA OFICINA EUROPEA DE POLICIA PER SUPERAR LES FRONTERES OBERTES D'EUROPA?
Answer
 • EL TRACTAT DE MAASTRICHT
 • EL TRACTAT DE NIÇA
 • EL TRACTAT DE ROMA
 • L'ACTA ÚNICA EUROPEA

Question 17

Question
NO VA SER FINS A L'1 DE JULIOL DE [blank_start]1999[blank_end] QUE L'ORGANITZACIÓ POLICIAL VA INICIAR LES SEVES ACTIVITATS(L'EDU ÉS ABSORBIDA PER L'EUROPOL)
Answer
 • 1995
 • 1999
 • 2000

Question 18

Question
EL TRACTAT [blank_start]SCHENGEN[blank_end] (SIS) TÉ EL SEU ORÍGEN EN L'ACORD SIGNAT EN AQUESTA LOCALITAT DE LUXEMBURG [blank_start]EL 14 DE JUNY DE 1985[blank_end] PELS GOVERNS DE BÈLGICA,ELS PAÏSOS BAIXOS, LUXEMBURG, FRANÇA I ALEMANIA.
Answer
 • MAASTRITCHT
 • ROMA
 • SCHENGEN
 • EL 14 DE JUNY DE 1986
 • EL 14 DE JUNY DE 1985
 • EL 14 DE JUNY DE 1987

Question 19

Question
L'OBJECTIU D'AQUEST ACORD FOU LA CREACIÓ D'UNA ZONA DE LLIURE CIRCULACIÓ, QUE IMPLICAVA LA SUPRESSIÓ DELS CONTROLS A LES FRONTERES COMUNES, TANT DE PERSONES COM DE VEHICLES I MERCADERIES, I L'ESTABLIMENT DE TOT UN SEGUIT DE MECANISMES I MESURES DE SUBSTITUCIÓ PER MANTENIR I INCREMENTAR ELS NIVELLS DE SEGURETAT I CONTROL ALS PAÏSOS INTEGRANTS.
Answer
 • ACORD DE L'INTERPOL
 • ACORD DE SCHENGEN
 • ACORD DE LUXEMBURG
 • ACORD DE L'EUROPOL

Question 20

Question
ÉS POSSIBLE QUE UN ESTAT SCHENGEN COMUNIQUI A UN ALTRE ESTAT, SENSE REQUERIMENT PREVI, INFORMACIÓ INTERESSANT EN REFERÈNCIA A QUALSEVOL ASPECTE RELACIONAT AMB LA SEGURETAT I L'ORDRE?
Answer
 • SI, EN TOT CAS
 • SI HI HA LA POSSIBILITAT
 • NO
 • DEPEN DE SI ÉS TRACTA DE UNA BANDA O CRIM ORGANITZAT, EN AQUEST CAS SI QUE POT

Question 21

Question
QUIN ÉS EL SISTEMA INTEGRAT EUROPEU D'INFORMACIÓ D'INTERÈS POLICIAL
Answer
 • SIS
 • EUROPOL
 • SCHENGEN
 • SIRENE

Question 22

Question
LA INFORMACIÓ RECOLLIDA AL SIS NOMÉS ES POT UTILITZAR COMA SUPORT PER A LA REALITZACIÓ DE CONTROLS POLICIALS O DUANERS I PER A L'EMISSIÓ DE VISATS O PERMISOS DE RESIDÈNCIA.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
ES POT TREURE INFORMACIÓ DEL SIS PER A LA REALITZACIÓ D'UNA INVESTIGACIÓ, I ES PODEN INCORPORAR LES DADES PROCEDENTS DEL SIS A LES BASES DE DADES ESTATALS.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
L'ESTRUCTURA DEL SIS ESTÀ CONSTITUÏDA PER UN SISTEMA CENTRAL COMÚ PER A TOTS ELS ESTATS INTEGRANTS, UN SISTEMA PER A CADASCUN DELS ESTATS MEMBRES, I TANTS SISTEMES LOCALS COM OFICINES D'ELLAÇ TINGUI L'ESTAT MEMBRE
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
COM ÉS DIU LA BASE DE DADES D'ASSENYALAMENTS NACIONALS QUE EMMAGATZEMA ORDRES DE RECERCA, ASSENYALAMENTS VIGENTS DE PERSONES, VEHICLES I OBJECTES QUE S'HAGIN DE COMPARTIR ENTRE ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT I QUE NO TINGUIN TRANSCENDÈNCIA EUROPEA, AMB L'OBJECTIU D'ESTABLIR L'ACTUALITZACIÓ REQUERIDA PER LOCALITZAR-LOS.
Answer
 • SIS
 • SIRENE
 • BDSN
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 26

Question
CAL SER D'UN ESTAT MEMBRE DEL TERRITORI SCHENGEN PER ACCEDIR AL SIS?
Answer
 • SI
 • NO
 • DEPEN DE LA GRAVETAT QUE D'HA DE TRACTAR

Question 27

Question
ON ES TROBA L'ORDENADOR CENTRAL DEL SISTEMA SIS?
Answer
 • LUXEMBURG
 • ESTRASBURG
 • PARÍS
 • NIÇA

Question 28

Question
LA INTRODUCCIÓ DE LA DESCRIPCIÓ D'UNA PERSONA AL SIS EQUIVAL A UNA ORDRE INTERNACIONAL DE DETENCIÓ DEL CONVENI EUROPEU D'EXTRADICIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
LA FUNCIÓ DE VERIFICAR ELS REQUISITS D'EXTRADICIÓ ABANS DE POSAR A LA PERSONA DINTRE DE LES DADES DEL SIS PER ORDENAR LA DETENCIÓ ÉS COMPETÈNCIA DE L'OFICINA
Answer
 • SIRENE
 • SIS
 • SCHENGEN
 • CAAS

Question 30

Question
AL SIS TAMBÉ S'INTRODUEIXEN LES DADES DE PERSONES DESAPAREGUDES, MENORS O QUALSEVOL ALTRA PERSONA QUE NECESSITI UNA PROTECCIÓ ESPECIAL.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
SIRENE (SUPPLEMETARY INFORMATION REQUEST AT THE NATIONAL ENTRY) ACTUA COM
Answer
 • A INTERLOCUTOR DE LA RESTA DE SIRENE DE LES PARTS CONTRACTANTS
 • A ENLLAÇ ENTRE TOTS ELS SERVEIS QUE OPEREN DINS L'ÀMBIT ESTATAL (AUTORITATS POLICIALS, ADMINISTRATIVES, CONSULARS, DUANERES I JUDICIALS DE TOT EL TERRITORI DE L'ESTAT).
 • A INTERLOCUTOR DE LA RESTA DE SIRENE DE LES PARTS CONTRACTANTS, I COM A ENLLAÇ ENTRE TOTS ELS SERVEIS QUE OPEREN DINS L'ÀMBIT ESTATAL (AUTORITATS POLICIALS, ADMINISTRATIVES, CONSULARS, DUANERES I JUDICIALS DE TOT EL TERRITORI DE L'ESTAT).
Show full summary Hide full summary

Similar

Reducing the Impact of Earthquakes
siobhan.quirk
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
Chemistry Module C1: Air Quality
James McConnell
History- Home Front WW1
jessmitchell
Circle Theorems
I Turner
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
Of Mice & Men Themes - Key essay points
Lilac Potato
Musical Terms
Abby B
Testing for ions
Joshua Rees
Specific topic 7.6 Timber (processes)
T Andrews