FP 4

Description

Quiz on FP 4, created by Adelina Ipati on 06/11/2022.
Adelina Ipati
Quiz by Adelina Ipati, updated more than 1 year ago
Adelina Ipati
Created by Adelina Ipati over 1 year ago
692
0

Resource summary

Question 1

Question
Ce mediatori ai inflamației induc hiperpermeabilitatea vasculară și formarea edemului în șocul anafilactic: a) lipoxinele; b) leucotrienele; c) prostaglandinele; d) heparina; e) histaminaza
Answer
 • a,c
 • b,c
 • a,d
 • d,e
 • b,e

Question 2

Question
Care mediatori participă la dezvoltarea inflamației în reacția alergică tip III?
Answer
 • Limfokine
 • C3a și C5a
 • Bradikinina
 • Limfocitotoxina
 • Interferonul

Question 3

Question
Care mediatori pro-inflamatori sunt implicați în patogenia hipersensibilității tardive?
Answer
 • C3a și C5a
 • Limfokinele
 • Mediatorii anafilaxiei
 • Fibrinopeptizii
 • Bradikinina

Question 4

Question
Care mediatori sunt responsabili de hiperemia arterială în focarul inflamator?
Answer
 • Adrenalina
 • Prostaglandinele E2
 • Bradichinina
 • Mecanismul axon-reflex
 • prostaglandinele F2a

Question 5

Question
Dubla opsonizare a celulei purtătoare de antigen în reacțiile alergice citotoxic-citolitice?
Answer
 • IgG4 și fracția C5a a complementului
 • IgM și fracția C3b a complementului
 • IgG și fracția C3b a complementului
 • IgG4 și fracția C3b a complementului
 • Ig E și fracția C3b a complementului

Question 6

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale hipersensibilității imediate?
Answer
 • Sinteza de anticorpi din clasa IgM, IgD și IgA
 • Prezența răspunsului inflamator hiperergic
 • Sinteza de anticorpi din clasa IgM, IgG și IgE
 • Prezența răspunsului inflamator normoergic
 • Prezența răspunsului inflamator hipoergic

Question 7

Question
Care substanță biologică poate avea rol de DAMP (damage associated molecular pattern)?
Answer
 • Peptidoglicani
 • ADN și ARN al celulei gazdei
 • ADN și ARN heterogeny
 • Zimozanul
 • Flagelina

Question 8

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale hipersensibilității tardive?
Answer
 • Sinteza de anticorpi din clasa IgM, IgG și IgE
 • Blasttransformarea și formarea de limfocite citotoxice
 • Prezența răspunsului inflamator hiperergic
 • Producerea de limfocite NK (killeri naturali)
 • Prezența răspunsului inflamator normoergic

Question 9

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale inflamației acute?
Answer
 • Rezoluția este prin fibroză
 • Predomină infiltrația cu neutrofile
 • Predomină etapa de exudație
 • Predomină infiltrația cu limfocite
 • Predomină infiltrația cu monocite

Question 10

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale sensibilizării active?
Answer
 • Primele semne de sensibilizare apar peste 2-4 ore după transferul de imunoglobuline
 • Implică celulele prezentatoare de antigen care procesează și expun determinanta antigenică
 • Primele semne de sensibilizare apar peste 4-5 zile după contactul cu alergenul
 • Apare după transferul de imunoglobuline cu serurile immune
 • Nu implică celulele prezentatoare de antigen care procesează și expun determinanta antigenică

Question 11

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale inflamației cronice?
Answer
 • Predomină infiltrația cu granulocyte
 • Rezoluția este prin regenerare patologică
 • Predomină faza de proliferare
 • Predomină faza reacțiilor vasculare și exudație
 • Rezoluția este prin regenerare fiziologică

Question 12

Question
Care sunt caracteristicile biologice ale sensibilizării pasive?
Answer
 • Primele semne de sensibilizare apar peste 4-5 zile după primul contact cu alergenul
 • Primele semne de sensibilizare apar peste 2-4 ore după transferul de imunoglobuline
 • Lipsește memoria imunologică
 • Implică celulele prezentatoare de antigen care procesează și expun determinanta antigenică
 • Este prezentă memoria imunologică

Question 13

Question
Care sunt cele mai frecvente organe în care sedimentează și declanșează reacția inflamatorie complexele imune în reacția alergică tip III?
Answer
 • Splină
 • Ganglioni limfatici
 • Articulații
 • Creier
 • Pulmoni

Question 14

Question
Care sunt celulele imune efectoare în hipersensibilitatea de tip întârziat?
Answer
 • Mastocitele
 • Limfocitele citotoxice
 • Eozinofilele
 • Limfocitele NK (kileri naturali)
 • Limfocitele CD4+ helper T2

Question 15

Question
Care sunt efectele biologice ale anafilatoxinelor în focarul inflamator?
Answer
 • Citoliza
 • Efect vasodilatator
 • Efect chemoattractant
 • Efect vasoconstrictor
 • Activarea fagocitozei

Question 16

Question
Care sunt efectele histaminei în reacția alergică tip I?
Answer
 • Acționează asupra receptorilor H1 și H2 de pe musculatura netedă a bronhiilor cu bronhodilatarea acestora
 • Acționează asupra receptorilor H1 de pe endoteliocitele microvasculare cu sfericizarea lor și mărirea permeabilității capilare
 • Acționează asupra receptorilor H2 de pe celulele musculare netede ale microvaselor cu relaxarea acestora și dilatarea arteriolară
 • Actionează asupra receptorilor H1 de pe epiteliul mucoasei bronșice cu hiposecreția bronșică
 • Histamina acționează doar pe receptorii H2 dar nu și pe H1 din patul microcirculator

Question 17

Question
Care sunt efectele biologice ale interleukinelor anti-inflamatorii?
Answer
 • Sporește sinteza proteinelor fazei acute
 • Reducerea expresiei NF-kβ
 • Efect imunodepresant
 • Efect imunostimulator
 • Crește expresia NF-kβ

Question 18

Question
Care sunt efectele leucotrienelor eliberate de mastocite în reacția alergică tip I?
Answer
 • Are efect relaxant asupra endoteliocitelor cu reducerea permeabilității vasculare
 • Are efect constrictor asupra asupra endoteliocitelor cu creșterea permeabilității vasculare
 • Spasmul musculaturii netede a bronhiilor cu bronhospasm
 • Relaxează musculatura netedă a arteriolelor cu dilatarea ulterioară
 • Sunt chemoatractanți puternici pentru limfocite

Question 19

Question
Care sunt efectele PGD2 (sintetizată de mastocite) în alergie?
Answer
 • Stimulează sinteza IgE
 • Creșterea permeabilității vasculare
 • Redicerea permeabilității vasculare
 • Chemotactism față de euzinofile
 • Chemotactism față de neutrofile

Question 20

Question
Care sunt factorii ce promovează adeziunea stabilă a leucocitelor la peretele vascular?
Answer
 • Expresia IL-1 pe endoteliocite
 • Expresia integrinelor ICAM – molecule de adeziune intercelulară
 • Expresia integrinelor VCAM – molecule de adeziune celulară vasculară
 • Selectinele P de pe leucocite
 • Expresia TNF-α pe endoteliocite

Question 21

Question
Care sunt manifestările din faza rapidă a stadiului fiziopatologic al reacțiilor alergice tip I?
Answer
 • Infiltarția cu limfocite a țesuturilor
 • Hipersecreția glandelor muco -nasale
 • Hiperpermeabilitatea vasculară
 • Infiltrația cu eozinofile a țesuturilor
 • Infiltrația cu neutrofile a țesuturilor

Question 22

Question
Care sunt manifestările exterioare ale ischemiei?
Answer
 • Cianoză
 • Paloare
 • Diminuarea turgorului cutanat
 • Eritem difuz
 • Creşterea turgescenţei cutanate

Question 23

Question
Care sunt mecanismele fiziopatologice ale manifestărilor respiratorii din șocul anafilactic?
Answer
 • Exces de tromboxani → mărirea permeabilității vasculare → edem laringean → obstrucția căilor respiratorii superioare
 • Exces de leucotriene →spasmul musculaturii netede a bronhiilor →bronhospasm
 • Exces de histamină →hipersecreția glandelor bronșice → hipersecreția de mucus → obstrucția căilor respiratoria
 • Exces de tromboxani →hipersecreția glandelor bronșice →hipersecreția de mucus → obstrucția căilor respiratoria
 • Exces de prostacicline →spasmul musculaturii netede a bronhiilor →bronhospasm

Question 24

Question
Care sunt mecanismele fiziopatologice ale manifestărilor cardiovasculare din șocul anafilactic?
Answer
 • Hipertensiune arterială → ↑debitului cardiac → compensator bradicardie sinusală
 • Exces de prostaglandine (PGE)→ vasodilatare periferică → hipotensiune arterială
 • Hipotensiune arterială → ↓debitului cardiac → compensator tahicardie sinusală
 • Exces de tromboxani → vasoconstricție periferică → hipertensiune arterială
 • Exces de leucotriene → vasodilatare periferică → hipotensiune arterială

Question 25

Question
Care sunt manifestările externe ale hiperemiei venoase?
Answer
 • Paloare , tumefiere şi scăderea temperaturii locale
 • Cianoză, edemaţiere şi scăderea temperaturii locale
 • Eritemul difuz, edemaţiere şi scăderea temperaturii locale
 • Eritemul difuz, edemaţiere şi creşterea temperaturii locale
 • Cianoza, tumefiere şi creşterea temperaturii locale
Show full summary Hide full summary

Similar

The Elements of Drama
amz.krust
5. War Communism
ShreyaDas
One child policy, China- Population Control Case Study
a a
Conceptos Generales De Robótica
fede ramos
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
AQA GCSE Physics Unit 3 Mindmap
Gabi Germain
PSBD TEST # 3_1
Suleman Shah
Ancient China - Glossary of Terms
Ms M
PSBD TEST 1
amrik.sachdeva
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc