Bedreigende factoren

Description

Quiz on Bedreigende factoren, created by Oner Altunay on 11/06/2017.
Oner Altunay
Quiz by Oner Altunay, updated more than 1 year ago
Oner Altunay
Created by Oner Altunay over 6 years ago
9
0

Resource summary

Question 1

Question
Er bestaan vele bedreigende factoren als het om radicalisering gaat. Bedreigende factoren kan je beschouwen als extra zorgelijk. Welke bedreigende factoren herken je in deze casus? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Answer
  • Slecht of beperkt sociaal netwerk, isolatie of vervreemding.
  • Problematische identiteitsontwikkeling (bijv. eenzaamheid, gepest worden etc.)
  • Aanwezigheid van radicale personen in de directe omgeving
  • Persoonlijke crises (bijv. scheiding, ontslag, conflicten en crises)
  • Frustrerende gebeurtenissen (bijv. integratieparadox: een grotere gerichtheid op integratie, leidt tot een grotere gevoeligheid voor cultuurconflicten en discriminatie).
  • Persoonlijke gebeurtenissen die leiden tot schaamte/schande.
  • Slechte schoolprestaties, werkloosheid, slechte arbeidsmarktkansen.
  • Psychische problematiek.
  • Alcohol- en/of drugsgebruik.
Show full summary Hide full summary

Similar

Models For Explaining Human Memory
Matthew Li
Henry VIII - Annulment and Divorce
Eva Clifton
Cognitive Psychology Key Terms
Veleka Georgieva
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
The Periodic Table
Catherine Kidd
Unit 1 flashcards
C R
Causes of World War 1
Rahul Panikker
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
SFDC App Builder (76-100)
Connie Woolard