MADDENİN HALLERİ

Description

Slide Set on MADDENİN HALLERİ, created by mehmet özkan on 28/10/2017.
mehmet özkan
Slide Set by mehmet özkan, updated more than 1 year ago
mehmet özkan
Created by mehmet özkan over 6 years ago
51
0

Resource summary

Slide 1

  MADDENİN HALLERİ
    Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin durumuna göre madde katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Bu hallere ise maddenin  Fiziksel halleri  denir.

Slide 2

  MADDENİN KATI HALİ
  Katı hali, maddenin en düzenli halidir. • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır. • Katılar sıkıştırılamaz

Slide 3

  Tanecikleri yer değiştiremez.Sadece bulundukları yerde sürekli titreşim halinde bulunurlar.Öteleme hareketi yapamazlar. Sıcaklık ile genleşebilir .Sıcaklık etkisi ile tanecikler birbirinden uzaklaşır ve hacim artar.Ama sıkıştırılamazlar çünkü tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.   Maddenin en düzenli halidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NOT: Katı haldeki bir maddenin şekil almış haline CİSİM denir. Örneğin altın bir madde iken altın bilezik bir cisimdir. 

Slide 4

  MADDENİN SIVI HALİ
  Kendilerine ait bir şekilleri yoktur.Bulundukları kabın şeklini alırlar.(Bunun sebebi akışkanlıklarıdır) Akışkan halde bulunurlar.Fakat her sıvının akışkanlığı aynı değildir.Yoğunluklarına göre değişkenlik gösterirler. Tanecikleri birbiri ile temas halindedir. Tanecikleri arasındaki boşluk katılardan daha fazla olmasına rağmen çok azdır.

Slide 5

  Tanecikleri birbiri üzerinden kayarak hareket edebilirler.Yani tanecikleri yer değiştirebilir.Bu sayede akışkan olurlar. Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar. Sıcaklık etkisi ile genleşebilir.Sıkıştırılamaz. Maddenin sıvı hali katı haline göre düzensizdir. Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesi için dışarıdan ısı enerji alması gerekir.Bu değişim fiziksel bir değişimdir.

Slide 6

  MADDENİN GAZ HALİ
  Maddenin taneciklerinin serbest hareket ettiği fiziksel hal gaz halidir. Tanecikler birbirinden bağımsız sürekli hareket halindedir. Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.En fazla boşluk bulunan haldir.

Slide 7

  Boşluğun çok olmasından dolayı rahatlıkla sıkıştırılabilir.Sıkışma etkisi ile sıvı hale geçebilir.Sıcaklık etkisi ile katı ve sıvılara göre daha iyi genleşebilirler. Akışkan haldedir.  Bulundukları kabın her yerine eşit oranda dağılırlar yani bulundukları kabı doldurarak kabın şeklini alırlar. Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.

Slide 8

  MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ
  Maddelerin fiziksel hallerinde meydana gelen değişimlerin tümü fiziksel değişmedir ve meydana gelen değişimin türüne göre farklı isimler alır.

Slide 9

Slide 10

  BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA
  Maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir . Bu sırada ısı alır. ÖRNEK : Suyun su buharı olması Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir . Bu sırada ısı verir. ÖRNEK : Su buharının su olması  

Slide 11

Show full summary Hide full summary

Similar

Blood Brothers (Characters)
nuhaheza
Economics definitions: F582
busybee112
Spanish Vocabulary- Beginner
ThomasK
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
What was the Cold War?
Emily Tisch
Key Events, People and Terms of the French Revolution
poppwalton
Macromolecules
sealescience
GCSE AQA Chemistry - Unit 2
James Jolliffe
Mind Maps with GoConqr
croconnor
Testing for ions
Joshua Rees
AWS – Solution Architect Associate Level Certification - Mock Test
stephon