Part1T2FS

Description

131011121 Fiziologie Quiz on Part1T2FS, created by Alpha Pyrrolidinopentiophenone on 10/03/2023.
Alpha Pyrrolidinopentiophenone
Quiz by Alpha Pyrrolidinopentiophenone, updated more than 1 year ago More Less
The One
Created by The One over 1 year ago
Alpha Pyrrolidinopentiophenone
Copied by Alpha Pyrrolidinopentiophenone over 1 year ago
187
0

Resource summary

Question 1

Question
Mediatori durerii pulpare sunt următorii:
Answer
 • bradikinina
 • histamina
 • adrenalina
 • prostaglandinele
 • subsanţa P

Question 2

Question
Capilarele cu permeabilitatea cea mai mare se află în:
Answer
 • cortexul cerebral
 • hipofiza posterioară
 • intestinul subțire
 • rinichi
 • pulpa dentara

Question 3

Question
Semnalul gustativ se transmite catre sistemul nervos central prin nervii cranieni enumerati mai jos:
Answer
 • nervul lingual
 • nervul facial
 • nervul vag
 • nervul glosofaringian
 • toate raspunsurile corecte

Question 4

Question
Alegeti pentru senzatia gustativa primara de amar-tipurile de substante chimice care determina aceasta senzatie:
Answer
 • substante organice cu lant lung ce contin azot; alcoloizi
 • saruri ionizate
 • acizi
 • alcooli, aminoacizi, aldehide
 • baze

Question 5

Question
Selectaţi afirmaţiile adevărate ce reiese din mecanismul stimulării mugurelui gustativ:
Answer
 • nespecificitatea mugurilor pentru stimulii gustativi primari şi secundari
 • fiecare tip de receptor răspunde la cel puţin 2 tipuri de substanţe sapide, proprietate ce permite potenţarea gusturilor
 • depolarizarea celulei gustative, cu transformarea potenţialului de repaus în potenţial de recepţie pentru gust
 • că substanţele sapide se leagă de molecule proteice receptoare de la nivelul membranei microvililor, în consecinţă se deschid sau se închid unele canalele ionice şi membrana celulei se depolarizează
 • toate răspunsurile corecte

Question 6

Question
Alegeţi afirmaţiile adevărate privitor la stimulii gustativi ce determină senzaţia primară de amar:
Answer
 • sunt substanţe organice cu lanţ lung, care conţin azot şi alcaloizi (nicotină, stricnina, cafeina, chinina)
 • sunt substanţe organice: aminoacizi, amide, esteri, aldehide, cetone, glicoli, glucide
 • sunt săruri ionizate ale metalelor alcaline
 • sunt acizi organici şi anorganici
 • a şi b adevărat

Question 7

Question
Alegeţi afirmaţiile adevărate privitor la stimulii gustativi ce determină senzaţia primară de dulce:
Answer
 • sunt substanţe organice cu lanţ lung, care conţin azot şi alcaloizi (nicotină, stricnina, cafeina, chinina)
 • sunt substanţe organice: aminoacizi, amide, esteri, aldehide, cetone, glicoli, glucide
 • sunt săruri ionizate ale metalelor alcaline
 • sunt acizi organici şi anorganici
 • b şi d adevărat

Question 8

Question
Alegeţi afirmaţiile adevărate privitor la stimulii gustativi ce determină senzaţia primară de sărat:
Answer
 • sunt substanţe organice cu lanţ lung, care conţin azot şi alcaloizi (nicotină, stricnina, cafeina, chinina)
 • sunt substanţe organice: aminoacizi, amide, esteri, aldehide, cetone, glicoli, glucide
 • sunt săruri ionizate ale metalelor alcaline
 • sunt acizi organici şi anorganici
 • b şi c adevărat

Question 9

Question
Alegeţi afirmaţiile adevărate privitor la stimulii gustativi ce determină senzaţia primară de acru:
Answer
 • sunt substanţe organice cu lanţ lung, care conţin azot şi alcaloizi (nicotină, stricnina, cafeina, chinina)
 • sunt substanţe organice: aminoacizi, amide, esteri, aldehide, cetone, glicoli, glucide
 • sunt săruri ionizate ale metalelor alcaline
 • sunt acizi organici şi anorganici
 • a şi c adevărat

Question 10

Question
Selectaţi formulările incorecte:
Answer
 • rinencefalul îndeplineşte în totalitate funcţiile olfactive
 • iritantele nazale ca menta, mentolul şi clorul stimulează neuronii trigeminali şi iniţiază lăcrimare, strănut şi inhibiţie respiratorie
 • mugurii gustativi sunt situaţi numai pe limbă
 • primul neuron situat pe segmentul de conducere gustativ face sinapsă în nucleul solitar
 • fibrele protoneuronului gustativ sunt cuprinse în nervii cranieni VII, IX şi X
 • neuronul receptor olfactiv face sinapsă cu celulele mitrale din bulbul olfactiv

Question 11

Question
Care din următoarele senzaţii nu sunt iniţiate de la nivelul terminaţiilor nervoase libere?
Answer
 • senzatii tactile
 • senzatii de durere
 • senzaţii termice
 • senzaţia de gâdilat
 • senzatia de gust

Question 12

Question
Selectaţi afirmaţiile corecte ce caracterizează mugurii gustativi
Answer
 • prezintă specificitate pentru tipurile de stimuli gustativi
 • conţin celule gustative
 • sunt sensibili şi la stimuli termici şi de durere
 • nu prezintă adaptabilitate
 • sunt chemoreceptori pentru substanţe sapide, insipide, odorante şi inodore

Question 13

Question
Selectati raspunsurile corecte ce caracterizeaza mugurii gustativi:
Answer
 • prezintă specificitate pentru tipurile de stimuli gustativi
 • reprezintă receptorii gustativi
 • sunt foarte sensibili şi la stimuli de contact, temperatură, durere
 • prezintă o mare adaptabilitate
 • toate raspunsurile corecte

Question 14

Question
Alegeti trasaturile caracteristice pentru receptorii gustativi:
Answer
 • sunt receptori secundari
 • provin din celule epiteliale
 • sunt receptori primari
 • contin microvili
 • receptioneaza senzatia olfactiva

Question 15

Question
Semnalul gustativ se transmite catre sistemul nervos central prin urmatorii nervi cranieni :
Answer
 • nervul trigemen
 • nervul facial
 • nervul vag
 • nervul glosofaringian
 • nervul hipoglos

Question 16

Question
Rolul salivei în menţinerea echilibrului acido-bazic (EAB) în organism:
Answer
 • în salivă sunt prezente sistemele tampon carbonat, fosfat şi proteinat, care pot regla EAB în întreg organismul
 • sistemele tampon salivare completează rezervele sistemelor tampon sanghiune, când ultimele se epuizează
 • оn alcaliemii H+ produs prin oxidarea glucidelor de bacteriile plăcii se elimină în sânge
 • în acidoze în salivă se secretă mai puţini HCO3-, HPO4--, proteinat
 • în acidoze în salivă se secretă mai mult H+

Question 17

Question
Amilaza:
Answer
 • este prezentă în salivă, pancreas, ficat, suc duodenal, intestinul subţire
 • în ser sunt doar izoenzimele salivară şi pancreatică
 • scade оn pancreonecroze
 • creşte moderat în cancer pancreatic, ulcer perforat, ocluzie intestinală, litiază biliară
 • creşte foarte mult şi se îmbină cu amilazurie în pancreatite acute forme grave

Question 18

Question
Hipofuncţia glandei tiroide se manifestă prin:
Answer
 • oligofrenie fenilpiruvică
 • cretinism
 • mixedem
 • tireotixicoză
 • guşă endemică

Question 19

Question
Influenţa hormonilor tiroidieni asupra metabolismului:
Answer
 • reglează sinteza a cca 100 enzime
 • translaţia este influenţată la nivelul elongării
 • se activează transcrierea, în special, sinteza ARNm
 • se activează ARN-polimeraza ADN-dependentă
 • se inhibă replicare ADN-ului

Question 20

Question
Efectele metabolice a T3 şi T4:
Answer
 • stimulează producerea ATP-ului
 • induc biosinteza Na+,K+-ATPazei şi glicerol-3P-dehidrogenazei
 • amplifică sinteza verigilor lanţului respirator
 • inhibă lipoluză în ţesutul adipos şi glicoliza în muşchi şi ficat
 • termogeneza scade

Question 21

Question
Metabolismul hormonilor tiroidieni:
Answer
 • se petrece în ţesuturile ţintă
 • mecanismul – iodurarea suplimentară la T5 şu T6
 • secundar are loc conjugarea cu acidul glucuronic sau sulfatul
 • produşii finali se elimină cu saliva şi sucul gastric
 • timpul de înjumătăţire a T4 este 6-7 zile iar a T3 – 1-2 zile

Question 22

Question
Оmplicarea enzimelor salivare оn afecţiunile stomatologice:
Answer
 • activitatea ureazei facilitează formarea tartrului dentar
 • catalaza şi peroxidazele produc peroxizi ce induc demineralizarea
 • colagenaza şi glicozidazele bacteriene contribuie la dezvoltarea paradontozei
 • -amilaza produce glucide fermentescibile, ce sunt implicate оn geneza cariei
 • lizocimul stimulează proliferarea bacteriană şi apariţia gingivitelor

Question 23

Question
Rolul de protecție al salivei este, cu EXCEPȚIA :
Answer
 • reglarea pH-ului mediului intern
 • lavajul cavitații bucale de resturi alimentare
 • acțiunea anti microbiana
 • umectarea mucoasei cavitații bucale
 • scindarea amidonului

Question 24

Question
Rolul excretor al salivei este, cu EXCEPȚIA:
Answer
 • eliminarea prin saliva a ureei, acidului uric și amoniacului
 • eliminarea plumbului, mercurului, bismutului
 • eliminarea unor viruşi (ca cel al rabiei)
 • eliminarea calciului
 • eliminarea mucinei

Question 25

Question
Saliva conține compuși cu acțiune antimicrobiana:
Answer
 • Imunoglobuline A
 • Lizozim
 • Lactoferina
 • Parotina
 • Kalikreina

Question 26

Question
Saliva primara, acinara are următoarele proprietăți:
Answer
 • Este izotona
 • Are osmolaritatea mult mai mica decât a plasmei
 • Conține proteine specifice (amilaza – parotida, mucina – sublingvala)
 • Compoziția electrolitica este asemănătoare plasmei
 • Compoziția electrolitica diferă semnificativ de plasma

Question 27

Question
Secreția de amilaza salivara:
Answer
 • Are loc în celulele seroase din parotida
 • Are loc în celulele seroase din submandibulara
 • Este stimulata de AMPc generat de SNS (b1-receptori) via Noradrenalina
 • Este stimulata de atropina
 • Are loc în ducte

Question 28

Question
Secreția salivei este stimulată de:
Answer
 • Gastrina
 • Inervația simpatica
 • Inervația parasimpatica
 • colecistokinina (CCK)
 • Motilina

Question 29

Question
Selectați afirmațiile adevărate:
Answer
 • In repaus submandibulara secreta 30% din debit, parotida – 30% si SL – 30%
 • In repaus repartiția este: SM - 70%, parotida – 20%,SL – 5%, accesorii – 5%
 • In digestia bucala secreția glandei parotidei creste la 60%
 • In digestia bucala nu se modifica proporția
 • In sarcina scade fluxul salivar

Question 30

Question
Stimularea fibrelor parasimpatice salivare produce o saliva:
Answer
 • Mai abundenta decât salivația simpatica
 • Mai redusa decât salivația simpatica
 • Seroasa, bogata în Na+, Cl-, amilaza
 • Vâscoasa, bogata în mucus
 • Stimulata de receptori muscarinici subtipul M3

Question 31

Question
Următorii hormoni influențează secreția salivara:
Answer
 • Aldosteronul
 • Hormonal antidiuretic
 • somatotropul
 • Oxitocina
 • ACTH

Question 32

Question
Următorii hormonii sunt secretați de glandele salivare:
Answer
 • Parotina
 • Sialogastrona
 • NGF (nerve growth factor)
 • Staterinele
 • Histamina

Question 33

Question
Secreţia salivară:
Answer
 • are o compoziţie constantă indiferent de debitul de secreţie
 • este probabil un simplu ultrafiltrat de plasmă
 • are o compoziţie constanta indiferent de natura alimentelor
 • este controlata numai de cortexul cerebral
 • este o cale de eliminare a substanţelor azotate neproteice
 • dispare după administrare de insulina

Question 34

Question
Care din afirmatiile de mai jos referitoare la digestie sunt corecte:
Answer
 • deglutitia este un act pur voluntar absolut (complet)
 • bolul alimentar este propulsat prin esofag, prin miscari segmentare
 • saliva contine o enzima, care degradeaza amidonul
 • pH-ul salivar creste odata cu cresterea ratei secretiei
 • bila nu contine enzime digestive

Question 35

Question
Selectati afirmatiile incorecte refritor la centrii nervosi de reglare a aportului alimentar:
Answer
 • miscarile propriu-zise din timpul alimentatiei (masticatia, inghitirea) sunt controlate de centrii trunchiului cerebral
 • miscarile propriu-zise din timpul alimentatiei si salivatia sunt controlate de sistemul limbic
 • amigdala si ariile corticale ale sistemului limbic controleaza apetitul
 • excitarea cortexului limbic determina numai descresterea activitatilor de hranire
 • excitarea girusului hipocampic determina numai cresterea activitatilor de hranire

Question 36

Question
Selectati afirmatiile corecte refritor la centrii nervosi de reglare a aportului alimentar :
Answer
 • miscarile propriu-zise din timpul alimentatiei (masticatia, inghitirea) sunt controlate de centrii trunchiului cerebral
 • miscarile propriu-zise din timpul alimentatiei si salivatia sunt controlate de sistemul limbic
 • amigdala si ariile corticale ale sistemului limbic controleaza apetitul
 • excitarea cortexului limbic determina numai descresterea activitatilor de hranire
 • excitarea girusului hipocampic determina numai cresterea activitatilor de hranire

Question 37

Question
La ce nivel al tubului digestiv acționează predominant mecanismul nervos de reglare
Answer
 • stomac
 • cavitate bucala
 • intestin subțire
 • intestin gros
 • cavitatea bucala și stomac

Question 38

Question
Apa trece în saliva la nivelul:
Answer
 • Acinilor, pe cale paracelulara
 • Acinilor prin secreție activa
 • Ductelor striate
 • Ductelor excretoare
 • Ductelor intercalate

Question 39

Question
Selectati afirmatiile corecte referitor la digestia bucala- Functia digestiva a cavitatii bucale consta in:
Answer
 • prelucrarea mecanica a hranei
 • protejarea limbii materne
 • prelucrarea chimica a hranei
 • a asigura fumatul
 • secretia salivei

Question 40

Question
La care din hrana ingerata se elimina o cantitate maxima de saliva:
Answer
 • unt
 • paine
 • pesmeți
 • cartofi
 • carne

Question 41

Question
Proteinele glandulare din saliva sunt următoarele:
Answer
 • lizozimă
 • amilaza
 • HCl
 • substanțele de grup sanguin (aglutinogenule din sistemul ABO)
 • acidul lactic

Question 42

Question
Proteinele glandulare din saliva sunt:
Answer
 • pepsina
 • Amilaza
 • Mucinele
 • Lipaza linguala
 • tripsina

Question 43

Question
Marcați asocierile corecte:
Answer
 • pH acid salivar (sub 5,0) – favorizează apariția tartrului dentar;
 • Fumători – concentrație salivara mare de SCN (tiocianat);
 • Boli renale cronice – uree, acid uric, creatinina salivare crescute;

Question 44

Question
In ce consta rolul de protecție al salivei:
Answer
 • reglarea pH-ului mediului intern
 • lavajul cavitații bucale de resturi alimentare
 • acțiunea anti-microbiana
 • acțiune antifungică
 • scindarea amidonului

Question 45

Question
Caracteristicile salivei primare sunt:
Answer
 • Este izotonica cu plasma
 • Este rezultatul activității ductelor
 • Se produce la nivelul acinilor
 • Nu conține component proteice
 • Conține mai mult K+ decât plasma

Question 46

Question
Căile eferente ale reflexului salivar urmează nervii:
Answer
 • V (trigemen)
 • VII (facial)
 • IX (glosofaringian)
 • XI (accesorius)
 • XII (hipoglos)

Question 47

Question
Căile eferente ale reflexului salivar urmează nervii:
Answer
 • V (trigemen)
 • VII (facial)
 • IX (glosofaringian)
 • XI (accesorius)
 • XII (hipoglos)

Question 48

Question
Căile aferente ale reflexului salivar urmează nervii:
Answer
 • V (trigemen)
 • VII (facial)
 • IX (glosofaringian)
 • XI (accesorius)
 • XII (hipoglos)

Question 49

Question
Apărarea antibacteriana salivara este reprezentata de:
Answer
 • Apa oxigenata
 • Lactoferina
 • Peroxidaza ca antioxidant
 • Radicalul tiocianat (SCN)
 • Lizozim

Question 50

Question
Alegeți afirmațiile corecte privitor la secreția salivara:
Answer
 • pH-ul salivar este intre 6-8
 • Bicarbonat (HCO3-) nu este secretat de celule ductale
 • Contine haptocorina
 • Bicarbonat (HCO3-) este secretat de celule acinare
 • Contine fosfolipaza
Show full summary Hide full summary

Similar

Examen Fiziologie sem1 (151-200)
Our group's Doc
Test1.Respirator
Crețu Eugenia
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
Biology Unit 1
hannahsanderson1
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Apresentações em Inglês
miminoma
F211- Module 1 Cells, exchange and transport
eilish.waite
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
10 good study habits every student should have
Micheal Heffernan
Meteorologia I
Adriana Forero
Unit 1.1 Systems Architecture
Mathew Wheatley