Els animals vertebrats.

Description

Naturales (Tema 8.) Note on Els animals vertebrats., created by Gabrieljugon13 on 10/11/2013.
Gabrieljugon13
Note by Gabrieljugon13, updated more than 1 year ago
Gabrieljugon13
Created by Gabrieljugon13 over 10 years ago
701
0

Resource summary

Page 1

Característiques dels animals: Pluricel·lulars tenen moltes cèl·lules. Cèl·lules eucariotes amb nucli  Nutricio heteròtrofa: carnívors herbívors i omnívors. Tenen sensibilitat. Capacitat de moure's i desplaçar-se. Vertebrats i invertebrats.Es clasifiquen segons tenen columna vertebral o no. Vertebrats: Amb columna vertebral i endosquelet. Invertebrats: Sense columa vertebral i amb exoesquelet.

Com es el seu cos. Tenen coll, cua i orelles. Tenen quatre extremitats. Tenen pel. Amb llavis i dents. Tenen glandules, les mes destacades les mamaris i les sudoripares. Com es el seu cos.Son homeoterms, respiren a traves de pulmons, la seua alimentacio es variada.La fecunacio es interna.Les cries es desenvolupen dins del ventre de la mare per tant son vivipars.Despres del parta les cries s`alimenten amb la llet de la mare.L`esser huma.Les persones som mamifers. Som capaços de viure en qualsevol zona del nostre planeta.Caracteristiques principals del human. No tenim cua. Tenim quatre extremitats adoptem una postura erecta y som bipedes. Tenim poc pel. Tenim moltes glandules sudoripares. Les dones desenvolupen glandules mamaries. Els nounats son molt indefensos. El cervell te un desenvolupament diferent al de la resta de mamifers. Ens comuniquem per mitja de diferents llenguatges.

Com es el seu cosPoseeixen un cos adaptat al vol Tenen quatre extremitats.El cos esta cobert de plomes.Els ossos son buits.Tenen bec corni i manquem de dents.Com son les seues funcionsSon homeoterms, respiren pels pulmons, tenen fecundacio interna i son ovipars.Els ocells son vertebrats terrestres.

Com es el seu coscaracteristiques:Tenen quatre extremitats en forma de pota.Tenen el cos cobert d´escates que els protegeix de la dessecacio.Alguns reptils es despullen de la pell i altres com les tortugues tenen closca.Com son les seues funcionsSon poiquiloterms, respiren mitjançant els pulmos, la major part son carnivors, son ovipars amb fecundacio interna i algunes serps son ovovivipares.

Com es el seu cosTenen quatre extremitats en forma de pota.Tenen la pell humida, fina i sense recobriments.Alguns amfibis no tenen cua en estat adult i s`anomenen anurs, altres tenen cua i s`anomenen urodels.Com es el seu cosSon poiquiloterms, els adults respiren pels pulmons i tambe per la pell, els capgrossos son aquatics i respiren per les branquies.Quan son aldults la major part son carnivors, pero el capgrossos son herbivors.La fecundacio es externa en el anurs i interna en els urodels.Son ovipars encara que alguns com la salamandra son ovovivipars.Son els unics vertebrats que sofreixen metamorfosi.

1. EL REGNE ANIMAL.

2. Els mamífers.

4.Els ocells

5.Els rèptils

Els amfibis

Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 10. 4. LA NATURALEZA COMO CULTURA
Lenah Sanz
Test antropología y cultura
Alejandro Suances
ANIMALES INVERTEBRADOS
Patssy Juliana Cabrera Rachen
mapa mental de ondas
Jorge Restrepo Arias
PREGUNTAS CORTAS DE SELECTIVIDAD
pauliita_happy
Patrimonio cultural
Raúl QI
EXAMEN CLASIFICACIÓN SERES VIVOS 01
Marina AS
Recursos naturales: un bien comun
Joana Cunha7195
Els amfibis
Gabrieljugon13
El regne animal
Gabrieljugon13