igiena28

Description

Quiz on igiena28, created by BUlca, Zapecanicica Rîbocica on 28/05/2022.
BUlca, Zapecanicica Rîbocica
Quiz by BUlca, Zapecanicica Rîbocica, updated more than 1 year ago
BUlca, Zapecanicica Rîbocica
Created by BUlca, Zapecanicica Rîbocica almost 2 years ago
214
0

Resource summary

Question 1

Question
CM 45. Obiectul de studiu al igienei muncii în agricultură:
Answer
 • mediului ambiant asupra organismului
 • mediului de producere asupra organismului
 • mediului ambiant asupra culturilor
 • mediului de producere asupra productivității muncii
 • biologici asupra organismului

Question 2

Question
CM 46. Măsuri elaborate de igiena muncii în agricultură:
Answer
 • ameliorare a conditiilor de munca a lucratorilor
 • intretinere a tehnicii agricole
 • mentinere si fortificare a sanatatii lucratorilor
 • mentinere si fortificare a sanatatii animalelor
 • crestere si devoltare a culturilor

Question 3

Question
CM 47. Sarcinile igienei muncii în agricultură:
Answer
 • elaborează măsuri de ameliorare a condiţiilor de muncă, necesare pentru menţinerea şi fortificarea sănătăţii lucrătorilor,
 • stabileşte pentru organism nivelurile inofensive şi admisibile ale substanţelor toxice din mediul de producere.
 • întreținere a tehnicii agricole
 • nivelul inofensiv al factorilor de mediu
 • compiuterizarea procesului tehnologic

Question 4

Question
CM 48. Particularitățile muncii agricole:
Answer
 • Caracter sezonier;
 • Efort fizic sporit;
 • Prezenţa factorului biologic;
 • Regim de muncă raţional;
 • Folosirea pesticidelor.

Question 5

Question
CM 49. Consecințele discordanței sarcinilor în cadrul muncii agricole:
Answer
 • traumatizarea organismului
 • poluarea mediului de producere
 • suprasolicitarea organismului
 • suprasolicitarea tehnicii agricole
 • alergizarea organismului

Question 6

Question
CM 50. Consecințele acțiunii factorilor de mediu în cadrul muncii agricole:
Answer
 • pneumoconioze
 • suprasolicitarea organismului
 • supraincalzirea organismului
 • supraracirea organismuli
 • traumatizare

Question 7

Question
CM 51. Consecințele tehnologizării muncii agricole:
Answer
 • suprasolicitarea fizica
 • suprasolicitarea neuroemotionala
 • actiunea zgomotului
 • actiunea vibratiei
 • zooantroponoze

Question 8

Question
CM 52. Consecințele utilizării pesticidelor și îngrășămintelor minerale în cadrul muncii agricole:
Answer
 • Poluarea mediului ambient
 • Acțiunea nociva asupra organismului
 • Sensibilizarea organismului
 • Boli alergice
 • Zooantroponoze

Question 9

Question
CM 53. Consecințele noxelor biologice în cadrul muncii agricole:
Answer
 • mecanizarea complexa a muncii agricole
 • sensibilizarea organismului
 • aparitia bolilor alergice
 • zooantroponoze
 • insolatii

Question 10

Question
CM 54. Clasificarea muncii în gospodăria sătească:
Answer
 • prelucrarea primara a produselor de origine vegetala
 • prelucrarea primara a produselor de origine chimica
 • prelucrarea primara a produselor de origine animaliera
 • agricultura
 • zootehnie

Question 11

Question
CM 55. Factorii de care depind condițiile de muncă în agricultură:
Answer
 • Organizarea lucrului;
 • Tehnologia prelucrării culturilor;
 • mecanizarea agriculturii
 • tehnologizarea agriculturii;
 • amplasarea si sistematizarea încăperilor administrative

Question 12

Question
CS 56. Categoria de bază a lucrătorilor în agricultură:
Answer
 • Conducatori auto
 • Mecanici
 • Agronomi
 • Biologi
 • mecanizatori

Question 13

Question
CM 57. Factorii care acționează asupra condițiilor de muncă a mecanizatorilor:
Answer
 • microclimatul
 • poluarea sonora
 • componenta chimica a aerului
 • vibratia
 • nivelul iluminarii artificiale

Question 14

Question
58. Bolile profesionale ale mecanizatorilor.
Answer
 • Ornitoza
 • Boala de vibratie
 • Radiculita lombo-sacrala
 • Tuberculoza
 • Lumbago
 • Bronşita cronică;

Question 15

Question
CM 59. Bolile cu incapacitate temporară de muncă a mecanizatorilor:
Answer
 • bolile aparatului respirator
 • traumele
 • bolile sistemului nervos periferic
 • bolile sistemului nervos central
 • zooantroponoze

Question 16

Question
CM 60. Măsurile de ameliorare a condițiilor de muncă în agricultură:
Answer
 • Utilizarea noilor pesticide mai puţin toxice;
 • Perfecţionarea utilajului tehnico-agricol;
 • Diminuarea nivelului zgomotului şi vibraţiei;
 • Diminuarea poluarii sonore
 • utilizarea pesticidelor inalt toxicogene

Question 17

Question
CM 61. Măsurile de diminuare a conținutului de pulberi în zona de respirație a mecanizatorilor:
Answer
 • ventilatia
 • ermetizarea cabinei
 • iluminarea cabinei
 • incalzirea cabinei
 • Curatenia umeda sistematica

Question 18

Question
CM Factorii care acționează asupra condițiilor de muncă în serele cu bioîncălzire:
Answer
 • radiatia ionizanta
 • biomaterial infectat
 • suprasolicitarea fizica
 • microclimatul
 • utilizarea pesticidelor

Question 19

Question
CM 63. Maladiile evidențiate în structura morbidității lucrătorilor din sere:
Answer
 • sistemului respirator
 • aparatul neuro-muscular
 • sistemul nervos central
 • sistemului circulator sanguin
 • pielii si tesutului subcutanat

Question 20

Question
CM 64. Factorii care acționează asupra condițiilor de muncă în zootehnie:
Answer
 • microclimatul
 • Efort fizic sporit;
 • Pulberile;
 • încordarea statica a muschilor spatelui la o pozitie fortata a corpului
 • efort fizic redus

Question 21

Question
CM 65. Factorii de care depinde gradul de impurificare microbiană a locului de lucru în zootehnie:
Answer
 • intretinerea animalelor
 • anotimp
 • intretinerea incaperilor principale si auxiliare
 • dezinfectia incaperilor
 • Virsta animalelor

Question 22

Question
CM 66. Substanțele care condiționează mirosul specific neplăcut prezent la locul de lucru al zootehnicienilor:
Answer
 • Hidrocarburi alifatice
 • indol
 • aldehide
 • Uleiuri eterice
 • cetone

Question 23

Question
CM 67. Bolile profesionale de etiologie infecțioasă în zootehnie:
Answer
 • antrax
 • osteoartroza
 • bruceloza
 • tularenia
 • boala Rosenbach

Question 24

Question
CM 67. Bolile profesionale de etiologie neinfecțioasă în zootehnie:
Answer
 • hepatita toxica
 • angeoneuroze periferice
 • radiculita lombo-sacrala
 • nevralgii
 • miopia

Question 25

Question
CM 68. Bolile cu incapacitate temporară de muncă în zootehnie:
Answer
 • sistemului respirator
 • sistemului cardiovascular
 • sistemului nervos periferic
 • sistemului digestiv
 • sistemului nervos central

Question 26

Question
CS 69. Caracteristica fabricilor avicole:
Answer
 • intreprinderi de tip industrial
 • intreprinderi de tip neindustrial
 • intreprinderi agricole
 • intreprinderi de prelucrare a materiei prime
 • complexe agrochimice

Question 27

Question
CM 70. Factorii care acționează asupra condițiilor de muncă la fabricile avicole:
Answer
 • microclimatul;
 • Pulberile;
 • Zgomotul;
 • poluarea cu substante chimice;
 • Vibraţia./poluarea produselor animaliere

Question 28

Question
CM 71. Structura morbidității în avicultură:
Answer
 • alergice
 • zooantroponoze
 • pielii
 • sistemului respirator
 • pneumoconioze

Question 29

Question
CM 72. Măsurile de ameliorare a condițiilor de muncă în zootehnie, în avicultură:
Answer
 • utilarea incaperilor cu sisteme efective de ventilare
 • curatenia umeda sistematica si dezinfectia
 • asigurarea lucratorilor cu imbracaminte speciala
 • respectarea regulilor de igiena personala
 • bai călduțe pentru miini

Question 30

Question
CM 73. Acţiunea produsă de razele solare:
Answer
 • Stimulează procesele metabolice în organism;
 • Asigură ritmul circadian;
 • Au efect dezinfectant;
 • Asigură funcţia analizatorului optic;
 • Contribuie la sinteza de melanină

Question 31

Question
74. Consecinţele create de insuficienţa iluminatului:
Answer
 • oboseală
 • tulburări de vedere
 • maladii ale sistemului respirator
 • creşterea capacităţii de munca
 • maladii cardiovasculare

Question 32

Question
CM 75. Consecinţele create de iluminatul excesiv.:
Answer
 • Rahitism
 • Malformatii
 • Cancer tegumentar
 • Eritem
 • Edem al conjuctivei

Question 33

Question
CS 76. Valoarea optimă a unghiului de incidenţă (cădere) al luminii la locul de lucru al medicului terapeut:
Answer
 • 5 grade
 • 15 grade
 • 20 grade
 • 25 grade
 • 27 grade

Question 34

Question
CS 77. Valoarea optimă a coeficientului de iluminare naturală pentru sălile de studii:
Answer
 • nu se normeaza
 • nu mai mare de 1.0%
 • nu mai mic de 1.0%
 • nu mai mare de 2.0%
 • nu mai mic de 2.0%

Question 35

Question
CM 78. Indicii care caracterizează iluminarea:
Answer
 • Intensitatea luminii să corespundă normativelor;
 • Să fie uniformă;
 • Să asigure senzaţia de căldură;
 • Spectrul luminii să se apropie de cel natural;
 • Să nu facă umbre.

Question 36

Question
CM 79. Indicii de determinare a iluminatului natural al încăperilor:
Answer
 • CIN
 • coeficient de luminozitate
 • coeficientul ”e”
 • ungiul de incidenta
 • unghiul deschidere

Question 37

Question
CM 80. Indicii de evaluare a iluminatului natural al încăperilor:
Answer
 • Coeficientul de iluminare naturală;
 • Coeficientul de luminozitate;
 • Unghiul de incidenţă şi unghiul de deschidere;
 • Spectrul luminii;
 • Coeficientul de adincime.
 • luminozitatea incaperii
 • lungimea incaperii
 • intensitatea luminii la locul de munca
 • adincimea incaperii
 • uniformitatea iluminarii

Question 38

Question
CM 81. Factorii determinanţi ai nivelului de iluminare naturală din încăperi:
Answer
 • Climatul de lumina
 • Orientarea geamurilor
 • Nr si dimensiunea geamurilor
 • Culorile anturajului incaperii
 • Uniformitatea luminii

Question 39

Question
CM 82. Metodele de studiere a iluminatului artificial al încăperilor:
Answer
 • Luxmetria;
 • Metoda "Watt";
 • Metoda "e";
 • Coeficientul de luminozitate;
 • Coeficientul de pătrundere

Question 40

Question
CM 83. Avantajele iluminatului luminiscent:
Answer
 • efect stroboscopic
 • lipsa umbrelor
 • efect de întuneric
 • spectru apropiat de cel al luminii naturale
 • lumină instabilă în timp

Question 41

Question
CM 83. Dezavantajele iluminatului luminiscent:
Answer
 • lumină instabilă în timp
 • efect stroboscopic
 • randament mic
 • efect de întuneric
 • sectru apropiat de cel al luminii naturale

Question 42

Question
CM 84. Aspectele pentru care iluminatul se consideră raţional:
Answer
 • satisfăcător pentru îndeplinirea muncii de o diversă exactitate
 • fără efect stroboscopic
 • fără efecte de orbire
 • uniform
 • neuniform

Question 43

Question
CM 85. Indicii de studiere a iluminatului artificial al încăperilor:
Answer
 • luminozitatea încăperii
 • lungimea încăperii
 • intensitatea luminii la locul de munca
 • adâncimea încăperii
 • uniformitatea iluminarii

Question 44

Question
CM 86. Exigenţele igienice faţă de iluminarea artificială a încăperilor:
Answer
 • intensitate corespunzătoare normativelor
 • iluminare uniforma
 • asigurarea senzatiei de caldura
 • spectrul luminii apropiat celui natural
 • Iluminare fără umbre

Question 45

Question
CM 87. Exigenţele igienice faţă de iluminarea încăperilor:
Answer
 • nivel satisfăcător în întreg câmpul de vedere
 • nivel optim pentru diverse activități
 • iluminare relativ uniforms
 • protejarea ochilor de radiatiile provenite de la sursa sau reflectarea suprafețelor
 • asigurarea senzatiei de caldura

Question 46

Question
CM 88. Avantajul iluminării artificiale faţă de cea naturală:
Answer
 • poate asigura o lumina stabilă și de intensitatea dorită
 • protejarea ochilor de radiațiile infraroșii
 • nu creaza umbre
 • asigura senzația de căldură
 • lumina instabila în timp

Question 47

Question
CM 89. Funcţiile analizatorului visual:
Answer
 • acuitate vizuala
 • sensibilitate de contrast
 • solicitarea acomodatiei
 • alergizare
 • stabilitatea clarviziunii

Question 48

Question
CM Alegeţi consecinţele create de insuficienţa iluminatului:
Answer
 • oboseala
 • scăderea capacităţii de munca
 • maladii ale sistemului respirator
 • creşterea capacităţii de munca
 • maladii cardiovasculare

Question 49

Question
CM Alegeţi consecinţele create de insuficienţa iluminatului:
Answer
 • maladii ale sistemului respirator
 • scăderea capacităţii de munca
 • tulburări de vedere
 • creşterea capacităţii de munca
 • maladii cardiovasculare

Question 50

Question
CM Selectati factorii care acționează asupra condițiilor de muncă în sere (cu încălzire cu gaz):
Answer
 • microclimatul
 • concentrația oxidului de carbon
 • suprasolicitarea fizică
 • suprasolicitarea psihoemoțională
 • biomaterial infectat
Show full summary Hide full summary

Similar

A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
Energy, Mass, & Conversions
Selam H
A2 Ethics - Virtue Ethics
Heloise Tudor
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
The Cold War: An Overview_2
Andrea Leyden
Science Additional B3 - Animal and Plant Cells Flashcards
Stirling v
Key Biology Definitions/Terms
courtneypitt4119
Plant and animal cells
Tyra Peters
Biology - B1 - AQA - GCSE - Keeping Healthy and Defending Against Infection
Josh Anderson
Topic
TEL Bath
Rossetti Links
Mrs Peacock