Sistemul nervos central: Meningele cerebral și lichidul cerebrospinal.

Description

Quiz on Sistemul nervos central: Meningele cerebral și lichidul cerebrospinal. , created by Sorin Monster on 18/12/2022.
Sorin Monster
Quiz by Sorin Monster, updated more than 1 year ago
Sorin Monster
Created by Sorin Monster about 1 year ago
1194
1

Resource summary

Question 1

Question
Lichidul cefalorahidian se găseşte:
Answer
 • Sub pia mater
 • În afara durei mater
 • Între pia mater şi dura mater
 • Între arahnoidă şi dura mater
 • Între pia mater şi arahnoidă

Question 2

Question
Arahnoida se caracterizează prin:
Answer
 • Este situată la exterior de pahimeninge
 • Delimitează spațiul epidural
 • Participă la formarea plexurilor vasculare
 • Formează granulații arahnoidiene
 • Nici una din afirmații nu este corectă

Question 3

Question
Fisura coroidă:
Answer
 • Se află în apropiere de marginea laterală a fornixului
 • Se extinde în cornul posterior (occipital) al ventriculului lateral
 • Se află între talamus și fornix
 • Nu se extinde în lobul temporal
 • Nimic din cele enunţate

Question 4

Question
Care dintre următoarele artere nu fac parte din poligonul arterial?
Answer
 • Carotidă internă
 • Cerebrală anterioară
 • Comunicantă posterioară
 • Coroidă anterioară
 • Comunicantă anterioară

Question 5

Question
Nevraxul este învelit de următoarele formaţiuni, EXCEPTÂND:
Answer
 • Pia mater
 • Arahnoida
 • Dura mater
 • Neurolema
 • Lichidul cefalorahidian

Question 6

Question
Pahimeningele encefalului; afirmații corecte:
Answer
 • Aderă tenace la faţa internă a oaselor craniului pe toată suprafața
 • Aderă strâns numai în regiunea bazei craniului
 • La nou-născut este bine sudat în regiunea suturilor craniului
 • La maturi este ușor detașabil în regiunea calvariei
 • Intre pahimeninge si oasele craniului exista spațiul epidural

Question 7

Question
Tentorium cerebelli:
Answer
 • Reprezintă un derivat al pahimeningelui cerebral
 • Conţine sinusul sagital inferior care trece prin marginea lui liberă
 • Conţine sinusul sigmoid, care trece prin marginea lui, ataşată la os
 • Este ataşat la porţiunea posterioară a falx cerebri
 • Este ataşat la apofizele clinoide posterioare

Question 8

Question
Falx cerebri:
Answer
 • Reprezintă un derivat al durei mater encefalice
 • Pe marginea lui inferioară trece sinusul sigmoidian
 • Este ataşat la cortul cerebelului
 • Este ataşat la crista galli a osului frontal
 • Pe una din marginile lui trece sinusul rect

Question 9

Question
Criterii caracteristice pentru sinusurile pahimeningelui:
Answer
 • În secțiune transversală, de regulă, au formă triunghiulară
 • Pereții lor colabează
 • În componenţa peretelui lor se conțin fibre musculare netede
 • În lumenul lor pot fi septe şi trabecule, care reglează direcția sângelui
 • Comunică cu lacunele laterale

Question 10

Question
Vasculara encefalului (pia mater) posedă următoarele particularități:
Answer
 • Pătrunde in șanțurile si scizurile creierului
 • In țesutul nervos delimitează spatiile perivasculare si pericelulare (Robin-Virchow)
 • Împreună cu vasele sangvine participă la formarea plexurilor coroide
 • Delimitează spațiul subdural
 • Toate afirmațiile sunt corecte

Question 11

Question
Pia mater spinală:
Answer
 • Este separată de măduva spinării printr-un spaţiu
 • Conţine foarte multe vase sangvine
 • E înconjurată de lichid cerebrospinal
 • Se extinde în regiunea encefalului
 • Formează ligamentele denticulate

Question 12

Question
Care din afirmații caracterizează lichidul cefalorahidian:
Answer
 • Este eliminat în sinusurile pahimeningelui
 • Umple ventriculele creierului și spațiul subarahnoidian
 • Se produce in mod normal in cantitatea de 500 - 550 ml nictimeral
 • Circulă datorită presiunii hidrostatice
 • Din spațiul subarahnoidian prin orificiul Magendie şi Luschka trece în ventriculul IV

Question 13

Question
Licvorul cerebrospinal:
Answer
 • Se produce în special în ventriculele laterale
 • Trece în spaţiul subarahnoidian prin orificiile din plafonul ventriculului IV
 • Reintră în circulaţie în special prin sinusul sigmoidian
 • Conţine proteine în aceiaşi concentraţie ca şi plasma sângelui
 • Trece din ventriculul III în ventriculul IV prin orificiul interventricular

Question 14

Question
Care din următoarele perechi de structuri nu sunt acoperite cu ependimă?
Answer
 • Hipocampul, calcar avis
 • Nucleul caudat, thalamus
 • Hypothalamus, fornix
 • Septum pellucidum, corpus callosum
 • Nucleus lentiformis, nucleus aсcumbens

Question 15

Question
Artera cerebrală medie
Answer
 • Este ramură a arterei bazilare
 • Irigă cea mai mare parte a feţei superolaterale a emisferei cerebrale
 • Irigă toată circumvoluţiunea precentrală
 • Trece prin şanţul cerebral lateral
 • Irigă capsula internă

Question 16

Question
CM Inima la nou-născut:
Answer
 • E de formă sferică
 • Are o masă generală de cca 24 g
 • E situată mai sus şi are o poziţie orizontală
 • Faţa ei sternocostală e dată de atriul drept, ventriculul drept şi cea mai mare parte a ventriculului stâng
 • Nu posedă muşchi papilari

Question 17

Question
CM Inima la copil:
Answer
 • Creşte mai intens în primul an de viață
 • Are linii limitrofe care diferă de cele ale adultului
 • Are muşchii papilari atrofiaţi
 • Nu posedă trabecule cărnoase
 • În septurile interatrial şi interventricular există orificii

Question 18

Question
CS Zgomotul, provocat de valva mitrală se aude mai desluşit:
Answer
 • În spaţiul intercostal II din stânga, lângă stern
 • În spaţiul intercostal V din stânga, lângă stern
 • În spaţiul intercostal V pe linie medioclaviculară stângă
 • În spaţiul intercostal V din dreapta, lângă stern
 • În zona de proiecție a apexului

Question 19

Question
CM Pe viu inima poate fi explorată prin:
Answer
 • Endoscopie cardiacă
 • Percuţie
 • Ecocardiografie
 • Coronarografie
 • Angiocardiografie.

Question 20

Question
CM Triada Fallot include:
Answer
 • Stenoza trunchiului pulmonar
 • Defectul septului interventricular
 • Hipertrofia ventriculului stâng
 • Defectul septului interatrial
 • Hipertrofia ventriculului drept

Question 21

Question
CS Apexul cordului este orientat:
Answer
 • În jos, anterior şi în dreapta
 • În jos, posterior şi în stânga
 • În jos, anterior şi în stânga
 • Spre spaţiul intercostal IV
 • În direcţia processus xiphoideus
Show full summary Hide full summary

Similar

Blood brothers-Context
umber_k
P2a revision (part 1)
juliasutton
Plant and animal cells
charlotteireland
Know the principles of electricity
Vito Martino
How does Shakespeare present villainy in Macbeth?
maxine.canvin
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
Nervous System
4everlakena
GCSE REVISION TIMETABLE
Sonia Christopher
Functionalist Theory of Crime
A M
Legislative Branch
Mr. Vakhovsky
Histologie
Moloșnicov Tanciu