SDF 2.3 cs

Description

Quiz on SDF 2.3 cs, created by Adriana-Mari Ciobanu on 29/05/2022.
Adriana-Mari Ciobanu
Quiz by Adriana-Mari Ciobanu, updated more than 1 year ago
Adriana-Mari Ciobanu
Created by Adriana-Mari Ciobanu almost 2 years ago
42
1

Resource summary

Question 1

Question
Indicați ce reprezintă potențialul de curgere.
Answer
 • sedimentarea particulelor fazei disperse sub acțiunea curentului electric;
 • deplasarea mediului de dispersie prin faza membrana semipermiabilă sub acțiunea curentului electric;
 • apariția diferenței de potențial în rezultatul mișcării mediului de dispersie prin faza dispersă fixă sub presiune;
 • apariția diferenței de potențial în rezultatul mișcării particulelor fazei disperse sub acțiunea forței de greutate;
 • apariția diferenței de potențial în rezultatul trecerii particulelor fazei disperse prin membrana semipermiabilă.

Question 2

Question
Selectați fenomenul comun pentru electroforeză și electroosmoză.
Answer
 • apariția unei diferențe de potențial
 • acțiunea forței de greutate;
 • aplicarea unei presiuni;
 • acțiunea curentului electric
 • utilizarea membranei semipermiabile

Question 3

Question
Arătați fenomenul comun pentru potențialul de sedimentare și de curgere.
Answer
 • utilizarea membranei semipermiabile
 • acțiunea forței de greutat
 • aplicarea unei presiuni;
 • acțiunea curentului electric
 • apariția unei diferențe de potențial

Question 4

Question
Însemnați fenomenul comun pentru electroforeză și potențialul de sedimentare.
Answer
 • deplasarea particulelor fazei disperse
 • deplasarea mediului de dispersie
 • utilizarea curentului electric;
 • utilizarea membranei semipermiabile
 • aplicarea unei presiuni

Question 5

Question
Marcați fenomenul comun pentru electroosmoză și potențialul de curgere.
Answer
 • deplasarea mediului de dispersie
 • deplasarea particulelor fazei disperse;
 • utilizarea curentului electric
 • utilizarea membranei semipermiabile
 • aplicarea unei presiun

Question 6

Question
Ce fenomen se observă la macroelectroforeza solului hidroxidului de fier(III)?
Answer
 • decolorarea solului la catod;
 • decolorarea solului la anod;
 • sedimentarea particulelor fasei disperse;
 • trecerea particulelor prin membrana poroasă;
 • apariția unei diferențe de potanțial

Question 7

Question
Care metodă se folosește pentru separarea în fracții a albuminelor plasmei sunguine?
Answer
 • electroosmoza
 • electroforeza
 • efectul Dorn;
 • efectul Quincke
 • electrodializa

Question 8

Question
Alegeți tipul dependenței între valoarea potențialului electrocinetic și valoarea mobilității electroforetice.
Answer
 • exponențială;
 • exponențială descrescătoare;
 • exponențială crescătoare
 • direct proporțională;
 • invers proporțională

Question 9

Question
Indicați particula semnul sarcinii căreia coincide cu semnul potenţialului termodinamic.
Answer
 • ionii stratului de difuzie
 • contraionii stratului de adsorbţie;
 • ionii determinanţi de potenţial;
 • micela
 • agregatul

Question 10

Question
Selectați particula semnul sarcinii căreia coincide cu semnul sarcinei granulei.
Answer
 • agregatul
 • contraionilor stratului de difuzie;
 • contraionilor stratului de adsorbţi
 • ionilor determinanţi de potenţial;
 • micelei

Question 11

Question
Formula micelară a solului de iodură de argint în cazul stabilizatorului KI se scrie astfel:
Answer
 • [mAgI nK+ (n-x)I-]x+ xK+;
 • [mAgI nK+ (n-x)I-]x+ xI
 • [mAgI nI- (n-x)K+]x- xK+
 • [mKI nI- (n-x)Ag+]x- xAg+
 • [mKI nAg+ (n-x)I-]x+ xI-

Question 12

Question
Formula micelară a solului de iodură de argint în cazul stabilizatorului de nitrat de argint se scrie astfel:
Answer
 • [mAgI nI- (n-x)K+]x- xK+;
 • [mAgI nK+ (n-x)I-]x+ xI-
 • [mAgI nAg+ (n-x)NO3-]x-xNO3-;
 • [mAgI nAg+ (n-x)NO3-]x+ xNO3-;
 • [mAgI nNO3- (n-x)K+]x- xK+

Question 13

Question
Formula micelară a solului de hidroxid de fier (III) când se foloseşte ca stabilizator clorura de fier (III) se scrie astfel:
Answer
 • [mFe(OH)3 nCl- (n-x)Fe+]x-xFe+;
 • [mFe(OH)3 nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-;
 • [mFeCl3 nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-;
 • [mFe(OH)3 nFe3+ (n-x)Cl-]x+xCl-
 • [mFeCl3 nCl- 3(n-x)Fe3+]3x-xFe3+

Question 14

Question
Formula micelară a solului albastrului de Berlin, în cazul stabilizatorului K4[Fe(CN)6] se scrie astfel:
Answer
 • [mFeCl3 nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-
 • [mK4[Fe(CN)6] n[Fe(CN)6]4- 4(n-x)K+]4x-4xK+
 • [mFe4[Fe(CN)6]3 n[Fe(CN)6]4- (4n-x)K+]4x-4xK+
 • [mFe4[Fe(CN)6]3 nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-
 • [mFe4[Fe(CN)6]3 n[Fe(CN)6]4- (4n-x)K+]x-xK+

Question 15

Question
Formula micelară a solului albastrului de Berlin, în cazul stabilizatorului de clorură de fier (III) se scrie astfel:
Answer
 • [mFe4[Fe(CN)6]3 n[Fe(CN)6]4- 4(n-x)K+]4x-4xK+
 • [mFe4[Fe(CN)6]3 nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-;
 • [mFe4[Fe(CN)6] nFe3+ 3(n-x)Cl-]3x+3xCl-;
 • [mFe4[Fe(CN)6]3nFe3+(n-x)Cl-]3x+3xCl-;
 • [mFe4[Fe(CN)6] n[Fe(CN)6]4- 4(n-x)K+]4x-4xK+.

Question 16

Question
Formula micelară a solului de sulfat de bariu în prezenţa excesului de nitrat de bariu are următoarea structură:
Answer
 • [mBaSO4 nBa2+ 2(n-x)NO3-]2x+2xNO3-;
 • [mBaSO4 nBa2+(n-x)NO3-]x+xNO3-
 • [mBaSO4 nBa2+ 2(n-x)Cl-]2x+2xCl-;
 • [mBaSO4 nNO3- (n-x)Ba2+]2x-xBa2+
 • [mBaSO4 nSO42- 2(n-x)Na+]2x-2xNa+;

Question 17

Question
Formula micelară a solului de sulfat de bariu în prezenţa excesului de nitrat de bariu are următoarea structură:
Answer
 • [mBaSO4 nSO42-(n-x)Na+]2x-2xNa+
 • [mBaSO4 nSO42-(2n-x)Na+]2x-2xNa+
 • [mBaSO4 nSO42-2(n-x)Na+]2x-2xNa+
 • [mBaSO4 nNa+2(n-x)SO42-]2x+xSO42-;
 • [mBaSO4 2nNa+(n-x)SO42-] x+2xSO42-

Question 18

Question
Denumiți procesul de alipire a particulelor fazei disperse sub acțiunea diferitor factori.
Answer
 • coalescenţă;
 • sinereza
 • sinergism
 • peptizare
 • coagulare

Question 19

Question
Indicați fenomenul care se întâlnește în procesul de coagulare cu amestec de electroliţi.
Answer
 • sinergism
 • sinereza
 • tixotropie
 • peptizare
 • opalescenţa

Question 20

Question
Marcați fenomenul care se întâlnește în procesul de coagulare cu amestec de electroliţi.
Answer
 • coalescență
 • microcapsulare
 • antigonism
 • polimerizare
 • îmbibare

Question 21

Question
Selectați fenomenul care se întâlnește în procesul de coagulare cu amestec de electroliţi.
Answer
 • sensibilizare
 • sinereza
 • policondensare
 • electroosmoza
 • aditivitate

Question 22

Question
Denumiți exprimarea cantitativă a capacității de protejare a solilor.
Answer
 • pragul de coagulare;
 • numărul de protejare;
 • gradul de polimerizare
 • gradul de îmbibare
 • gradul de disociere.

Question 23

Question
Indicați substanța care manifestă capacitate de protejare a solilor.
Answer
 • gelatină
 • CH2COOH
 • C2H5OH
 • C3H7OH
 • NaCl

Question 24

Question
Selectați substanța care manifestă capacitate de protejare a solilor.
Answer
 • CaCl2
 • R-OH
 • R-COOH
 • cazeinatul de sodiu;
 • clorura de sodiu

Question 25

Question
Caracterizați starea izoelectrică a soluţiilor coloidale.
Answer
 • potenţialul termodinamic este egal cu zero;
 • potenţialul electrocinetic este egal cu zero;
 • potenţialul electrocinetic este mai mare ca zero;
 • potenţialul electrocinetic este mai mic ca zero;
 • potenţialul termodinamic este mai mare ca zero.

Question 26

Question
Identificați metoda de determinare a semnului particulei coloidale.
Answer
 • de îmbibare;
 • cinetico-moleculară
 • de picurare pe hîrtia de filtru;
 • de sedimentare
 • optică

Question 27

Question
Numiți o metodă de determinare a semnului particulei coloidale.
Answer
 • de ascensiune pe hîrtia de filtru;
 • cromatografică;
 • optică
 • sedimentativă;
 • de dializă

Question 28

Question
Selectați metoda de determinare a semnului particulei coloidale.
Answer
 • cinetică
 • electroforetică;
 • optică
 • sedimentativă;
 • de electrodializă.

Question 29

Question
Numiți o metodă de determinare a semnului particulei coloidale.
Answer
 • cinetică
 • sedimentativă
 • optică
 • electroosmotică;
 • de electrodializă
Show full summary Hide full summary

Similar

Memory Key words
Sammy :P
German GCSE Vocab
naomisargent
Matters of Life and Death GCSE
kate.siena
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
SMART School Year Goals
Alice McClean
French diet and health vocab
caitlindavies8
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
Carbohydrates
Julia Romanów
Acids and Bases
Sarah Egan
GCSE - Introduction to Economics
James Dodd
Repaso Revalida PR 2016
Rodrigo Lopez