Ajutor pentru tineret 26-50

Description

Quiz on Ajutor pentru tineret 26-50, created by Alexandru Ciobanu on 28/05/2022.
Alexandru Ciobanu
Quiz by Alexandru Ciobanu, updated more than 1 year ago
Alexandru Ciobanu
Created by Alexandru Ciobanu almost 2 years ago
313
0

Resource summary

Question 1

Question
26. Munca fizică grea, caracteristica.
Answer
 • Sporeşte termogeneza;
 • Scade termogeneza;
 • Creşte termoliza prin evaporare;
 • Din organism se elimină săruri minerale, vitamine;
 • Se accelerează metabolismul.

Question 2

Question
27. Clasificarea muncilor după consumul de energie.
Answer
 • Fizice uşoare;
 • Cu eforturi fizice medii;
 • Cu eforturi fizice mari;
 • Cu eforturi fizice foarte mari;
 • Cu eforturi fizice optimale

Question 3

Question
28. Surmenajul – caracteristica.
Answer
 • Apariţia şi acutizarea afecţiunilor cardiovasculare;
 • E reversibil după odihnă scurtă;
 • E reversibil după odihnă îndelungată;
 • E reversibil după tratament specific;
 • Micşorarea rezistenţei organismului.

Question 4

Question
29. Caracterul acţiunii toxicelor industriale.
Answer
 • Structura chimică;
 • Gradul de dispersie;
 • Solubilitatea în apă;
 • Căile de pătrundere;
 • Domeniul de utilizare.

Question 5

Question
29. Caracterul acţiunii toxicelor industriale.
Answer
 • Caracterul acţiunii toxicului;
 • Gradul de toxicitate;
 • Concentraţia toxicului în aer;
 • Concentraţia toxicului în organe;
 • Concentraţia toxicului în sânge.

Question 6

Question
30. Gradul de toxicitate a substanţelor chimice.
Answer
 • Proprietăţile fizice;
 • Solubilitatea în lichide biologice;
 • Gradul de volatilitate;
 • Starea de agregare;
 • Concentraţia în ficat.

Question 7

Question
31. Căile de pătrundere a toxicelor industriale în organism .
Answer
 • Respiratorie;
 • Tub digestiv;
 • Tegumente;
 • Intravenoasă;
 • Intraperitonială.

Question 8

Question
32. Caracteristica intoxicaţiilor cu plumb.
Answer
 • Depunerea Pb în oase;
 • Depunerea Pb în ficat;
 • Depunerea Pb în ţesutul nervos;
 • Este prezent permanent în sânge;
 • Depunerea Pb în muşchi.

Question 9

Question
33. Caracteristica acţiunii radiaţiilor infraroşii în mediul de producere.
Answer
 • Produc cancer cutanat;
 • Produc fotooftalmie;
 • Produc cataractă;
 • Produc arsuri cutanate;
 • Provoacă sindrom astenovegetativ.

Question 10

Question
34. Cele mai frecvente boli profesionale prin agenţi biologici.
Answer
 • Personalul din industrie;
 • Personalul din zootehnie;
 • Personalul sanitar şi veterinar;
 • Mineri;
 • Personalul din transporturi care transportă unelte.

Question 11

Question
35. Cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism în mediul de producere. Calea respiratoare e cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism pentru că
Answer
 • Hidrosolubilitatea toxicului favorizează absorbţia;
 • Membrana alveolo-capilară e subţire şi uşor străbătută de toxice;
 • O parte din toxic e eliminat cu expiraţia ce urmează inspiraţiei;
 • Suprafaţa de contact cu toxicul e mare;
 • Toxicul pătrunde direct în sânge.

Question 12

Question
36. Toxicitatea substanţei chimice factorii ce o determină.
Answer
 • Caracteristicile chimice şi fizico-chimice ale toxicului;
 • Sensibilitatea organismului;
 • Factorii mediului de muncă;
 • Asistenţa medicală;
 • Factorii mediului ambiant

Question 13

Question
37. Intoxicaţia cu oxid de carbon, cauza
Answer
 • La lucrul în cazangerii, secţii de turnare a metalului;
 • La folosirea vopselelor de ulei;
 • La lucrul cu benzina etilată;
 • La sinteza acidului sulfuric;
 • În autobuse, la încercarea motorului.

Question 14

Question
37. Intoxicaţia cu oxid de carbon, cauza
Answer
 • Arderea incompletă a combustibilului;
 • Vârsta adultă;
 • Bolile care determină hipoxie tisulară;
 • Concentraţia CO2 in aer;
 • Presiunea atmosferică.

Question 15

Question
37. Intoxicaţia cu oxid de carbon - manifestări.
Answer
 • cianoză – coloraţia albastră a pielii
 • stop cardiac, deces
 • diaree, vomă
 • astenie, cefalee
 • convulsii, comă

Question 16

Question
38. Boala de vibraţie, cauza, profilaxie.
Answer
 • Oboseală generală;
 • Atonie vasculară;
 • Scăderea sensibilităţii tactile;
 • Hipertenzie arterială;
 • Hipotonie arterială

Question 17

Question
39. Proprietăţi fizice a zgomotului.
Answer
 • Intensitatea;
 • Vechimea în muncă cu zgomot;
 • Stabilitatea in timp;
 • Componenţa spectrală a frecvenţei;
 • Distanţa de la sursa de zgomot.

Question 18

Question
40. Unităţi de măsură a zgomotului.
Answer
 • Intensitate – Decibel si Fon
 • Frecventa – Hertz (Hz)

Question 19

Question
41. Pneumoconiozele, clasificare. După etiologie:
Answer
 • carboconioze (antracoză, grafitoză), pneumoconioze cauzate de pulberi mixte
 • silicoză, silicatoze (azbestoză, talcoză)
 • metaloconioze (berilioză, sideroză, aluminoză, baritoză)
 • grele
 • ușoare

Question 20

Question
42. Măsurile de profilaxie a pneumoconiozelor.
Answer
 • Forarea umedă;
 • Controlul concentraţiilor de pulberi în aerul mediului de producţie;
 • Mijloacele de protecţie individuală;
 • Controale medicale periodice;
 • Folosirea inhalatoarelor.

Question 21

Question
43. Noxele profesionale caracteristica.
Answer
 • mecanice;
 • fizice;
 • chimice;
 • biologice ;
 • psiho-fiziologice.

Question 22

Question
45. Obiectul de studiu al igienei muncii în agricultură
Answer
 • cât de curate sunt produsele agricole
 • acţiunea factorilor de mediu asupra organismului, caracteristice muncii agricole
 • acţiunea mediului de producere asupra organismului
 • igiena corporală a lucrătorilor
 • dezbaterile lui nea Vasile despre Dodon

Question 23

Question
Precizati masurile pe care le elaboreaza disciplina ,,Igiena muncii In agricultura”
Answer
 • a) ameliorarea conditiilor de munca a lucratorilor
 • b) intretinere a tehnicii agricole
 • c)mentinere si fortificare a sanatatii lucratorilor
 • d)mentinere si fortificare a sanatatii animalelor
 • e) crestere si dezvoltare a culturil

Question 24

Question
47. Sarcinile igienei muncii în agricultură.
Answer
 • elaborează măsuri de ameliorare a condiţiilor de muncă, necesare pentru menţinerea şi fortificarea sănătăţii lucrătorilor
 • stabileşte pentru organism nivelurile inofensive şi admisibile ale substanţelor toxice din mediul de producere.
 • să-l ajute pe nea Vasile în nedumeririle sale
 • să facă mâncare la mucitori
 • să are, semene lanurile marilor companii agricole

Question 25

Question
Indicati actiunea caror factori studiaza disciplina ”igiena muncii in agricultura”
Answer
 • a) mediul ambiant asupra organismului
 • b) mediul de producere asupra organismului
 • c) mediul ambiant asupra culturilor
 • d) mediul de producere asupra productivitatii muncii
 • e) biologici asupra organismului

Question 26

Question
48. Particularitățile muncii agricole.
Answer
 • Caracter sezonier;
 • Efort fizic sporit;
 • Prezenţa factorului biologic;
 • Regim de muncă raţional;
 • Folosirea pesticidelor.

Question 27

Question
49. Consecințele discordanței sarcinilor în cadrul muncii agricole.
Answer
 • traumatizarea organismului
 • poluarea mediului de producere
 • suprasolicitarea organismului
 • suprasolicitarea tehnicii agricole
 • alergizarea organismului

Question 28

Question
50. Consecințele acțiunii factorilor de mediu în cadrul muncii agricole.
Answer
 • pneumoconioze
 • suprasolicitarea organismului
 • supraincalzirea organismului
 • supraracirea organismului
 • traumatizare

Question 29

Question
Toate toxicele industriale manifestă acţiune
Answer
 • Generală;
 • Locală;
 • Selectivă;
 • Combinată;
 • Complexă.

Question 30

Question
CM Specificati ce stabileste disciplina ,,Igiena muncii In agricultura":
Answer
 • a) volumul necesar de apa pentru irigarea culturilor
 • b) cantitatea necesara de substante toxice pentru culturi
 • c)nivelul admisibil de substante toxice din mediul de producere
 • d)nivelul inofensiv al factorilor de mediu
 • e)nivelul inofensiv al factorilor mediului de producere

Question 31

Question
Măsurile de ameliorare a condițiilor de muncă în agricultură.
Answer
 • Utilizarea noilor pesticide mai puţin toxice;
 • Perfecţionarea utilajului tehnico-agricol;
 • Diminuarea nivelului zgomotului şi vibraţiei;
 • Diminuarea poluarii sonore
 • Utilizarea pesticidelor inalt toxicogene

Question 32

Question
Măsuri elaborate de igiena muncii în agricultură
Answer
 • Utilizarea noilor pesticide mai puţin toxice;
 • Perfecţionarea utilajului tehnico-agricol;
 • Diminuarea nivelului zgomotului şi vibraţiei;
 • Diminuarea nivelului de pulberi;
 • Construcţia cabinelor deschise
Show full summary Hide full summary

Similar

Respiratory System
bridget.watts97
GRE Test - Overview
SAT Prep Group
Additional Chemistry - Topic 1: Atomic Structure and the Periodic Table
Hollieee01
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Comparative Study
Vitor_Cruz
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward
Métodos y reglas de interpretación jurídica Constitucional y Ordinaria
jose calle
TEORIAS CONTEMPORANEAS
karen lorena miranda rojas