Sociologie medicala examen2022 partea 2

Description

Quiz on Sociologie medicala examen2022 partea 2, created by Stirbu Dana on 18/12/2022.
Stirbu Dana
Quiz by Stirbu Dana, updated more than 1 year ago
Stirbu Dana
Created by Stirbu Dana about 1 year ago
218
1

Resource summary

Question 1

Question
41. Ce este automedicația?
Answer
 • A. Trăsătură caracteristică modelului healht-belief (modelul credinței în sănătate).
 • B. Tratarea problemelor de sănătate cu medicamente destinate special acestui scop, fără supravegherea unui medic.
 • C. Reacția individului la tratament.
 • D. Diagnosticarea greșită a unei boli.
 • E. Tratamentul greșit al bolii.

Question 2

Question
42. Ce este deontologia medicală?
Answer
 • A. Orientare științifică interdisciplinară, ce se situează la hotarele dintre filosofie, etică, biologie medicină,
 • B. Ramură aplicativă a eticii medicale, care dă răspunsuri și soluții practice pentru rezolvarea problemelor etice legate de activitatea medicală,
 • C. Știință ce studiază sănătatea și boala ca experiențe umane,
 • D. Competența, responsabilitatea profesională a medicului și înzestrarea lui cu înalte calități etico- morale.
 • E. Domeniu al filosofiei.

Question 3

Question
43. Bioetica este:
Answer
 • A. Domeniu medical ce studiază problemele legate de sănătate și boală.
 • B. Domeniu interdisciplinar ce studiază probleme etice legate de sănătate/medicină, cercetare biomedicală, biotehnologii, mediu etc. generate de progresul științific.
 • C. Domeniu biologic ce studiază viața din perspectivă etică.
 • D. Domeniu biologic ce studiază apariția vieții.
 • E. Domeniu ce studiază valorile morale ale omului.

Question 4

Question
44. Părintele bioeticii este considerat:
Answer
 • A. Van Rensselaer Miller
 • B. Van Rensselaer Potter
 • C. Robert Backer
 • D. Immanuel Kant
 • E. Socrate

Question 5

Question
45. Câte statusuri poate ocupa o persoană?
Answer
 • A. 2 statusuri.
 • B. 4 statusuri
 • C. Un număr de statusuri egal cu numărul de grupuri sociale la care este parte.
 • D. Un status.
 • E. 3 statusuri.

Question 6

Question
46. Statutul dobândit este:
Answer
 • A. Între două sau mai multe roluri exercitate de o persoană.
 • B. Cel la care individul ajunge prin propriile eforturi.
 • C. Cel deținut de individ în cadrul unei societăți, indiferent de calitățile lui.
 • D. Un proces protectiv.
 • E. Un proces formal, inconștient și neintenționat.

Question 7

Question
47. Statutul atribuit este:
Answer
 • A. Cel deținut de individ în cadrul unei societăți, indiferent de calitățile lui.
 • B. Un proces protectiv.
 • C. Un proces formal, conștient și intenționat.
 • D. Statutul cheie
 • E. Exercitarea privilegiilor și îndatoririlor.

Question 8

Question
48. Primele teorii ale sociologiei medicale au fost elaborate de către:
Answer
 • A. T. Parsons, R. K. Merton, Diana Kendall.
 • B. Platon, Aristotel, Democrit.
 • C. Johanes Kepler, Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus.
 • D. T. Hobes, J.Loke, B. Spinoza.
 • E. B Russel, L. Wittgenstein, K. R. Popper.

Question 9

Question
49. Sociologia medicală apare odată cu publicarea operei:
Answer
 • A. „Al doilea sex” de Simone de Beauvoir.
 • B. „Le Suicide” de E. Durkheim.
 • C. „Principele” Machiavelli.
 • D. „Ciuma” A. Camus.
 • E. „Noul Organon” F. Bacon.

Question 10

Question
50. Noțiunile de statut prescris și statut dobândit au fost dezvoltate de către:
Answer
 • A. Montesquieu.
 • B. Weber.
 • C. Merton
 • D. N. Miu
 • E. R. Linton

Question 11

Question
51.Din punct de vedere biologic, sănătatea poate fi definită drept...
Answer
 • A. o stare a unui organism neatins de boală, în care toate organele, aparatele şi sistemele funcţionează normal (organism în homeostazie).
 • B. armonia dintre comportamentul cotidian şi valorile fundamentale ale vieţii asimilate de individ, reprezentând starea organismului în care capacitatea sa de a munci, a studia sau a desfăşura activităţile preferate este optimă.
 • C. o stare a organismului în care capacităţile individuale sunt optime pentru ca persoana să îşi îndeplinească în mod optim rolurile sociale (de prieten, vecin, cetăţean, soţ, părinte, cetăţean etc.).
 • D. capacitatea optimă a unui individ de a îndeplini eficient rolurile şi sarcinile pentru care a fost socializat.
 • E. o stare de echilibru a organismului dată de adaptarea individului la mediul de viaţă.

Question 12

Question
52. Din punct de vedere psihic, sănătatea poate fi înţeleasă drept....
Answer
 • A. o stare a unui organism neatins de boală, în care toate organele, aparatele şi sistemele funcţionează normal (organism în homeostazie).
 • B. armonia dintre comportamentul cotidian şi valorile fundamentale ale vieţii asimilate de individ, reprezentând starea organismului în care capacitatea sa de a munci, a studia sau a desfăşura activităţile preferate este optimă.
 • C. o stare a organismului în care capacităţile individuale sunt optime pentru ca persoana să îşi îndeplinească în mod optim rolurile sociale (de prieten, vecin, cetăţean, soţ, părinte, cetăţean etc.).
 • D. capacitatea optimă a unui individ de a îndeplini eficient rolurile şi sarcinile pentru care a fost socializat.
 • E. o stare de echilibru a organismului dată de adaptarea individului la mediul de viaţă.

Question 13

Question
53. Din punct de vedere social sănătatea poate fiînțeleasă...
Answer
 • A. o stare a unui organism neatins de boală, în care toate organele, aparatele şi sistemele funcţionează normal (organism în homeostazie).
 • B. armonia dintre comportamentul cotidian şi valorile fundamentale ale vieţii asimilate de individ, reprezentând starea organismului în care capacitatea sa de a munci, a studia sau a desfăşura activităţile preferate este optimă.
 • C. o stare a organismului în care capacităţile individuale sunt optime pentru ca persoana să îşi îndeplinească în mod optim rolurile sociale (de prieten, vecin, cetăţean, soţ, părinte, cetăţean etc.).
 • D. capacitatea optimă a unui individ de a îndeplini eficient rolurile şi sarcinile pentru care a fost socializat.
 • E. o stare de echilibru a organismului dată de adaptarea individului la mediul de viaţă.

Question 14

Question
54. Din ce sistem medical fac parte modelele medicale Sovietic, Francez, American?
Answer
 • A. Tolerant.
 • B. Inclusiv.
 • C. Integrativ.
 • D. Exclusiv.
 • E. Interacționist.

Question 15

Question
55. Din ce sistem medical fac parte modelele medicale Britanic, German?
Answer
 • A. Tolerant.
 • B. Inclusiv.
 • C. Integrativ.
 • D. Exclusiv.
 • E. Iinteracționist.

Question 16

Question
56. Din ce sistem medical fac parte modelele medicale Indian, Chinez și modelele medicale din țările „lumii a treia”?
Answer
 • A. Tolerant.
 • B. Inclusiv.
 • C. Integrativ.
 • D. Exclusiv.
 • E. Interacționist.

Question 17

Question
57. În ce model medical este posibilă crearea de asociații profesionale pentru reprezentanții oricărui sistem medical, precum și crearea unor colegii speciale?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Chinez.

Question 18

Question
58. În ce model medical a fost creat un sistem medical de stat și mixt în care Statul acorda licențe numai școlilor medicale calificate?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Indian.

Question 19

Question
59. În ce model medical au fost interzise toate grupurile de vindecători ai medicinei tradiționle, rămânând o singura asociație profesională - Uniunea Lucrătorilor Medicali?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Sovietic.

Question 20

Question
60. În ce model medical osteopatia ca sistem alternativ de tratament a fost parțial lăsată sub auspiciile bisericii?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.

Question 21

Question
61. În ce model medical statul licențiază medicii care reprezintă medicina tradițională și ei trebuie doar să susțină examene de stat pentru cunoașterea legislației cu privire la reglementarea practicii medicale?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Chinez.

Question 22

Question
62. În ce model medical aproape toate sistemele medicale de vindecare se dezvoltă pe bază religioasă?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Indian.

Question 23

Question
63. În ce model medical medicina tradițională a fost recunoscută și integrată în medicina spitalicească de stat?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. Chinez.
 • D. American.
 • E. Britanic.

Question 24

Question
64. În ce model medical vindecătorii din medicina populară încearcă să se organizeze în asociații profesionale și să se integreze ca personal medical auxiliar în sistemul medical spitalicesc?
Answer
 • A. German.
 • B. Francez.
 • C. American.
 • D. Britanic.
 • E. Modele medicale din țările „lumii a treia”.

Question 25

Question
65. Etnoiatria este:
Answer
 • A. Domeniu, care redăcunoștințeleşipracticilemedicaleempirice, arhaice. tradiționale, preștiințifice ale popoarelordesprevindecare.
 • B. Domeniu, care studiazăprocesele culturale și sociale, ce se aflăînlegăturăcuboala.
 • C. Domeniu, care studiazăprocesele culturale și sociale, ce se aflăînlegăturăcusănătatea.
 • D. Știință care studiazămedicinasauterapeuticamodernă, cuansamblulnesfârșit al diagnosticelorşiremediilorexperimentate, izvorâtedinexperiențapractică a științelor.
 • E. Toatevariantele.

Question 26

Question
66. Biomedicina este:
Answer
 • A. Sistem medical occidental sau o ramură a științei medicale, care aplică principii biologice și fiziologice în practica clinic.
 • B. Sistem, care îmbinămetode de tratament convenționale cu cele complementare.
 • C. Sistemul local de credințe și practici indigene însănătate și boală.
 • D. O ramură a medicinei populare, care aplică principii tradiționale în practica clinic
 • E. Sistem medical occidental care combină principii biologice și tradiționale în practica clinic.

Question 27

Question
67. Etnomedicina se referă la:
Answer
 • A. Sistemul local de credințe și practici indigene în sănătate și boală.
 • B. Ramură a științei medicale, care aplică principii biologice ș ifiziologice în practica clinic.
 • C. Sistem, care îmbină metode de tratament convenționale cu cele complementare.
 • D. Medicina tradițională chineză.
 • E. Nici o variantă.

Question 28

Question
68. Sistemul biomedical include:
Answer
 • A. Instituțiile formale ce au la bază cunoașterea și practicile specifice medicale.
 • B. Toate atitudinile privitoare la boală șisănătate.
 • C. Mijloacele laice de identificare și interpretare a simptomelor cunoscute de biomedicină.
 • D. Automedicația folosită în anumite cazuri.
 • E. Toate variantele.

Question 29

Question
69. Caracteristica sistemelo rmedicale ale societăților complexe include:
Answer
 • A. Medicina popular.
 • B. Medicina profesionistă.
 • C. Medicina folk.
 • D. Toate variantele.
 • E. Nici o variantă.

Question 30

Question
70.Caracteristica sistemelor medicale locale (conform clasificăriilui Frederick L. Dunn) sunt:
Answer
 • A. Răspândite în regiuni culturale geografice mari (Ayrveda, medicina tradițională chineză).
 • B. Caracteristice comunităților de culegători, agricultori și păstori.
 • C. Reprezentate de așa-numita „medicinăștiințifică” sau „biomedicină”, care a apărut în Occident.
 • D. Toate variantele.
 • E. Nici o varianta.

Question 31

Question
71. Caracteristicasistemelormedicaleregionale (conform clasificăriilui Frederick L. Dunn) sunt:
Answer
 • A. Răspânditeînregiuniculturalegeograficemari (Ayrveda, medicinatradiționalăchineză).
 • B. Caracteristicecomunităților de culegători, agricultorișipăstori.
 • C. Reprezentate de așa-numita „medicinăștiințifică” sau „biomedicină”, care aapărutîn Occident.
 • D. Nici o variantă.
 • E. Toatevariantele.

Question 32

Question
72. Caracteristica sistemelor medicale cosmopolite (conform clasificăriilui Frederick L. Dunn) sunt:
Answer
 • A. Răspândite în regiuni culturale geografice mari (Ayrveda, medicina tradițională chineză).
 • B. Caracteristice comunităților de culegători, agricultori și păstori.
 • C. Reprezentate de așa-numita „medicinăștiințifică” sau „biomedicină” care a apărut în Occident.
 • D. Nici o variantă.
 • E. Toatevariantele.

Question 33

Question
73. Sindemia este:
Answer
 • A. Metodă de terapie medicamentoasă a medicineiclasice, prin care se utilizează doze active farmaco- dinamice ce combat cauzele, modificările patogenice și simptomele bolilor.
 • B. Complexul a două sau mai multe epidemii concurente sau secvențiale.
 • C. Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc.
 • D. epidemie, care se extindepe un teritoriu foarte mare, într-o țară, în mai multe țări sau continente.
 • E. Nici o variantă.

Question 34

Question
74. Hegemonia medicală poate fi caracterizată prin:
Answer
 • B. Domeniu de cercetare în științele biomedicale.
 • A. Conducerea (gestionarea, manipularea) indivizilor prin impunerea anumitor norme, valori, concepte și credințe despre sănătate și boală.
 • C. Tendința medicinei de a se plasa drept lider printre științele exacte.
 • D. Privarea pacienților de dreptul la autonomie în contextul deciziilor cu privire la tratament.
 • E. Dreptul medicului de exercitare a profesiei pe cont propriu, fără a fi angajat al unei instituții medicale.

Question 35

Question
75. Medicalizarea se referă la:
Answer
 • A. Aprovizionarea instituțiilor medicale cu medicamente.
 • B. Procesul de răspândire a controlului medical asupra vieții individulu iș isocietății.
 • C. Controlul strict al producerii, distribuției și utilizării medicamentelor în societate.
 • D. Utilizarea concomitentă în tratamentul bolilor a două sau mai multe preparate farmaceutice cu același efect therapeutic.
 • Nici o variantă.

Question 36

Question
76. Etnomedicina este domeniul care studiază:
Answer
 • A. Corpul cunoștințelor despre credințele și practicile de sănătate în societățile tradiționale.
 • B. Studiul bolilor mintale în raport cu faptele sociale proprii culturilor primitive şi societăţilor industrial.
 • C. Ramură a medicine, care se ocupă de supravegherea sănătății populației din zonele rurale șicomunitățile isolate.
 • D. Nici o variantă.
 • E. Toate variantele.

Question 37

Question
77. Etnofarmacologia este:
Answer
 • A. Domeniu al chimiei, care studiază medicamentul din perspectiva definirii acestuia ca substanță, utilizată pentru profilaxia, tratamentul sau diagnosticarea bolilor.
 • B. Direcție de cercetare, care se concentrează asupra utilizării medicamentelor de către popoare ale căror percepții asupra sănătății și bolii diferă de cele bazate pe principiile științei occidentale și ale biomedicinei.
 • C. Un domeniu ce nu are legătură cu botanica medicală, fitochimie, sistematicaplantelor etc.
 • D. Analiza filosofică a plantelormedicinalece include studiulacestora ca obiecte ale culturii.
 • E. Nici o variantă.

Question 38

Question
78. Pluralismul medical se referă la:
Answer
 • A. Coexistența mai multor subsisteme medicale în cadrul sistemului medical sau posibilitatea existenței concomitente a sistemelor locale, regionaleși cosmopolite încadrulaceluiașisistem.
 • B. Existența concomitentă atât a serviciilor medicale publice, cât și a celor private.
 • C. Utilizarea concomitentă a conceptelor biomedicale și a celorc omplementare / alternative despre boală și vindecare.
 • D. Nici o variantă.
 • E. Toatevariantele.

Question 39

Question
79. Cine din autori a formulat pentru prima dată conceptul de „comunicare interculturală”:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. T. H. Hall
 • E. Samuel C. Serto.

Question 40

Question
80. Bifați anul în care a fost formulat conceptul de „comunicare interculturală”:
Answer
 • A. 1879
 • B. 1897
 • C. 1903
 • D. 1932
 • E. 1959
Show full summary Hide full summary

Similar

Law of Tort - General Negligence
Sophie.J.E
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Unit 1: Media production & regulation
c.gale
Personality disorders
Anna Walker
Biology B2.3
Jade Allatt
Biology (B2)
Sian Griffiths
PMP Formulas
Krunk!
Japanese Hiragana
pangcaberte
Components of Physical Fitness
luciwig88
GCSE - AQA: C1.1 The Fundamental Ideas in Chemistry
Olly Okeniyi
2PR101 1. test - 5. část
Nikola Truong