TEMA C.2 (C) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C.2 (C) EL DEPARTAMENT D'INTERIOR, created by TONY MOYA VIDAL on 12/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
79
0

Resource summary

Question 1

Question
EN QUIN ANY ES DELIMITEN LES FUNCIONS ENTRE ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT I ELS MOSSOS D'ESQUADRA ?
Answer
 • 1989
 • 1990
 • 1986
 • 1988

Question 2

Question
DE QUAN ES LA LLEI DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • DE L'ANY 1994 AMB LA LLEI 10/1994, D'11 DE JULIOL
 • DE L'ANY 1993 AMB LA LLEI 10/1993, D'11 DE JULIOL
 • DE L'ANY 1995 AMB LA LLEI 10/1995, D'11 DE JULIOL

Question 3

Question
QUINA LLEI FA QUE EL COS DE POLICIA ORDINÀRIA I INTEGRAL DE CATALUNYA CONSOLIDI EL MODEL DE POLICIA CATALÀ EN SUBSTITUCIÓ DE LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L'ESTAT, L'ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES I LA DELIMITACIÓ DE FUNCIONS QUE CORRESPONEN A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A TRAVÉS DE LA SEVA POLICIA?
Answer
 • LA LLEI 10/1993, D'11 DE JULIOL
 • AMB LA LLEI 10/1992, D'11 DE JULIOL
 • AMB LA LLEI 10/1995, D'11 DE JULIOL
 • AMB LA LLEI 10/1994, D'11 DE JULIOL

Question 4

Question
QUAN PASSA EL COS DE DEPENDRE DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ A UNA DE NOVA CREACIÓ, LA CONSELLERIA D'INTERIOR.
Answer
 • EN EL PERÍODE DE 1994 AL 2002
 • EN EL PERÍODE DEL 2002 AL 2008
 • NO HA PASSAT MAI A FORMAR PART DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
 • EN EL 2011

Question 5

Question
AMB QUIN DECRET ES REESTRUCTURA LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA I SE'N REDEFINEIX L'ESTRUCTURA CORPORATIVA PER ADAPTARLA AL CONCEPTE DE POLICIA ORDINÀRIA I INTEGRAL DE CATALUNYA
Answer
 • AMB EL DECRET 19/2008, DE 22 DE GENER
 • AMB EL DECRET 19/2006, DE 22 DE GENER
 • AMB EL DECRET 19/2002, DE 22 DE GENER

Question 6

Question
QUINA FUNCIÓ S'ENCOMANA A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA L'ANY 2002 L'ANY DE LA SEVA CREACIÓ?
Answer
 • LA DE DONAR SERVEI DE PROXIMITAT ALS CIUTADANS
 • EXERCIR EL COMANDAMENT ORGÀNIC (COORDINACIÓ, SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ) SOBRE ELS RESPONSABLES DE LES REGIONS POLICIALS.
 • SE LI ENCOMANA EL COMANDAMENT OPERATIU DEL COS
 • TASQUES DE INFORMACIÓ I RECERCA

Question 7

Question
EN QUIN ANY S'APROVA EL MAPA I CALENDARI INICIAL DEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL.
Answer
 • 1995
 • 1996
 • 2000
 • 1999

Question 8

Question
L'ANY 1995 S'ACORDA UN CANVI EN LES BASES DE DESPLEGAMENT DE SUBSTITUCIÓ QUE S'HAVIEN DE DUR A LLOC A LES COMARQUES TARRAGONINES I ES DECIDEIX REORIENTARLES CAP A BARCELONA.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
QUIN DIA VAN COMENÇAR A PATRULLAR ELS AGENTS DE LA POLICIA DE CATALUNYA A BARCELONA DINS DEL DISPOSITIU DE TURISME QUE ES FA CONJUNTAMENT AMB EL COS NACIONAL DE LA POLICIA I LA GUARDIA URBANA?
Answer
 • EL 27 DE JUNY DEL 2004
 • EL 27 DE JUNY DEL 2000
 • EL 27 DE JUNY DEL 2001
 • EL 27 DE JUNY DEL 2003

Question 10

Question
QUIN ANY ES FA LA SUBSTITUCIÓ DE LA POLICIA A BARCELONA?
Answer
 • 2004
 • 2005
 • 2007
 • 2008

Question 11

Question
EL DESPLEGAMENT EL CONCLOUEN EL CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE AL NOVEMBRE DEL 2008.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
QUIN ARTICLE DE L'ESTATUT DIU QUE LA POLICIA DE LA GENERALITAT TÉ COM A ÀMBIT D'ACTUACIÓ EL CONJUNT DEL TERRITORI DE CATALUNYA I EXERCEIX TOTES LES FUNCIONS PRÒPIES D'UN COS DE POLICIA .
Answer
 • L'ARTICLE 164.5 DEL EAC
 • L'ARTICLE 164 DEL EAC
 • L'ARTICLE 164.2 DEL EAC
 • L'ARTICLE 164.4 DEL EAC

Question 13

Question
QUINES FUNCIONS PRÒPIES ATRIBUEIX L'ARTICLE 164.5 DEL EAC AL COS DELS MOSSOS?
Answer
 • LA SEGURETAT CIUTADANA I L'ORDRE PÚBLIC
 • LA POLICIA ADMINISTRATIVA, QUE INCLOU LA QUE DERIVA DE LA NORMATIVA ESTATAL
 • LA POLICIA JUDICIAL I LA INVESTIGACIÓ CRIMINAL
 • LA INVESTIGACIÓ DEL CRIM ORGANITZAT I TERRORISME EN ELS TERMES QUE ESTABLEIXI LA LLEI

Question 14

Question
QUAN REP LA GENERALITAT LA TRANSFERENCIA DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT?
Answer
 • AMB LA LLEI ORGÀNICA 6/1999, DE 15 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI ORGÀNICA 6/2005, DE 15 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI ORGÀNICA 6/2008, DE 15 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI ORGÀNICA 6/1997, DE 15 DE DESEMBRE

Question 15

Question
QUAN CREA EL PARLAMENT EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT?
Answer
 • AMB LA LLEI 14/1999, DE 24 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI 14/1997, DE 24 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI 14/2005, DE 24 DE DESEMBRE
 • AMB LA LLEI 14/2008, DE 24 DE DESEMBRE

Question 16

Question
AMB QUIN REIAL DECRET ES TANCA EL TRASPÀS DE LA COMPETÈNCIA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR?
Answer
 • REIAL DECRET 391/1999 DE 13 DE MARÇ
 • REIAL DECRET 391/2005 DE 13 DE MARÇ
 • REIAL DECRET 391/2008 DE 13 DE MARÇ
 • REIAL DECRET 391/1998 DE 13 DE MARÇ

Question 17

Question
EL PRIMER TRASPÀS EN COMPETÈNCIES DE TRÀNSIT ES VA INICIAR L'ANY 1998 A FIGUERES EL 1999 A LLEIDA I EL 2000 A TOT EL TERRITORI CATALÀ.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
MODEL DE SEGURETAT DE CATALUNYA ES BASA EN
Answer
 • UNA VISIÓ INTEGRAL DE LA SEGURETAT
 • LA PREOCUPACIÓ TANT PER LA SEGURETAT OBJECTIVA COM PER LA PERCEPCIÓ DE LA SEGURETAT
 • LA PREPARACIÓ PER A LA PREVENCIÓ, PER LA REACCIÓ I PER LA INVESTIGACIÓ
 • LA CORRESPONSABILITZACIÓ DEL CONJUNT DE LA SOCIETAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Question 19

Question
SEGONS EL DECRET 415/2001, DE 13 DE DESEMBRE, D'ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓ POLICIAL AQUEST ÒRGAN REDEFINEIX, DE FORMA SIGNIFICATIVA, L'ORGANITZACIÓ I L'ESTRUCTURA DEL COS.
Answer
 • EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • LA REGIÓ POLICIA CENTRAL

Question 20

Question
A QUI CORRESPON LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL COMANDAMENT OPERATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • A LA PREFECTURA DE LA POLICIA
 • A LA JUNTA DE SEGURETAT
 • EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA
 • A LA REGIÓ POLICIAL CENTRAL

Question 21

Question
EN QUIN ANY ENTRA EN FUNCIONAMENT EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • OCTUBRE DEL 1999
 • OCTUBRE DEL 2005
 • OCTUBRE DEL 2008
 • OCTUBRE DEL 2009

Question 22

Question
ÉS UN CONJUNT D'EDIFICIS SITUAT AL MUNICIPI DE SABADELL QUE ACULL ELS SERVEIS CENTRALS I ELS RECURSOS OPERATIUS ESPECIALITZATS I QUE DISPOSA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS I ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A LES UNITATS ESPECIALITZADES DEL COS I ESDEVÉ EL NUCLI PRINCIPAL DELS SERVEIS ESPECIALITZATS OPERATIUS I EL NUCLI ESTRATÈGIC DEL COS DELS MOSSOS.
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA
 • EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA DE CATALUNYA

Question 23

Question
EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA DE CATALUNYA A SABADELL ACULL ELS SERVEIS CENTRALS I ELS SERVEIS ESPECIALITZATS DE...
Answer
 • D'INVESTIGACIÓ CRIMINAL
 • DE LA POLICIA CIENTÍFICA
 • ELS DE MOBILITAT
 • ELS DE SUPORT TÈCNIC I ESTRATÈGIC A LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 24

Question
L'ESPECIALITZACIÓ I LA PROFESSIONALITZACIÓ DELS MEMBRES DELS MOSSOS EN RELACIÓ A LA SEGURETAT CIUTADANA I LA INTEL·LIGÈNCIA POLICIAL EN L'ADEQUACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PER POTENCIAR LA CAPACITAT SÓN ELS DOS GRANS PROJECTES IMPULSATS PER L'ÒRGAN
Answer
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA
 • EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Question 25

Question
QUIN SÓN UNS ELEMENTS INDISPENSABLES PER A LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • LA CONCEPTUALITZACIÓ DE LA MISSIÓ
 • LA CONCEPTUALITZACIÓ DE LA VISIÓ
 • LA CONCEPTUALITZACIÓ DELS VALORS

Question 26

Question
ON RESTEN DOCUMENTATS ELS PRECEPTES DE CONCEPTUALITZACIÓ DE LA MISSIÓ, LA VISIÓ I ELS VALORS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • EN EL TÍTOL 2 DEL EAC
 • EN EL ARTICLE 164.5 DEL AC
 • A LA CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • A L'ARTICLE 158.1 DEL EAC

Question 27

Question
QUINES EINES SÓN MÉS IMPORTANTS QUE AJUDEN, DE FORMA DETERMINANT A LA PLANIFICACIÓ DE ESTRATÈGICA A L'HORA DE DUR A CAP UNA ACTUACIÓ POLICIAL?
Answer
 • LA FORMACIÓ
 • LA MISSIÓ
 • LA VISIÓ
 • ELS VALORS

Question 28

Question
LA MISSIÓ REPRESENTA QUI SOM I QUE FEM, LA VISIÓ REFLECTEIX EL DESIG DE QUÈ ES VOL QUE SIGUI L'ORGANITZACIÓ EN UN FUTUR.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
EL PRECEPTE DELS VALORS DESCRIUEN AMB FIDELITAT COM SOM.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
ELS MOSSOS D'ESQUADRA TENEN COMA MISSIÓ FER DE CATALUNYA UN PAÍS SEGUR, PROTEGIR EL LLIURE EXERCICI DELS DRETS I LLIBERTATS I GARANTIR LA SEGURETAT CIUTADANA, VETLLANT, DES DE LA PROXIMITAT, PER LA CONVIVÈNCIA PACÍFICA I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ELS BÉNS, D'ACORD AMB L'ORDENAMENT JURÍDIC.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
QUINS SÓN ELS VALORS EN QUE ES BASA PRINCIPALMENT LA POLICIA DE LA GENERALITAT
Answer
 • LA PROXIMITAT
 • EL COMPROMÍS
 • LA INTEGRITAT
 • LA VOLUNTAT DE SERVEI
 • LA EFICÀCIA

Question 32

Question
QUI RECULL LES ACTUACIONS QUE PORTARÀ A TERME EL GOVERN PER GARANTIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES, ELS BÉNS I EL MEDI AMBIENT?
Answer
 • EL DEPARTAMENT D'INTERIOR A TRAVÉS DEL PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA.
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA
 • EL COMPLEX CENTRAL DE LA POLICIA DE CATALUNYA
 • EL SERVEIS DE POLICIA CIENTÍFICA

Question 33

Question
EL PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA
Answer
 • ELS MOSSOS EL PORTEN DESDE L'ELABORACIÓ FINS A L'IMPLEMENTACIÓ
 • INCLOU LES ACTUACIONS PER PORTAR A TERME JUNTAMENT AMB DIVERSOS DEPARTAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
 • INCLOU LES ACTUACIONS PER PORTAR A TERME JUNTAMENT AMB ELS MUNICIPIS
 • INCLOU LES ACTUACIONS PER PORTAR A TERME JUNTAMENT AMB ELS DIFERENTS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT CIVIL

Question 34

Question
UN DOCUMENT EL QUAL ÉS UN DELS INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT QUE SE CENTRA EN LA CIUTADANIA I LA SEVA SATISFACCIÓ PEL QUE FA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ÉS?
Answer
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • LA CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS

Question 35

Question
QUE INCORPORA LA CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT?
Answer
 • INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • LES FUNCIONS I ESTRUCTURA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • LA VOLUNTAT INSTITUCIONAL DE TREBALLAR EN EL MARC D'UNA POLÍTICA GLOBAL DE QUALITAT
 • ELS SERVEIS QUE ES PRESTEN
 • ELS COMPROMISOS QUE S'ADOPTEN
 • COM ES MESURA LA QUALITAT DEL SERVEI
 • COM ELS USUARIS PODEN COL·LABORAR

Question 36

Question
A LA CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT CAL DESTACAR EL PROTAGONISME ESPECIAL QUE TENEN...
Answer
 • LA MISSIÓ
 • ELS VALORS
 • LA VISSIÓ
 • ELS VALORS INSTITUCIONALS
 • ELS SERVEIS I ELS COMPROMISOS

Question 37

Question
EL SERVEI D'ATENCIÓ ININTERROMPUDA, EL TRACTE RESPECTUÓS, EL TEMPS D'ARRIBADA, LA IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS, EL TEMPS D'ESPERA, LA GARANTIA DE PRIVACITAT DELS DENUNCIANTS, L'ATENCIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES, LA RECEPCIÓ DE DETERMINADES DENÚNCIES A TRAVÉS D'INTERNET, L'ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA A VÍCTIMES, LA PRIORITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES ORDRES DE PROTECCIÓ PER VIOLÈNCIA MASCLISTA, LES RELACIONS HABITUALS AMB COL·LECTIUS DE REPRESENTACIÓ SOCIAL, LA CELERITAT EN EL LLIURAMENT DE PERSONES DESEMPARADES, LA PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA, LA RESPOSTA ALS SUGGERIMENTS, AGRAÏMENTS I QUEIXES, LA INVESTIGACIÓ DELS FETS DELICTIUS I LA PUBLICACIÓ DELS RESULTATS ANUALS DE L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI ÉS TROBEN DINS DE QUIN DOCUMENT ?
Answer
 • DEL DOCUMENT DE LA DETENCIÓ
 • A LA CARTA DE SERVEIS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • DINS DEL DOCUMENT D'ATENCIÓ A LES VICTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
 • DINS DEL DOCUMENT REDACTAT PER LA SALA CENTRAL DEL COMANDAMENT

Question 38

Question
QUINS DOS NOUS PROCESSOS S'HAN AFEGIT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA ?
Answer
 • EL TEMPS D'ESPERA
 • EL PROCÉS DE DETENCIÓ
 • LA INVESTIGACIÓ DELS FETS DELICTIUS I LA PUBLICACIÓ DELS RESULTATS ANUALS DE L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
 • EL PROCÉS D'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, DOMÈSTICA I ALTRES VÍCTIMES VULNERABLES

Question 39

Question
COM A EXTENSIÓ DE L'ORDENAMENT JURÍDIC, LA NORMATIVA A LA QUE S'HAN D'AJUSTAR LES ACTUACIONS DELS AGENTS ES BASA EN
Answer
 • LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL, COMUNICATS EXTERNS, ORDRES DE SERVEIS I ALTRES.
 • LES INSTRUCCIONS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICIA, PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL, COMUNICATS INTERNS, ORDRES DE SERVEIS I ALTRES.
 • LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL, COMUNICATS INTERNS, ORDRES DE SERVEIS I ALTRES.
 • LES INSTRUCCIONS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT, PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL, COMUNICATS INTERNS, ORDRES DE SERVEIS I ALTRES.

Question 40

Question
EL (SIAV) ÉS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL SISTEMA INTEGRAL D'ATENCIÓ A LES VICTIMES.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
COM A ELEMENT DE SUPORT PER AL SEGUIMENT DEL PROCÉS DE DETENCIÓ ES DISPOSA DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA SISTEMA D'IMPUTACIÓ I SEGUIMENT DE DETENCIONS (SISD)
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
DE QUIN ANY ÉS LA DARRERA ACTUALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA QUE RESPON A LA NECESSITAT DE MODERNITZAR L'ESTRUCTURA POLICIAL PER A ESDEVENIR UN REFERENT EN EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA?
Answer
 • 2005
 • 2011
 • 2010
 • 2013

Question 43

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA EXERCEIX LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL COMANDAMENT OPERATIU DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA?
Answer
 • LES COMISSARIES SUPERIORS
 • LA COMISSARIA GENERAL
 • LA UNITAT DE POLICIA
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA

Question 44

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN ADSCRIT A LA PREFECTURA DE LA POLICIA, A LES QUALS LI CORRESPON EL COMANDAMENT I COORDINACIÓ OPERATIU DE LES UNITATS CENTRALS TERRITORIALS?
Answer
 • A LES COMISSARIES SUPERIORS DE COORDINACIÓ
 • A LA COMISSARIA GENERAL
 • A LA REGIÓ
 • A LA DIVISIÓ

Question 45

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN CENTRAL QUE. DE MANERA ORDINÀRIA, S'ADSCRIU A LA COMISSARIA DE COORDINACIÓ CENTRAL?
Answer
 • LES COMISSARIES SUPERIORS DE COORDINACIÓ
 • LA COMISSARIA GENERAL
 • LA REGIÓ
 • LA DIVISIÓ

Question 46

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN TERRITORIAL, AMB RANG DE COMISSARIA GENERAL, QUE S'ADSCRIU A LA COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ TERRITORIAL, I LI CORRESPON LA DIRECCIÓ OPERATIVA D'ÀMBITS CONCRETS DE L'ACTIVITAT POLICIAL?
Answer
 • LES COMISSARIES SUPERIORS DE COORDINACIÓ
 • LA COMISSARIA GENERAL
 • LA REGIÓ
 • LA DIVISIÓ

Question 47

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN QUE,DE MANERA ORDINÀRIA, S'ADSCRIU A UNA COMISSARIA GENERAL. LA NATURALESA ORGANITZATIVA D'AQUEST D'ÒRGAN ÉS CENTRAL TOT I QUE PODRÀ ESTAR TERRITORIALMENT DESCONCENTRADA
Answer
 • LES COMISSARIES SUPERIORS DE COORDINCAIÓ
 • LA COMISSARIA GENERAL
 • LA REGIÓ
 • LA DIVISIÓ

Question 48

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN QUE, DE MANERA ORDINÀRIA , S'ADSCRIU A UNA DIVISIÓ O REGIÓ POLICIAL, A LA QUAL CORRESPON LA DIRECCIÓ TÀCTICA D'ÀMBITS CONCRETS DE L'ACTIVITAT DE LA POLICIA.
Answer
 • LES COMISSARIES SUPERIORS DE COORDINACIÓ
 • LA COMISSARIA GENERAL
 • LA REGIÓ
 • L'ÀREA

Question 49

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN QUE, DE MANERA ORDINÀRIA , S'ADSCRIU A UN ÀREA, A LA QUAL CORRESPON LA DIRECCIÓ OPERATIVA DE LA POLICIA.
Answer
 • LA DIVISIÓ
 • L'ÀREA
 • LA UNITAT
 • EL GRUP

Question 50

Question
QUIN NIVELL ORGANITZATIU DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ÉS UN ÒRGAN QUE, DE MANERA ORDINÀRIA , S'ADSCRIU A UNA UNITAT, LES FUNCIONS DEL QUAL SÓN, AMB CARÀCTER GENERAL, LES RELATIVES A LA SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DIRECTA DE LES TASQUES POLICIALS.
Answer
 • LA DIVISIÓ
 • L'ÀREA
 • LA UNITAT
 • EL GRUP

Question 51

Question
QUINS SÓN ELS SERVEIS DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA ?
Answer
 • EL GABINET DEL DIRECTOR
 • EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
 • LA COMISSARIA GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS, PREVENCIÓ I MEDITACIÓ
 • LA DIVISIÓ D'AVALUACIÓ DE SERVEIS
 • LA DIVISIÓ D'AFERS INTERNS
 • LA PREFECTURA DE LA POLICIA
Show full summary Hide full summary

Similar

Macbeth Scene Summaries
Ebony1023
C6 Flash cards
Anna Hollywood
Hitler's Rise to Power
hanalou
Databases
Dean Whittle
Life in Germany
Ben C
Chemistry unit 2
36jessieh
GCSE Computing : OCR Computing Course Revision
RoryOMoore
Using GoConqr to study Economics
Sarah Egan
1PR101 2.test - Část 2.
Nikola Truong
1.11 Core Textiles
T Andrews
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews