Sistemul nervos vegetativ:Nervii cranieni XI și XII

Description

Quiz on Sistemul nervos vegetativ:Nervii cranieni XI și XII, created by Sorin Monster on 21/12/2022.
Sorin Monster
Quiz by Sorin Monster, updated 12 months ago
Sorin Monster
Created by Sorin Monster about 1 year ago
855
0

Resource summary

Question 1

Question
Nucleele căror nervi cranieni sunt localizate la nivelul punţii?
Answer
 • III – IV.
 • V – VIII.
 • IX – XII.
 • I – II.
 • Ale tuturor nervilor enumeraţi.

Question 2

Question
Nucleele căror nervi cranieni sunt localizate la nivelul bulbului rahidian?
Answer
 • V – VIII.
 • III – IV.
 • IX – XII.
 • I – II.
 • Ale tuturor nervilor indicaţi.

Question 3

Question
Perechea XI de n. cranieni are nuclei:
Answer
 • Motori.
 • Senzitivi.
 • Vegetativi simpatici.
 • Vegetativi parasimpatici.
 • De toate tipurile.

Question 4

Question
Indicaţi nervii cranieni, care posedă nuclee motorii:
Answer
 • III
 • X
 • VIII
 • II
 • VI

Question 5

Question
Prin fisura orbitară superioară trec:
Answer
 • Nervul oftalmic.
 • Nervul maxilar.
 • Nervul trohlear.
 • Nervul abductor.
 • Nervul accesor.

Question 6

Question
Procesul inflamator din cavitatea timpanică se poate extinde, afectând mai des nervii:
Answer
 • Trigemen.
 • Facial.
 • Accesor.
 • Vestibulocohlar.
 • Trohlear.

Question 7

Question
Cu referinţă la nervul hipoglos:
Answer
 • Inervează 2/3 anterioare ale limbii.
 • Inervează muşchii suprahioidieni.
 • Din encefal iese cu o singura rădăcină.
 • Din craniu iese prin orificiul jugular.
 • Din encefal iese prin şanţul pre-olivar.

Question 8

Question
Indicaţi afirmaţiile corecte pentru nervul hipoglos:
Answer
 • Ramura descendentă a nervului anastomozează cu ramuri de la plexul cervical şi formează ansa subclaviculară.
 • De la ansa nervului hipoglos se inervează muşchii suprahioidieni.
 • De la ansa nervului hipoglos sunt inervaţi muşchii infrahioidieni.
 • Ramurile nervului formează ansa cervicală superficială.
 • Nervul limitează triunghiul submandibular.

Question 9

Question
Indicaţi muşchii inervaţi de nervus accessorius:
Answer
 • Musculus rhomboideus.
 • Musculus sternocleidomastoideus.
 • Musculus digastricus.
 • Musculus trapezius.
 • Musculus omohyoideus.

Question 10

Question
Indicaţi sursele de inervaţie a muşchiului sternocleidomastoidian:
Answer
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus accessorius.
 • Nervus hypoglossus.
 • Plexus cervicalis.

Question 11

Question
Formaţiuni anatomice inervate de nervus hypoglossus:
Answer
 • Mucoasa rădăcinii limbii.
 • Muşchii extrinseci ai limbii.
 • Papilele gustative ale limbii.
 • Muşchii intrinseci ai limbii.
 • Muşchii suprahioidieni.

Question 12

Question
Indicaţi sursele de inervaţie a muşchilor extrinseci ai limbii:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus accessorius.

Question 13

Question
Ansa hipoglosului se formează cu concursul:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus accessorius.
 • Plexus cervicalis.
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus subclavius.

Question 14

Question
Nervul accessor are conexiuni cu:
Answer
 • Nervul vag.
 • Nervul facial.
 • Nervul vestibulocochlear.
 • Nervul trigemen.
 • Nervul glosofaringean.

Question 15

Question
Nervii cu conexiune corticală unilaterală:
Answer
 • VII (ramurile spre regiunea inferioară a feţei).
 • XI (ramura externă).
 • XII.
 • X.
 • V.

Question 16

Question
Indicaţi nervii cranieni care inervează muşchii gâtului:
Answer
 • V.
 • VII.
 • X.
 • XI.
 • XII.
Show full summary Hide full summary

Similar

AP Chemistry
Cathal Darby
Geography Coasts Questions
becky_e
AQA GCSE Physics Unit 2.1
Matthew T
TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
GCSE Statistics
Andrea Leyden
History - Germany 1918 - 1945
Grace Evans
Cells and the Immune System
Eleanor H
2PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
SalesForce ADM 201 Study Quiz
Brianne Wright
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright
Core 1.10 Polymers (Plastics)
T Andrews