********

Description

Quiz on ********, created by BUlca, Zapecanicica Rîbocica on 28/05/2022.
BUlca, Zapecanicica Rîbocica
Quiz by BUlca, Zapecanicica Rîbocica, updated more than 1 year ago
BUlca, Zapecanicica Rîbocica
Created by BUlca, Zapecanicica Rîbocica almost 2 years ago
301
0

Resource summary

Question 1

Question
CM 1. Igiena muncii funcțiile, sarcinile:
Answer
 • Examenul medical la încadrarea în muncă;
 • Controlul medical periodic;
 • Profilaxia bolilor profesionale şi a bolilor în relaţie cu profesia;
 • Educaţia sanitară;
 • Tratamentul bolilor cardiovasculare.

Question 2

Question
CS 2. Scopul examenelor medicale:
Answer
 • Depistarea îmbolnăvirilor;
 • Încadrarea fiecărei persoane în raport de capacităţile fizice, senzoriale şi neuropsihice;
 • Tratarea bolilor depistate;
 • Monitorizarea condiţiilor de muncă şi a noxelor profesionale;
 • Recomandarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă .

Question 3

Question
CM 3. Clasificarea condițiilor de muncă:
Answer
 • optime;
 • admisibile;
 • nefavorabile;
 • nocive;
 • periculoase.

Question 4

Question
CM 4. Măsuri de optimizare a procesului de muncă la activităţi intelectuale.
Answer
 • Începerea treptată a lucrului şi menţinerea unui ritm optim a lui;
 • Executarea lucrului preponderent în prima jumătate a zilei;
 • Respectarea unei anumite consecutivităţi a operaţiilor executate şi alternarea corectă a lucrului cu odihna;
 • Folosirea ceaiului şi cafelei;
 • O activitate sistematică, uniformă .

Question 5

Question
CS 5. Măsuri legislative în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Respectarea CMA;
 • Folosirea inhalatoarelor;
 • Ermetizarea proceselor tehnologice;
 • Amenajarea spaţiilor verzi;
 • Ventilaţia locală.

Question 6

Question
CM 6. Măsuri curativ-profilactice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Ventilaţia locală;
 • Examenele medicale;
 • Folosirea mijloacelor de protecţie individuală;
 • Utilizarea inhalatoarelor;
 • Transportul pneumatic.

Question 7

Question
CM 7. Gradul de pericol al prafului, factorii ce-l determină:
Answer
 • Dimensiuni;
 • Dispersie;
 • Origine;
 • Componenţă chimică;
 • Forma sursei de emanare.

Question 8

Question
CM 8. Măsuri tehnologice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Sistematizarea încăperilor de producere;
 • Elaborarea ciclurilor tehnologice închise;
 • Ventilaţia locală;
 • Ermetizarea proceselor de producere;
 • Transportul pneumatic

Question 9

Question
CM 9. Caracteristica aerosolilor de praf:
Answer
 • Precipitaţie slabă;
 • Rapid se precipită;
 • Sunt reţinuţi în căile respiratorii superioare;
 • Pătrund până la alveole;
 • Se dizolvă în apă.

Question 10

Question
CM 10. Măsuri de sistematizare în combaterea acţiunii nocive a prafului:
Answer
 • Zonarea localităţilor;
 • Ermetizarea procesului de producere;
 • Amenajarea spaţiilor verzi;
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Amenajarea ventilaţiei.

Question 11

Question
CM 11. Măsuri sanitar-tehnice în combaterea acţiunii nocive a prafului:
Answer
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Ventilaţia locală;
 • Deriticarea umedă, cu aspiratoare;
 • Instalarea mijloacelor de captare a deşeurilor;
 • Examenele medicale periodice.

Question 12

Question
CM 12. Acţiunea prafului asupra organismului:
Answer
 • Iritantă;
 • Alergizantă;
 • Fibrozantă;
 • Statica;
 • Cancerigenă.

Question 13

Question
CM 13. Caracteristica zgomotului.
Answer
 • Suprapunere dezordonată de sunete de diferită frecvenţă şi intensitate;
 • Vibraţii mecanice cu frecvenţă de 16-20000 HZ;
 • Succesiune de sunete cu o anumită frecvenţă;
 • Orice sunet nedorit;
 • Vibraţii mecanice cu frecvente mai mari de 20000 Hz

Question 14

Question
CM 14. Măsurile de combatere ale zgomotului.
Answer
 • Modificări tehnologice de reducere a zgomotului;
 • Folosirea materialelor fonoabsorbante;
 • Fundamente şi dispozitive amortizatoare;
 • Sistematizarea raţională a încăperilor de producere;
 • Folosirea căştilor antifoane.

Question 15

Question
CM 15. Influența zgomotului asupra organismului:
Answer
 • Perioada de expunere la zgomot;
 • Intensitatea zgomotului;
 • Frecvenţa zgomotului;
 • Receptivitatea organismului;
 • Adaptarea organismului.
 • Atonie vasculară;
 • Scăderea sensibilităţii tactile;
 • Hipotonie arterială.

Question 16

Question
CM 16. Factorii principali în dezvoltarea surdităţii profesionale:
Answer
 • Vârsta muncitorului;
 • Expunerea îndelungată la zgomot intens;
 • Adaptarea organismului la agresiunea sonoră;
 • Caracteristicile fizice ale zgomotului;
 • Sexul muncitorului.

Question 17

Question
CM 22. Indicii modificărilor stării funcţionale al sistemului nervos central în timpul lucrului.
Answer
 • Memoria operativă;
 • Concentraţia atenţiei;
 • Rezistenţa musculară;
 • Tremorul fiziologic;
 • Perioada latentă a reacţiei videomotorii.

Question 18

Question
CM 23. Adaptarea funcţiei cardiace în efort:
Answer
 • Creşterea debitului cardiac;
 • Creşterea frecvenţei cardiace;
 • Scăderea volumului sistolic;
 • Creşterea frecvenţei cardiace e un mecanism mai econom de adaptare decât creşterea volumului sistolic;
 • Creşterea presiunii pulsatile.

Question 19

Question
CM 24. Oboseala – caracteristica, tipurile ei:
Answer
 • Micşorarea capacităţii de muncă;
 • Senzaţie de epuizare;
 • Cefalee;
 • Insomnie;
 • Ireversibilitate după odihnă.
 • scăderea capacităţii de muncă;
 • Diminuarea atenţiei;
 • Creşterea timpului de latentă a reacţiilor motrice ;
 • Ireversibilitate ;
 • excitabilitate psihică crescută.

Question 20

Question
CM 25. Hidrocarburile alifatice - caracteristica:
Answer
 • Toxicitatea scade odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau sindrom narcotic;
 • Acţiunea narcotică devine mai intensă odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau iritaţie puternică a căilor respiratorii;
 • Influenţează selectiv.

Question 21

Question
CM 26. Munca fizică grea, caracteristica:
Answer
 • cheltuieli de energie de peste 4.1 kcal/min (pese 250 kcal/oră)
 • efectuarea unui lucru de peste 104 mii kg pe durata schimbului, cu un randament sub 20%
 • participarea grupelor mari de mușchi la efectuarea efortului
 • cheltuieli de energie de peste 7.8 kcal/min (pese 400 kcal/oră)
 • participarea grupelor mici de mușchi la efectuarea efortului

Question 22

Question
CS 17. Domeniul de studiu al fiziologiei muncii:
Answer
 • studiază reacţiile adaptative ale organismului la diferite procese de muncă în raport cu diverşi factori specifici ai locului de muncă.
 • studiază reacțiile adaptative ale organismului la factorii climatici
 • studiază reacțiile adaptative ale organismului la schimbările produse de încălzirea globală
 • studiază reacțiile adaptative ale organismului la situații stresante
 • studiază reacțiile adaptative ale organismului la

Question 23

Question
CM 27. Clasificarea muncilor după consumul de energie:
Answer
 • Fizice uşoare;
 • Cu eforturi fizice medii;
 • Cu eforturi fizice mari;
 • Cu eforturi fizice foarte mari;
 • Cu eforturi fizice optimale.

Question 24

Question
CM 28. Surmenajul – caracteristica:
Answer
 • Apariţia şi acutizarea afecţiunilor cardiovasculare;
 • E reversibil după odihnă scurtă;
 • E reversibil după odihnă îndelungată;
 • E reversibil după tratament specific;
 • Micşorarea rezistenţei organismului

Question 25

Question
CM 18. Caracteristica principală a muncii fizice:
Answer
 • Solicitarea preponderentă a aparatului locomotor
 • Cheltueli considerabile de energie
 • Micșorarea activității musculare
 • implicarea mușchilor mici ai sectoarelor distale ale membrelor
 • încordările sensibilității auditive și vizuale

Question 26

Question
CM 18. Caracteristica principală a muncii mecanizate:
Answer
 • Solicitarea preponderentă a aparatului locomotor
 • Cheltueli considerabile de energie
 • Micșorarea activității musculare
 • implicarea mușchilor mici ai sectoarelor distale ale membrelor
 • încordările sensibilității auditive și vizuale

Question 27

Question
18. Caracteristica principală a muncii automatizate:
Answer
 • Solicitarea preponderentă a aparatului locomotor
 • Cheltueli considerabile de energie
 • este îndeplinită de totalitatea de mecanisme
 • implicarea mușchilor mici ai sectoarelor distale ale membrelor
 • încordările sensibilității auditive și vizuale

Question 28

Question
18. Caracteristica principală a muncii intelectuale:
Answer
 • solicitarea preponderentă a aparatului locomotor
 • cheltueli considerabile de energie
 • necesitatea de a prelucra un volum foarte mare de informație cu mobilizarea memoriei
 • stări stresante frecvente
 • cheltuieli de nergie minime

Question 29

Question
CM 19. Etapele capacității de muncă:
Answer
 • Etapa de întrare în muncă sau de creștere a capacității de muncă
 • Etapa capacității înalte de muncă
 • Etapa analizei muncii
 • Etapa de scădere a capacității de muncă
 • Etapa de încadrare în muncă

Question 30

Question
CM 29. Caracterul acţiunii toxicelor industriale:
Answer
 • Structura chimică;
 • Gradul de dispersie;
 • Solubilitatea în apă;
 • Căile de pătrundere;
 • Domeniul de utilizare.

Question 31

Question
CM 30. Gradul de toxicitate a substanţelor chimice depinde de:
Answer
 • Proprietăţile fizice;
 • Solubilitatea în lichide biologice;
 • Gradul de volatilitate;
 • Starea de agregare;
 • Concentraţia în ficat.

Question 32

Question
CM 31. Căile de pătrundere a toxicelor industriale în organism:
Answer
 • Respiratorie;
 • Tub digestiv;
 • Tegumente;
 • Intravenoasă;
 • Intraperitonială.

Question 33

Question
CM 32. Caracteristica intoxicaţiilor cu plumb:
Answer
 • Depunerea Pb în oase;
 • Depunerea Pb în ficat;
 • Depunerea Pb în ţesutul nervos;
 • Este prezent permanent în sânge;
 • Depunerea Pb în muşchi.

Question 34

Question
CM 33. Caracteristica acţiunii radiaţiilor infraroşii în mediul de producere:
Answer
 • Produc cancer cutanat;
 • Produc fotooftalmie;
 • Produc cataractă;
 • Produc arsuri cutanate;
 • Provoacă sindrom astenovegetativ.

Question 35

Question
CM 34. Cele mai frecvente boli profesionale prin agenţi biologici:
Answer
 • Personalul din industrie;
 • Personalul din zootehnie;
 • Personalul sanitar şi veterinar;
 • Mineri;
 • Personalul din transporturi care transportă unelte.

Question 36

Question
CM 35. Cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism în mediul de producere. (Este calea respiratorie, deoarece):
Answer
 • Hidrosolubilitatea toxicului favorizează absorbţia;
 • Membrana alveolo-capilară e subţire şi uşor străbătută de toxice;
 • O parte din toxic e eliminat cu expiraţia ce urmează inspiraţiei;
 • Suprafaţa de contact cu toxicul e mare;
 • Toxicul pătrunde direct în sânge.

Question 37

Question
CM 36. Toxicitatea substanţei chimicefactorii ce o determină:
Answer
 • Caracteristicile chimice şi fizico-chimice ale toxicului;
 • Sensibilitatea organismului;
 • Factorii mediului de muncă;
 • Asistenţa medicală;
 • Factorii mediului ambiant.

Question 38

Question
CM 20. Metodele fiziologice de organizare a procesului de muncă:
Answer
 • Metode de studiere a sistemului nervos central
 • Metode de studiere a sistemului cardiovascular
 • Metode de studiere a sistemului respirator
 • Metode de studiere a sistemului neuromuscular
 • Metode de studiere a sistemului endocrin

Question 39

Question
CS 21. Definiția fiziologiei muncii:
Answer
 • Un compartiment al medicinii muncii, care nu studiază modificările stării funcţionale a organismului uman sub influenţa activităţii de producere şi elaborează metode fiziologice ce contribuie la prevenirea oboselii şi menţinerea unui nivel inalt de capacitate de muncă
 • Un compartiment al medicinii muncii, care studiază modificările stării funcţionale a organismului uman sub influenţa activităţii de producere şi elaborează metode fiziologice ce contribuie la prevenirea oboselii şi menţinerea unui nivel inalt de capacitate de muncă
 • Un compartiment al medicinii care se ocupă cu studiul funcțiilor mecanice, fizice și biochimice ale organismelor vii.
 • Un compartiment al medicinii care se ocupă cu studiul proceselor vitale
 • Un compartiment al medicinii care se ocupă cu studiul activității musculare bazată pe transformarea energiei chimice în energie mecanică

Question 40

Question
CM 37. Intoxicaţia cu oxid de carbon, cauza, manifestări: E posibilă:
Answer
 • La lucrul în cazangerii, secţii de turnare a metalului;
 • La folosirea vopselelor de ulei;
 • La lucrul cu benzina etilată;
 • La sinteza acidului sulfuric;
 • În autobuse, la încercarea motorului.

Question 41

Question
CM 38. Boala de vibraţie, cauza, profilaxie. Se manifestă prin:
Answer
 • Oboseală generală;
 • Atonie vasculară;
 • Scăderea sensibilităţii tactile;
 • Hipertenzie arterială;
 • Hipotonie arterială.

Question 42

Question
CM 39. Proprietăţi fizice a zgomotului:
Answer
 • Intensitatea;
 • Vechimea în muncă cu zgomot;
 • Stabilitatea in timp;
 • Componenţa spectrală a frecvenţei;
 • Distanţa de la sursa de zgomot.

Question 43

Question
CM 40. Unităţi de măsură a zgomotului:
Answer
 • Hertz;
 • Bel;
 • Decibel;
 • Fon;
 • Pascal.

Question 44

Question
CM 41. Pneumoconiozele, clasificare:
Answer
 • colagene
 • necolagene
 • mixte
 • nemixte
 • borelioze

Question 45

Question
CM 42. Măsurile de profilaxie a pneumoconiozelor:
Answer
 • Forarea umedă;
 • Controlul concentraţiilor de pulberi în aerul mediului de producţie;
 • Mijloacele de protecţie individuală;
 • Controale medicale periodice;
 • Folosirea inhalatoarelor.

Question 46

Question
43. Noxele profesionale caracteristica: Se clasifică:
Answer
 • mecanice;
 • fizice;
 • chimice;
 • biologice ;
 • psiho-fiziologice.

Question 47

Question
44. Toxicele industriale, definiţie. Manifestă acţiune:
Answer
 • Locală;
 • Generală;
 • Selectivă;
 • Combinată;
 • Complexă.
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
Acids and Bases
silviaod119
Atoms and Reactions
siobhan.quirk
Cold War (1945-1975)
sagar.joban
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
An Inspector Calls: Characters
bexjrutherford
Edexcel Biology chapter 1
Anna Bowring
Biology - the digestive system
Oliviax
An Inspector Calls- Quotes
ae14bh12
The Rise of the Nazis
shann.w
Periodic table - full deck of element symbols
Derek Cumberbatch