agv

Description

Quiz on agv, created by barber dong on 26/12/2022.
barber dong
Quiz by barber dong, updated 9 months ago
barber dong
Created by barber dong about 1 year ago
31
0

Resource summary

Question 1

Question
Tipul ventilației în secţiile de boli contagioase.
Answer
 • Artificială de refulare
 • Refulare-aspiraţie cu predominarea refulării
 • Refulare-aspiraţie cu predominarea aspiraţiei
 • Naturală
 • Poate fi diferită

Question 2

Question
Sistemă de construcţie ce asigură amplasarea compactă a unităţilor de îngrijire medicală, modernizarea secţiilor curativ-diagnostice, dirijarea efectivă a procesului de muncă a lucrătorilor medicali.
Answer
 • Centralizată
 • Decentralizată
 • Bloc-centralizată
 • Liberă
 • Mixtă

Question 3

Question
Secţii medicale pentru care se vor amenaja încăperi separate de primire şi examinare a bolnavilor.
Answer
 • Pediatrie
 • Obstetrică
 • Chirurgie
 • Terapie
 • Contagioase

Question 4

Question
Încăperi a unităţilor de îngrijire medicală care necesită iluminare naturală.
Answer
 • Saloanele
 • Sălile de proceduri
 • Camerele de zi pentru bolnavi
 • Grupurile sanitare
 • Coridoarele

Question 5

Question
Locul de prelucrare sanitară a bolnavilor internaţi în secţiile de boli contagioase.
Answer
 • În boxa de internare – examinare;
 • În boxa pentru infecţia respectivă;
 • În secţia de internare a spitalului;
 • Nu se va face prelucrare sanitară;
 • În blocul sanitar liber a oricărei unităţi contagioase .

Question 6

Question
Informații ce prezintă planul general al spitalului.
Answer
 • Amplasarea spitalului în centrul locativ;
 • Amplasarea complexului spitalicesc pe terenul spitalului
 • Zonele funcţionale ale terenului spitalicesc;
 • Accesurile pe terenul spitalicesc;
 • Densitatea de construcţie a sectorului.

Question 7

Question
Cerinţele către planificarea sectorului spitalicesc
Answer
 • Zonarea funcţională a terenului;
 • Prezenţa unei căi de acces pe teren;
 • Suprafaţa suficientă a terenului;
 • Densitatea de construcţie nu va depăşi 15%;
 • Zona verde nu fa fi mai mică de 60%

Question 8

Question
Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară preventivă a spitalelor.
Answer
 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;
 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;
 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital;
 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;
 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului .

Question 9

Question
Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a spitalelor.
Answer
 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;
 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;
 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital;
 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;
 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului.

Question 10

Question
Criteriile de determinare a volumului necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon.
Answer
 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul atmosferic;
 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul încăperilor de locuit;
 • CMA a amoniacului în aerul locului de muncă;
 • CMA a benzenului în aerul locului de muncă;
 • CMA a diferitor poluanţi ai aerului pentru aerul atmosferic .

Question 11

Question
Criteriile de normare a microclimatului din încăperile spitaliceşti.
Answer
 • Particularităţile procesului de termoreglare la patologia dată;
 • Patologie
 • Destinaţia încăperii;
 • Căile de termoliză;
 • Sistemul de încălzire în saloane.

Question 12

Question
Particularităţile serviciului de internare în maternităţi.
Answer
 • Prezenţa filtrului;
 • Prezenţa a 2 încăperi de examinare;
 • Prezenţa a unei încăperi de examinare;
 • Internare centralizată pentru toate unităţile de obstetrică;
 • Internare centralizată pentru unităţile de obstetrică şi ginecologie.

Question 13

Question
Particularităţile serviciului de internare în Unitățile maternităţii
Answer
 • Fiziologie postnatală;
 • Patologie a gravidităţii;
 • De observare;
 • Blocul de naştere;
 • Fiziologie prenatală.

Question 14

Question
Sistemele de construcţie ale spitalelor.
Answer
 • Decentralizate
 • Centralizate
 • Mixte
 • Bloc-centralizate
 • Centre de diagnostic

Question 15

Question
Necesitatea asigurării condiţiilor igienice în spitale
Answer
 • Pentru crearea regimului curativ-protectoriu;
 • Pentru crearea unui regim stimulator, de călire;
 • Pentru profilaxia infecţiilor nozocomiale;
 • Pentru educaţia igienică a populaţiei;
 • Pentru grăbirea procesului de tratament.

Question 16

Question
Factorii de microclimat care sunt normaţi pentru încăperile instituţiilor curative.
Answer
 • Temperatura aerului;
 • Radiaţiile calorice;
 • Umiditatea relativă a aerului;
 • Umiditatea absolută a aerului;
 • Viteza de mişcare a aerului.

Question 17

Question
Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative.
Answer
 • Proprietăţile fizice ale aerului;
 • Cantitatea de CO2;
 • Cantitatea de N2 ;
 • Numărul total de germeni;
 • Numărul de aeroioni uşori .

Question 18

Question
Sistematizarea secţiei de internare.
Answer
 • Excludă posibilitatea apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti;
 • Asigure principiul de flux în funcţionare;
 • Să fie numai centralizată;
 • Să fie numai decentralizată;
 • Să corespundă specificului spitalului

Question 19

Question
Tipurile de construcție a coridoarelor încăperilor spitalicești.
Answer
 • Inguste, cu coridor uni sau bilateral
 • Extinse, cu 2 coridoare in forma rotunda, patrata sau alte modificari
 • Restrânse, cu 2 coridoare in forma rotunda, patrata sau alte modificari
 • Largi, cu coridor uni sau bilateral
 • În formă de paralelogram

Question 20

Question
Noţiune de infecţii nosocomiale.
Answer
 • Toate maladiile contractate în cadrul spitalului, cauzate de microorganisme, clinic sau microbiologic recunoscute;
 • Toate maladiile infecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile neinfecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile cauzate de microorganisme suportate de bolnav în copilărie;
 • Toate maladiile somatice cronice suportate de bolnav.

Question 21

Question
Factorii ce duc la apariția infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Scăderii reactivităţii;
 • Acumulării şi circulaţiei germenilor patogeni;
 • Selecţiei germenilor foarte virulenţi şi rezistenţi la antibiotice;
 • Eventualităţii sporite de contractare şi infectare;
 • Acţiunii factorilor microclimatici.

Question 22

Question
Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitalicești.
Answer
 • Creşterea contingentul de risc;
 • Alergizarea populaţiei;
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;
 • Profilaxia specifică.

Question 23

Question
Deficienţele combaterii infecţiilor intraspitalicești.
Answer
 • Circulaţia vastă a germenilor în mediul spitalicesc;
 • Multitudinea căilor de transmitere;
 • Receptivitatea sporită a bolnavilor;
 • Persistenţa crescută a germenilor la factorii de mediu
 • Profilaxia specifică efectivă.

Question 24

Question
Surse ale infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Bolnavii infectaţi, care au fost internaţi în perioada de incubare;
 • Bolnavii cu infecţii mixte;
 • Purtători de germeni patogeni;
 • Vizitatorii bolnavilor;
 • Bolnavii, care au respectat termenul de carantină.

Question 25

Question
După locul apariţiei infecţiile intraspitaliceşti pot fi:
Answer
 • În ambulator;
 • Infecţii care apar în rezultatul intervenţiilor cu scop de profilaxie;
 • Infecţii spitaliceşti propriu-zise;
 • Infecţii extraspitaliceşti;
 • Infecţii în condiţii de casă.

Question 26

Question
După etiologie infecţiile intraspitaliceşti se împart:
Answer
 • Boli transmisibile contractate în spital, determinate de obicei de germeni patogeni;
 • Infecţii cauzate de „germeni condiţionat patogeni”;
 • Infecţii cauzate de „oportunişti”;
 • Infecţii cauzate de macroorganisme;
 • Maladii somatice.

Question 27

Question
După componenţa microflorei infecţiile nozocomiale se împart în:
Answer
 • Monoinfecţie
 • Poliinnfecţie
 • Superinfecţie
 • Autoinfecţie
 • Exoinfecţie

Question 28

Question
Calea de transmitere a infecţiilor nosocomiale
Answer
 • Aeroportată
 • Manuportată
 • Prin implantare;
 • Colaterală
 • Unilaterală

Question 29

Question
Particularităţile „microflorei contemporane”.
Answer
 • Instabilitate
 • Invazivitate
 • Acţiune toxică;
 • Acţiune alergică;
 • Acţiune mutagenă.

Question 30

Question
Direcțiile de efectuare a măsurilor de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Crearea unui regim antimicrobian;
 • Sporirea rezistenţei organismului;
 • Optimizarea factorilor de mediu;
 • Aprovizionarea cu utilaje medicale;
 • Dirijarea răspândirii infecţiei.

Question 31

Question
Factorii de care depinde eficacitatea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Planificarea şi utilizarea unităţilor de îngrijire medicală;
 • Organizarea lucrului;
 • Comportamentul personalului, cunoştinţele şi deprinderile lor igienice;
 • Regimul de muncă al personalului
 • Numărul unităţilor de îngrijire medicală.

Question 32

Question
Clasificarea pe categorii a deşeurilor medicale solide.
Answer
 • Periculoase
 • Nepericuloase
 • Lichide
 • Semilichide
 • Comune

Question 33

Question
Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase.
Answer
 • Colectarea şi trierea;
 • Ambalarea
 • Depozitarea temporară;
 • Transportarea şi neutralizarea;
 • Reciclarea

Question 34

Question
Îndepărtarea apelor reziduale din unităţile de îngrijire medicală.
Answer
 • Prin reţeaua de canalizare generală;
 • Prin instalaţii locale;
 • Manual
 • Selectiv
 • Nu se îndepărtează.

Question 35

Question
Procedeele la care sunt supuse apele reziduale din secţiile contagioase.
Answer
 • Reţeaua de canalizare generală;
 • Instalaţii locale;
 • Dezinfecţia locală;
 • Dezinfectarea şi înlăturarea apelor reziduale;
 • Nu se îndepărtează.

Question 36

Question
Importanţa infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Au tendinţă de micşorare în lume;
 • Îngreunează decurgerea bolii;
 • Măresc perioada de tratament;
 • Măresc mortalitatea;
 • Măresc costul legat de îngrijiri, alimentare, preparate medicamentoase.

Question 37

Question
Scopul studierii problemei infecțiilor nosocomiale.
Answer
 • diminuarea morbidității și mortalității pacienților spitalizați
 • facilitarea procesului de acreditare a instituțiilor de îngrijire medicală
 • prevenirea și controlul situațiilor epidemice
 • prelungirea duratei de sejur, îngrijirilor și tratamentului
 • regresul calității îngrijirilor medicale

Question 38

Question
Cauzele apariției infecțiilor intraspitalicești.
Answer
 • Creşterea contingentul de risc;
 • Alergizarea populaţiei;
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;
 • Profilaxia specifică.

Question 39

Question
Principala măsură a regimului antimicrobian în cadrul infecțiilor nosocomiale.
Answer
 • administrarea antibioticelor
 • epurarea apelor;
 • separarea albnegru;
 • reutilizarea materialului;
 • separarea deșeurilor;

Question 40

Question
Protecția față de infecțiile aerogene în încăperile spitalicești
Answer
 • aplicarea măsurilor de ventilație naturală;
 • aplicarea măsurilor de ventilație artificială;
 • crearea unui schimb suficient de aer
 • se realizează prin asigurarea cubajului neceesar
 • crearea confortului termic;

Question 41

Question
Tipurile de ventilație care asigură o puritate deosebită în încăperile de spital.
Answer
 • sistemul de ventilație prin recirculare
 • sistem de ventilație cu curent laminar de aer dezinfectat
 • ventilație naturală organizată
 • ventilație naturală neorganizată
 • ventilație artificială prin aspirație

Question 42

Question
Factorii care asigură puritatea aerului și confortul termic în încăperile spitalicești.
Answer
 • volumul de aer
 • concentrația bioxidului de carbon
 • multiplul schimbului de aer
 • iluminatul natural
 • iluminatul artificial

Question 43

Question
Factorii de care depinde volumul de aer în saloanele spitalicești.
Answer
 • regimul de insolație
 • numărul de ferestre
 • suprafața încăperii
 • înălțimea încăperii
 • anotimp

Question 44

Question
Factorii care asigură volumul de ventilație în încăperile spitalicești.
Answer
 • ventilație naturală neorganizată
 • ventilație naturală organizată
 • ventilație prin aspirație-refulare
 • ventilație artificială prin aspirație
 • ventilație artificială prin refulare

Question 45

Question
Multiplul schimbului de aer în saloanele spitalicești.
Answer
 • maxim de 4 ori
 • maxim de 2 ori
 • minim de 2 ori
 • minim de 4 ori
 • maxim de 3 ori

Question 46

Question
Indicii de care se ține cont la calcularea volumului optim de ventilație pentru încăperile spitalicești.
Answer
 • bioxidul de carbon
 • microfloră
 • noxe chimice
 • microclimat
 • nivelul iluminării

Question 47

Question
Metodele de epurare a apelor reziduale spitalicești, în instalațiile locale.
Answer
 • în condiții naturale
 • în condiții artificiale
 • în condiții de evaporare
 • nu se epurează
 • epurare superficială

Question 48

Question
Mijloace prin care poate fi efectuată dezinfecția aerului în încăperile spitalicești.
Answer
 • raze ultraviolete
 • radiație ionizantă
 • unde electromagnetice
 • încălzirea aerului
 • substanțe chimice

Question 49

Question
Criteriile maturizării școlare
Answer
 • Vârsta biologică;
 • Nivelul dezvoltării fizice;
 • Starea sănătăţii;
 • Nivelul de funcţionare a organelor şi sistemelor;
 • Dezvoltarea retardată şi neuniformă a sistemelor organismului.

Question 50

Question
Metodele de apreciere a dezvoltării fizice
Answer
 • Deviere de la sigmă;
 • Scară de regresie;
 • Complexă
 • Retrospectivă
 • Scara de centile
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
History of Psychology
Reuben Caruana
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
lilymate
Biology -B2
HeidiCrosbie
BUSS1
Sophie Davis
GCSE Chemistry C3 (OCR)
Usman Rauf
Biology B1
Kelsey Phillips
Psychology Key Words Research Methods
Alfie Moorhead
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
PSBD/PSCOD/ASSD Question for Supervisor
Yuvraj Sunar