fiziologie 632-661

Description

131011121 Fiziologie Quiz on fiziologie 632-661, created by Alpha Pyrrolidinopentiophenone on 11/03/2023.
Alpha Pyrrolidinopentiophenone
Quiz by Alpha Pyrrolidinopentiophenone, updated 12 months ago
Alpha Pyrrolidinopentiophenone
Created by Alpha Pyrrolidinopentiophenone 12 months ago
293
0

Resource summary

Question 1

Question
632: Alegeți afirmația incorectă referitor la efectul stimulator ventilator al hipoxiei
Answer
 • hipoxia produce vazoconstricție la nivel pulmonar
 • apare la Pa O2 < 60 mm Hg
 • este produs de stimularea chemoreceptorilor periferici
 • hipoxia depolarizează celulele senzitive ale corpusculilor aortali și carotidieni prin reducerea permeabilității canalelor de K+ senzitive la O2
 • este produs de stimularea chemoreceptorilor centrali

Question 2

Question
633: Alegeți afirmația corectă referitor la capacitatea de O2 a sângelui
Answer
 • este determinată mai mult de pH-ul sângelui
 • este determinată mai mult de solubilitatea O2
 • este determinată mai mult de temperatura sângelui
 • este determinată mai mult de cantitatea de Hb
 • este determinată mai mult de CO2 din hematii

Question 3

Question
634: Alegeți afirmația corectă referitor la transportul CO2
Answer
 • este transportat mai mult fizic dizolvat
 • este transportat mai mult ca compus carbaminic
 • nu este legat cu cantitatea de bicarbonaț
 • CO2 facilitează formarea HbO2
 • este transportat mai mult în formă de bicarbonați

Question 4

Question
. 635: Alegeți afirmațiile corecte referitor la efectele hipoventilației
Answer
 • reduce PO2 alveolar
 • produce vazoconstricție cerebrală
 • mărește pO2 alveolar
 • reduce pCO2 alveolar
 • produce vazodilatație cerebrală

Question 5

Question
636: Alegeți afirmația corectă referitor la rolul surfactantul
Answer
 • asigură o tensiune superficială mai ridicată decât apa
 • modifică tensiunea superficială în funcție de diametrul alveolei
 • este format de alveolocite de tip I
 • tensiunea superficială este direct proporțonală cu concentrația de dipalmitoilfosfatidilcolină
 • excesul de dipalmitoilfosfatidilcolină este cauza bolii membranelor hialinice la nou născuți

Question 6

Question
637: Alegeți afirmațiile corecte referitor la activitatea chemoreceptorii perferici
Answer
 • sunt stimulați de de pH arterial 7.4
 • sunt stimulați direct de CO2
 • sunt stimulați la un pH arterial 7.25
 • sunt stimulați de PaO2 80-90 mm Hg
 • sunt stimulați de de Pa O2 <60 mm Hg

Question 7

Question
638: Alegeți afirmațiile incorecte referitor la schimbul de gaze în țesuturi
Answer
 • creșterea de PCO2 mărește afinitatea Hb către O2
 • creșterea de PCO2 reduce afinitatea Hb către O2
 • creșterea de PCO2 produce vazodilatația
 • creșterea de PCO2 scade pH-ul
 • creșterea de PCO2 mărește pH-ul

Question 8

Question
639: Alegeți afirmația corecta referitor la coeficientul de difuziune a O2
Answer
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 este transportat prin difuzie facilitată
 • nu diferă de cel a CO2
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 se combina cu Hb
 • este mai mic comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 este mai puțin solubil
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 are un gradient de presiune mai mare

Question 9

Question
640. Alegeți afirmația corecta referitor la concentrația CO2
Answer
 • este cea mai mică în alveole la sfârșitul expirației
 • este cea mai mică în spațiul mort anatomic la sfârșitul expirației
 • este cea mai mică în alveole la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mică în spațiul mort anatomic la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mică în sângele arterial

Question 10

Question
641: Alegeți afirmația corecta referitor la concentrația a O2
Answer
 • este cea mai mare în spațiul mort anatomic la sfârșitul expirației
 • este cea mai mare în alveole la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mare în sângele arterial
 • este cea mai mare în alveole la sfârșitul expirației
 • este cea mai mare în spațiul mort anatomic la sfârșitul inspirației

Question 11

Question
642: Alegeți afirmațiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2
Answer
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre stânga poate fi produsă de creșterea pH-ului
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea pH-ului
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea PaO2
 • devierea spre stânga poate fi produsă de creșterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG

Question 12

Question
643: Alegeți afirmațiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2
Answer
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de creșterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de creșterea pH-ului
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea PaO2
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea pH-ului

Question 13

Question
644: Alegeți afirmațile corecte referitor la ventilația cu volumuri curente de 200 ml la frecvența de 30 respirații/ minută
Answer
 • va asigura homeostazia găzoasă
 • poate produce hipoxemie
 • mărește durata apneei voluntare
 • poate produce hipercapnie cu acidoză respiratorie
 • poate produce hipocapnie cu alcaloză respiratorie

Question 14

Question
645: Alegeți afirmațile incorecte referitor la spirografie:
Answer
 • permite estimarea capacității inspiratorii
 • permite estimarea capacității reziduale funcțonale
 • permite estimarea volumului curent
 • permite estimarea capacității vitale
 • permite estimarea volumului rezidual

Question 15

Question
646: Hipoxia stimulează respirația prin:
Answer
 • Stimulare corpusculilor aortali și carotidieni de PaO2 scăzut
 • Hipoxie cerebrală
 • Stimulare corpusculilor aortali și carotidieni de pH-ul scăzut al sângelui
 • Stimularea chemoreceptorilor periferici și centrali
 • Diminuarea pH-ului in lichidul cerebrospinal

Question 16

Question
647: Reflexul Hering-Breuer la adulți
Answer
 • Iși are originea din mechanoreceptorii pulmonari
 • Întrerupe inspirația la volumuri respiratorii elevate
 • Implică chemoreceptorii centrali și periferici
 • Implică chemoreceptorii pulmonari
 • Întrerupe inspirația la volumuri respiratorii normale

Question 17

Question
648: Alegeți afirmația corectă referitor la centrul apneustic
Answer
 • Reduce durata inspirației
 • Provoacă o respirație rapidă superficială la animalul vagotomizat după secțiune mediopontină
 • Este esențial pentru a asigura ritmul respirator de bază
 • Provoacă o respirație rapidă superficială la animalul vagotomizat
 • Poate produce o inspirație prelungită în unele împrejurări

Question 18

Question
649: Alegeți afirmațiile incorecte referitor la la centrul respirator bulbar
Answer
 • Primește mesaje aferente de la chemoreceptori
 • Primește mesaje aferente de la mechanoreceptori
 • Este sursa ritmului respirator de bază
 • Activitatea lui este mărită în Blestemul Ondinei
 • Nu este influiențat de influiențe stimulatorii și inhibitorii suprapontine

Question 19

Question
650: Receptorii pulmonari de destindere:
Answer
 • Reduc frecvența descărcărilor la inspirație
 • Transmit impulsurile aferente prin nervul glosofaringian
 • Inhibă faza de inspirație
 • Recepționează mărirea volumului pulmonar
 • Măresc durata inspirației

Question 20

Question
651: În reglarea reflexă a respirație nu participă:
Answer
 • Baroreceptorii vasculari
 • Proprioceptori musculari
 • Receptor alveolari
 • Chemoreceptori vasculari
 • Receptori viscerali din rinichi și ficat

Question 21

Question
652: Alegeți afirmațiile corecte referitor la hiperventilația voluntară
Answer
 • se reduce afinitatea Hb către O2
 • se mărește afinitatea Hb către O2
 • se reduce durata apnei voluntare
 • se produce vazoconstricția la nivelul vaselor cerebrale
 • se produce vazodilatația la nivelul vaselor cerebrale

Question 22

Question
653: Alegeți afirmația corectă referitor la complianța pulmonară
Answer
 • Este mai redusă la nivelul unei expirații profunde
 • Redusă de surfactant
 • Este de 110 ml /cm H2O
 • Este mai redusă la nivelul unei inspirații profunde
 • Mărită de țesutul cicatrizant din plămâni

Question 23

Question
654: Alegeți afirmațiile corecte
Answer
 • în timpul somnului nonREM ventilația nu diferă de starea de veghe
 • în timpul somnului nonREM se reduce ventilația pulmonară
 • în timpul somnului nonREM se mărește ventilația pulmonară
 • în timpul somnului REM respirația este iregulată
 • în timpul somnului nonREM respirația este iregulată

Question 24

Question
655: Alegeți afirmațiile corecte referitor la complianța pulmonară
Answer
 • Este mai înaltă la nivelul unei expirații profunde
 • este redusă de surfactant
 • este redusă de țesutul cicatrizant din plămâni
 • este mai înaltă la nivelul unei inspirații profunde
 • este de 200 ml /cm H2O

Question 25

Question
656: Starea de veghe comparativ cu somnul ortodoxal (NonREM)
Answer
 • mărește ventilația pulmonară
 • Reduce variabilitatea indicilor respiratori
 • mărește impactul structurilor suprapontine în controlul respirației
 • reduce ventilația pulmonară
 • nu influiențează ventilația pulmonară

Question 26

Question
657: Controlul voluntar explicit a respirației este realizat
Answer
 • în reflexele de tuse și strănut
 • hipertermie și febră
 • este realizat direct prin căile corticospinale
 • în cadrul reacțiilor posturale
 • în actul deglutiției

Question 27

Question
658: La un pacient cu transplant a ambilor plămâni se observă
Answer
 • dilatarea bronșiilor la aplicarea atropinei
 • reflexul de tusă la stimulare receptorilor din căile respiratorii inferioare:
 • reflexul de strănut
 • reflexul Hering- Breuer la respirație cu volume mărite
 • reflexul Hering- Breuer la respirație cu volume normale

Question 28

Question
659: La un pacient cu transplant a ambilor plămâni nu se observă:
Answer
 • Efecte ventilatorii la reducerea PaO2 și creșterea PaCO2
 • Reflexul de strănut
 • Modificări respiratorii la deglutiție
 • Efecte ventilatorii la reducerea pH-ului
 • Reflexul Hering- Breuer la respirație cu volume mărite

Question 29

Question
660: Alegeți afirmațiile corecte referitor la reglarea respirației:
Answer
 • Chemoreceptorii centrali sunt afectați de PaO2 de 60 mm Hg
 • Chemoreceptorii centrali sunt stimulați de creșterea concentrației H+ din sânge
 • Chemoreceptorii periferici sunt stimulați de creșterea concentrației H+ din sânge
 • Baroreceptorii arteriali, pulmonari și cardiaci afectează activitatea centrilor respiratori
 • CO2 stimulează direct chemoreceptorii periferici

Question 30

Question
661: Alegeți afirmațiile corecte referitor la centrul apneustic:
Answer
 • stimulează inspirația
 • la distrugere produce o respirație adâncă cu oprirea respirației în faza inspiratorie
 • este localizat în partea superioară a punții
 • este localizat în partea inferioară a punții
 • întrerupe inspirația, conrolând volumul inspirat și frecvența respiratorie
Show full summary Hide full summary

Similar

Examen Fiziologie sem1 (151-200)
Our group's Doc
Test1.Respirator
Crețu Eugenia
Describe - Practice questions and answers for AS Physics A
nikeishabk
French -> small but important words for GCSE
georgie_hill
Study Schedule- this week (1)
Lavinia Hayde
AQA Biology 11.2 mitosis
Charlotte Hewson
PE - GCSE Glossary
rjapmann
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
Ancient Roman Quiz
Rev32
Treaty of Versailles
Krista Mitchell