Jimin (169-210)

Description

Quiz on Jimin (169-210), created by Daria Niță on 21/12/2022.
Daria Niță
Quiz by Daria Niță, updated more than 1 year ago
Daria Niță
Created by Daria Niță over 1 year ago
402
0

Resource summary

Question 1

Question
Ce trebuie de intreprins pentru a proteja de poluare apa din fântâni
Answer
 • Se scoate cu găleata individuală;
 • Se scoate cu găleata comună;
 • Se scoate cu pompa;
 • Fântânile se alimentează din apele superficiale;
 • În jurul fântânii se instalează un strat bătătorit de argilă

Question 2

Question
Metodele de dezinfecţie a apei
Answer
 • Coagulare
 • Clorinarea
 • mbogăţirea apei cu fluor;
 • Ozonarea;
 • Tratarea cu raze ultraviolete

Question 3

Question
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice metodă de dezinfecție a apei potabile
Answer
 • Alegerea corectă a dozei de clor;
 • Respectarea duratei de contract a apei cu clorul
 • Coagularea prealabilă a apei;
 • Filtrarea apei;
 • Îmbogăţirea apei cu fluor

Question 4

Question
Metodele și mijloacele fizice de dezinfecție a apei
Answer
 • Tratarea cu radiaţii ultraviolete lungi;
 • Tratarea cu radiaţii ultraviolete scurte;
 • Tratarea cu radiaţii infraroşii scurte
 • Tratarea cu radiaţii ionizante;
 • Fierberea

Question 5

Question
Sursele pentru aprovizionarea centralizată a populației cu apă potabilă
Answer
 • Apele atmosferice
 • Sursele deschise;
 • Apele freatice
 • Apele interstratulare;
 • Apa desalinizată a mărilor

Question 6

Question
Subnutriţia reprezintă:
Answer
 • patologie cauzată de alimentaţia abundentă;
 • patologii cauzate de carenţa sau lipsa totală a unor sau a mai multor substanţe nutritive;
 • patologii cauzate de disbalanţa substanţelor nutritive in raţia alimentară;
 • patologie cauzată de alimentaţia cantitativ insuficientă;
 • maladii acute, apărute in rezultatul utilizării alimentelor contaminate cu microorganisme

Question 7

Question
Hiperalimentaţia reprezintă:
Answer
 • patologie cauzată de alimentaţia abundentă
 • patologii cauzate de carenţa sau lipsa totală a unor sau a mai multor substanţe nutritive;
 • patologii cauzate de disbalanţa substanţelor nutritive in raţia alimentară;
 • patologie cauzată de alimentaţia cantitativ insuficientă
 • maladii acute, apărute in rezultatul utilizării alimentelor contaminate cu microorganisme

Question 8

Question
Alimentaţia calitativ neadecvată reprezintă:
Answer
 • patologie cauzată de alimentaţia abundentă;
 • patologii cauzate de carenţa sau lipsa totală a unor sau a mai multor substanţe nutritive;
 • patologii cauzate de disbalanţa substanţelor nutritive in raţia alimentară;
 • patologie cauzată de alimentaţia cantitativ insuficientă
 • maladii acute, apărute in rezultatul utilizării alimentelor contaminate cu microorganisme.

Question 9

Question
Alimentaţia neechilibrată reprezintă:
Answer
 • patologie cauzată de alimentaţia abundentă;
 • patologii cauzate de carenţa sau lipsa totală a unor sau a mai multor substanţe nutritive;
 • patologii cauzate de disbalanţa substanţelor nutritive in raţia alimentară;
 • patologie cauzată de alimentaţia cantitativ insuficientă;
 • maladii acute, apărute in rezultatul utilizării alimentelor contaminate cu microorganisme.

Question 10

Question
Consecinţele hiperalimentaţiei sunt
Answer
 • obezitatea;
 • ncetinirea ritmului de creştere la copii
 • fluoroza;
 • incetinirea metabolismului;
 • scăderea in greutate.

Question 11

Question
Consecinţele hiperalimentaţiei sunt:
Answer
 • reducerea masei musculare;
 • micşorarea productivităţii muncii;
 • unele hepatite cronice
 • diabet zaharat;
 • scăderea rezistenţei organismului la agresiunile microbiene, toxice ş. a. nocivităţi de mediu.

Question 12

Question
Tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS
Answer
 • Cauzate de hiperalimentaţie;
 • Cauzate de subalimentaţie;
 • Cauzate de insuficienţa unuia sau a mai multor trofine;
 • Intoxicaţiile alimentare;
 • Cauzate de nerespectarea regimului alimentar.

Question 13

Question
Consecinţele subnutriţiei sunt:
Answer
 • obezitatea;
 • incetinirea ritmului de creştere la copii;
 • fluoroza;
 • incetinirea metabolismului;
 • scăderea in greutate.

Question 14

Question
Consecinţele subnutriţiei sunt:
Answer
 • reducerea masei musculare;
 • micşorarea productivităţii muncii;
 • unele hepatite cronice;
 • diabet zaharat
 • scăderea rezistenţei organismului la agresiunile microbiene, toxice ş. a. nocevităţi de mediu.

Question 15

Question
Formele etiologice ale subnutriţiei sunt:
Answer
 • guşa endemică;
 • ateroscleroza;
 • rahitismul;
 • diabet;
 • avitaminozele

Question 16

Question
Formele etiologice ale subnutriţiei sunt
Answer
 • caria dentară
 • fluoroză;
 • colelitiaza;
 • anemiile nutriţionale;
 • hipovitaminozele

Question 17

Question
Formele hiperalmentaţiei sunt:
Answer
 • secundară;
 • absolută;
 • rahitismul;
 • primară;
 • relativă.

Question 18

Question
Măsurile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare
Answer
 • curăţarea, spălarea
 • regimul termic
 • separarea, pregătirea cateriei prime
 • consumarea
 • prelucrarea termica

Question 19

Question
Surplusul de proteine in alimentaţie condiţionează
Answer
 • Dereglarea funcţiei ficatului;
 • Dereglarea funcţiei rinichilor;
 • influenţează dezvoltarea microflorei intestinale;
 • Scăderea metabolismului bazal;
 • Dereglarea funcţiei sistemului nervos.

Question 20

Question
Măsura de prim ajutor suspectatului de botulism
Answer
 • Administrarea de antipiretice
 • Administrarea de laxative;
 • Administrarea serului antibotulinic polivalent;
 • Spălături gastrice;
 • Administrarea antibioticelor

Question 21

Question
Măsura primordială de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare
Answer
 • Păstrarea incorectă a produselor alimentare;
 • Nerespectarea termenilor de păstrare şi realizare;
 • Nerespectarea igienei individuale de către personalul blocului alimentar;
 • Preintampinarea contaminării produselor alimentare;
 • Pregătirea culinară incorectă a produselor alimentare

Question 22

Question
Numiţi formele micotoxicozelor:
Answer
 • fuzariotoxicoza;
 • ergotismul;
 • echinococoza;
 • balantidioza;
 • aflotoxicoza.

Question 23

Question
Alegeţi bacteriotoxicozle:
Answer
 • stafilococice
 • streptococice
 • botulism
 • salmoneloză
 • fuzariotoxicoză

Question 24

Question
Micotoxicozele sunt cauzate de
Answer
 • B. perfrighens;
 • Claviceps purpurea;
 • Rhizopus;
 • Aspergillus flavus;
 • Cl. botulinum

Question 25

Question
Germeni patogeni-agenţi ai toxiinfecţiilor sunt
Answer
 • Stafilococul enterotoxigen;
 • Cl. perfringens
 • E. Coli;
 • Salmonelele;
 • Cl. Botulinum

Question 26

Question
Semnele caracteristice botulismului
Answer
 • artralgii;
 • dereglări de vorbire;
 • diplopie
 • dereglare a deglutiţiei
 • midriază.

Question 27

Question
Semnele caracteristice intoxicaţiei stafilococice
Answer
 • To C corpului creşte brusc;
 • Greţuri, vomă, dureri acute in epigastru;
 • To C corpului normală;
 • Diaree extenuantă;
 • Constipaţi.

Question 28

Question
Principiile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare bacteriene (microbiene)
Answer
 • Prevenirea pătrunderii germenilor patogeni in produsele alimentare;
 • Prevenirea inmulţirii germenilor patogeni in produsele alimentare (to, termen de intrebuinţare ş.a.);
 • Distrugerea germenilor patogeni prin măsuri de preparare culinară;
 • Imunizarea populaţiei;
 • Izolarea sursei de provocare a intoxicaţiilor.

Question 29

Question
Particularităţile intoxicaţiilor alimentare
Answer
 • Apar de obicei subit;
 • Au o oarecare perioadă de incubaţie;
 • Sunt patologii necontagioase
 • Sunt patologii contagioase;
 • Se prezintă ca afecţiune in masă.

Question 30

Question
Patologiile persoanelor care pot contamina alimentele cu stafilococi
Answer
 • amigdalită;
 • furuncul
 • plăgi purulente;
 • gastrită;
 • panariciu

Question 31

Question
Tipurile intoxicaţiilor alimentare (clasificarea)
Answer
 • de etiologie necunoscută;
 • microbiene;
 • virale
 • nemicrobiene;
 • parazitare.

Question 32

Question
Condiţiile de care depinde apariţia intoxicaţiilor alimentare microbiene
Answer
 • particularităţile fizice ale alimentului;
 • ora consumării alimentelor;
 • gradul de rezistenţă a organismului faţă de germeni;
 • contaminarea masivă a produsului alimentar cu bacterii vii sau toxine;
 • specia şi gradul de virulenţă a microorganismelor sau tulpinelor lor

Question 33

Question
Stratul atmosferic care acționează preponderent asupra organismului uman
Answer
 • Stratosfera;
 • Troposfera;
 • Termosfera;
 • Exosfera;
 • Heterosfera.

Question 34

Question
Definiţia corectă a microclimatului este
Answer
 • Totalitatea factorilor fizici (temperatură, umiditate, curenţi de aer) al aerului dintr-un spaţiu limitat
 • Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului din incăpere;
 • Totalitatea factorilor chimici al aerului din regiunea dată;
 • Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului determinaţi in momentul dat;
 • Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului şi telurici din regiunea dată.

Question 35

Question
Care enunţuri sunt corecte pentru definiţia aclimatizării
Answer
 • Aclimatizarea este un proces social, biologic de adaptare activă a organismului la condiţii climatice noi
 • Aclimatizarea nu depinde de alimentaţie, condiţiile de muncă şi de trai;
 • Procesul de aclimatizare decurge in 3 faze;
 • Aclimatizarea poate fi inlesnită cu anumite măsuri curativ-profilactice;
 • Aclimatizarea poate fi numai favorabilă.

Question 36

Question
Influenţa umidităţii scăzute a aerului asupra organismului
Answer
 • Menţine constantă temperatura corpului;
 • Măreşte termoliza prin evaporare;
 • Micşorează termoliza prin evaporare
 • Măreşte termoliza prin convecţie;
 • Sporeşte termogeneza.

Question 37

Question
În ce situaţie utilizăm informaţiile despre direcţia predominantă a vântului (roza frecvenţei vânturilor)
Answer
 • selectarea locului amplasării unui spital
 • neutralizarea factorilor nocivi din saloane
 • determinarea vitezei de mişcare a aerului
 • compararea rezultatele analizelor diferitor probe
 • determinarea numărul de zile fără vânt

Question 38

Question
La ce contribuie viteza mare de mişcare a aerului
Answer
 • Stimulează termoliza prin iradiere;
 • Stimulează termoliza prin evaporare;
 • Stimulează termoliza prin convecţie;
 • Duce la supraincălzirea organismului;
 • Micşorează termogeneza.

Question 39

Question
Efectele influenţăei concentraţiilor mari de ioni negativi în mediu
Answer
 • Tonizantă
 • Stimulează metabolismul;
 • Stimulează funcţia sistemului nervos central;
 • Reduc capacitatea de muncă;
 • De inhibiţie generală.
Show full summary Hide full summary

Similar

3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
Dr Jekyll and Mr Hyde
Rosie:)
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
Asterisked
Biology B1
Phoebe Drew
GCSE Revision Tips
miminoma
Procedimientos Operacionales
Adriana Forero
Cell Physiology and General Physiology of Excitable Tissues- Physiology PMU 2nd Year
Med Student
2_PSBD HIDDEN QUS By amajad ali
Ps Test
NSI / PSCOD/ ASSD
Yuvraj Sunar