Ch OMF 2

Description

pro Ch OMF pediatrică Quiz on Ch OMF 2, created by Hard Well on 14/09/2022.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 1 year ago
294
1

Resource summary

Question 1

Question
Concretizați grupă de dinți ce va determina clinica unei tumefacţii dolore a obrazului ce se extinde ușor către regiunea submandibulară:
Answer
 • premolarii şi molarii superiori
 • incizivii şi caninii inferiori
 • premolarii şi molarii inferiori
 • incizivii centrali superiori
 • caninii superiori

Question 2

Question
Alegeți care din situațiile numite corespunde definiției de abces subperiostal odontogen:
Answer
 • inflamaţia de periost a maxilarelor cauzată de infecţiile dentare sau a parodonţiului
 • proces infecţios caracterizat prin prezenţa colecţiilor purulente şi tendinţa de invadare septică cu liza şi necroza tisulară marcată
 • proces de destrucţie osoasă secundară ca rezultat al tulburărilor trofice loco-regionale ce se instalează în urma acţiunilor agenţilor fizici, chimici, termici
 • formaţiune circumscrisă cu conţinut de lichid vîscos, localizat subperiostal
 • este o osteoperiostită cu îngroşări difuze ale maxilarelor

Question 3

Question
Numiți semnele clinice locale în cavitatea bucală ce caracterizează periostita acută în stadiul de infiltraţie seroasă:
Answer
 • mucoasa la nivelul dintelui cauză este congestionată
 • tumefacție discretă în şantul vestibular în dreptul dintelui cauză
 • bombarea pe plica de tranziţie la nivelul dintelui cauză
 • tumefierea mucoasei apofizei alveolare la nivelul semiarcadei mandibulare
 • localizarea tumefacţiei dureroase unilateral pe apofiza alveolară

Question 4

Question
Indicați în care formă de osteomielită a maxilarelor se vor depista sechestre mici cu mărimi ce nu depăşeşc 1- 0,5 mm, 1-1 mm:
Answer
 • productivă
 • destructiv-productivă
 • destructivă
 • odontogenă acută
 • hematogenă

Question 5

Question
Numiți semnele clinice locale ce caracterizează osteomielita cronică destructivă:
Answer
 • tumefiere doloră submandibulară
 • prezenţa dintelui cauză
 • fistule cu localizare pe mucoasa apofizei alveolare
 • semnele clinice lipsesc dar sunt prezente cele radiografice
 • sondarea fistulelor determină focare mobile osoase

Question 6

Question
Alegeți semnele clinice concomitente a unei periostite acute purulente la copii:
Answer
 • percuţie dureroasă la doi dinţi vecini celui cauză
 • flegmonul spaţiilor superficiale
 • adenite acute
 • periadenite
 • adenoflegmon

Question 7

Question
Indicați, care pot fi complicaţiile osteomielitei acute odontogene la copii:
Answer
 • flegmonul spaţiilor profunde
 • flegmonul spaţiilor superficiale
 • mediastenita
 • adenita acuta
 • periadenita

Question 8

Question
Concretizați, în care situaţii de fractură a dintelui permanent va fi indicată extracţia lui:
Answer
 • fractură coronară de clasa III
 • fractură radiculară la treimea cervicală
 • fractură radiculară la o doime din lungimea ei
 • fractură de apex
 • fractură cominutive

Question 9

Question
Indicați în care situații de rizaliză radiculară a dintelui de lapte este pericolul de a smulge mugurile dentar permanent în timpul extracţiei:
Answer
 • tip vertical
 • tip orizontal
 • echivalentă
 • întîrziată
 • patologică

Question 10

Question
Numiți indicaţiile de extracţiea unui dinte de lapte cu necroză pulpară cronică:
Answer
 • dinţi afectați care pot contribui la menținerea septică a organismului
 • dinţi cu gangrene care au provocat supuraţii perimaxilare
 • dinţi care mențin ganglionii limfatici perimaxilari măriți
 • dinţi din focarele de fractură ale maxilarelor
 • dinţi care produc tulburări ale erupţei dentare

Question 11

Question
Numiți indicaţile pentru extracţia dinților de lapte cu scop ortodontic:
Answer
 • malpoziţii dentare
 • procese periapicale septice
 • rizaliză radiculară peverticală
 • luxație dentară incompletă
 • rizaliză dentară orizontală

Question 12

Question
Numiți care sunt manifestările clinice ale şocului anafilactic de tip respiratoriu:
Answer
 • urticarie
 • disfagie
 • cefalee
 • bronhospazm
 • angioedem

Question 13

Question
Notați indicațiile către înlăturarea mugurilor dentari permanenţi:
Answer
 • lipsa antagonistului
 • muguri mortificaţi (sechestraţi)
 • proces infecțios periapical extins spremugurile dentar
 • în scopul tratamentului ortodontic
 • osteomielită acută odontogenă

Question 14

Question
Indicaţi în ce cazuri clinice esteindicat înlăturareadinţiilor permanenţi la copii:
Answer
 • cînd dintele îşi pierde valoarea funcţională
 • cînd sunt cauza unei periostite acute
 • cînd sunt cauza unei osteomielite acute odontogene
 • cînd dintele îşi pierde valoarea anatomică
 • în scop ortodontic

Question 15

Question
Concretizaţi indicaţiile de extracţie dentară a dinţilor primari cu traumatisme acute:
Answer
 • luxaţii totale
 • luxaţii parţiale
 • luxaţii cu intruzie
 • fractură radiculară
 • fractură coronară

Question 16

Question
Indicați care sunt etapele de înlăturare a dintelui temporar:
Answer
 • insinuarea
 • sindesmotomia
 • fixarea
 • avansarea
 • chiuretaj

Question 17

Question
Notați care sunt principalele semne clinice locale a unei periostite acute purulente:
Answer
 • bombare doloră pe plica de tranziţie
 • fistulă pe mucoasa apofizei alveolare
 • hiperemia mucoasei apofizei alveolare la nivelul dintelui cauză
 • tumefiere doloră la nivelul a 2-3 dinţi adiacenți de focar
 • mobilităţi dentare la dinţii vecini de focar

Question 18

Question
Indicați, care sunt semnele clinice locale a unei periostite acute în stadie de infiltraţie seroasă:
Answer
 • bombare dolorăpe plica de tranziţie a unei semiarcade
 • tumefiere dolorăla nivelul 2-3 dinţi vecini de focar
 • hiperemia mucoasei apofizei alveolare la nivelul dintelui focar
 • tumefiere unilaterală a apofizei alveolare
 • prezența dintelui focar

Question 19

Question
Indicaţi semnele clinice satelite ale osteomielitei acute odontogene:
Answer
 • adenita acută regională
 • periadenita
 • flegmone ale spaţiilor superficiale
 • flegmone ale spaţiilor profunde
 • mediastenita

Question 20

Question
Concretizați valorile de laborator ce corespund unui proces osteomielitic acut odontogen purulent:
Answer
 • VSH –7-10 mm, leucocite 6,7-10 9/l
 • VSH – 40 mm, leucocite 20 –30 9/l
 • VSH – 15 mm, leucocite 11-10 9/l
 • limfopenie
 • anemie gradul II

Question 21

Question
Concretizaţi care va fi localizarea anatomică a procesului infecțios în periostita acută în stadie de infiltraţie seroasă:
Answer
 • pe o singură parte a apofizei alveolarela nivelul dintelui cauză
 • la apexul radicular a dintelui cauză
 • pe semiarcada vestibulară și linguală a apofizei alveolare
 • măduva osoasă mandibulară
 • părţile moi adiacente focarului

Question 22

Question
Indicați care particularități anatomo-fiziologice ale maxilarelor la copii favorizează răspîndirea rapidă a procesului infecțios:
Answer
 • mineralizarea insuficientă a maxilarelor
 • predominarea substanţelor organice în raport cu cele neorganice
 • stratul adipos gros
 • procesele de rizaliză radiculară
 • procesele de formare radiculară

Question 23

Question
Concretizați definiția osteomielitei hiperostozante:
Answer
 • proces infecțios distructiv-productiv a țesutului osos
 • infiltrat infecţos dureros cu o îngroşare osteoperiostică
 • proces infecțios a periostului
 • proces necrotic-purulent a măduvei osoase
 • îngroşare difuză cortico-periostală periferică

Question 24

Question
Indicați care vor fi semnele clinice locale ale osteomielitei acute odontogene:
Answer
 • eliminări purulente din parodonțiul dintelui cauză și vecini
 • prurit
 • disfonie
 • mobilitatea dinţilor vecini de dintele focar
 • tumefiere doloră bilaterală pe apofiza alveolară a maxilarelor

Question 25

Question
Indicați regiunile mandibulei de elecție în cazul infecțiilor răspîndite pe cale hematogenă:
Answer
 • regiunea mentonieră
 • tuberozitatea la unghiul mandibulei
 • apofiza alveolară
 • procesul condilian
 • apofiza coronară

Question 26

Question
Indicați tactica corectă de tratament în cazul fracturei radiculare apărute în timpul extracției molarilor primari:
Answer
 • chiuretaj profund
 • înlăturarea restului radicular
 • apexul se va lasa în alveolă, care va fi expulzat odată cu erupţia dinţilor permanenţi
 • înlăturarea mugurului dentar împreună cu apexul fracturat
 • antibioterapie

Question 27

Question
Indicați regiunile de elecție ale maxilarului care vor fi afectate în cazul unei osteomielite hematogene:
Answer
 • apofiza alveolară
 • sutura mediană
 • apofiza frontală a maxilarului
 • apofiza zigomatică a maxilarului
 • apofiza periformă

Question 28

Question
Notați complicaţiile tardive ale unei osteomielite cronice destructive la copii:
Answer
 • tulburări de formă şi mărime a mandibulei
 • supuraţii ale spaţilor profunde perimaxilare
 • persistenţa şi răspîndirea procesului infecţos în zonele vecine
 • mortificarea mugurilor dentari
 • septicopiemia

Question 29

Question
Concretizați maladiile cu care se va face diagnosticul diferenţiat al osteomielitelor cronice hiperplastice:
Answer
 • adenitele cronice specifice
 • osteomielita acută odontogenă
 • displaziile fibroase
 • sarcomele osteogene
 • osteoblastoclastomul

Question 30

Question
Concretizați vîrsta copilului, cînd poate fi afectat de osteomielita cronică productivă:
Answer
 • 3-5 ani
 • 5-7 ani
 • 7-12 ani
 • 9-12 ani
 • 12-16 ani
Show full summary Hide full summary

Similar

The USA, 1919-41
sagar.joban
Break-even Analysis - FLASH CARDS
Harshad Karia
AQA GCSE Physics Unit 2.3
Matthew T
Spanish Subjunctive
MrAbels
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
Of Mice and Men Characters - Key essay points
Lilac Potato
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
GCSE Biology B2 (OCR)
Usman Rauf
AN ECONOMIC OVERVIEW OF IRELAND AND THE WORLD 2015/16
John O'Driscoll
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll