:((((BCM în PLM)))):

Description

Quiz on :((((BCM în PLM)))):, created by Victor Muntean (CARAS) on 24/05/2022.
Victor Muntean (CARAS)
Quiz by Victor Muntean (CARAS), updated more than 1 year ago
Victor Muntean (CARAS)
Created by Victor Muntean (CARAS) almost 2 years ago
271
1

Resource summary

Question 1

Question
36. Când sunt utilizate gesturile în procesul comunicării?
Answer
 • A. Când vorbirea este eficientă sau sufficient de clară, când nu avem emoții, totodată, pentru a regla conversația.
 • B. Când vorbirea este ineficientă (de exemplu, o barieră lingvistică) sau insuficientă, respective, când se dorește a scăpa de stres și a regla conversația
 • C. Când vorbirea este plăcută sau predomină bunadispoziție, totodată, sunt folosite gesturile pentru al duce în eroare adversarul.
 • D. Când vorbirea nu are nici o valoare pentru participanți sau cei prezenți nu se interesează de conversație.
 • E. Când vorbirea este urmărește obținerea unor interese subiective și suntem demascați folosim gesture pentru a sustrage atenția în conversație.

Question 2

Question
37. La ce ajută privirea în procesul comunicării?
Answer
 • A. Privirea în procesul comunicării ne ajută la evaluăm prezentareanoastră, reglează noi direcții în conversație sau exprimă semnificații logice.
 • B. Privirea în procesul comunicării ajută la conștientizarea realității, provoacă furie în conversație sau exprimă diverse register paraverbale
 • C. Privirea în procesul comunicării ajută la evaluarea expresiilor fonetice, reglementează caracteristicile vocale ale conversației.
 • D. Privirea în procesul comunicării ajută la evaluarea interlocutorului, reglementarea conversației sau exprimarea sentimentelor și emoțiilor.
 • E. Privirea în procesul comunicării ajută la evaluarea interlocutorului pentru a schimba intonația și ritmul vorbirii.

Question 3

Question
38. Spațiul personal poate fi împărțit în patru zone, identificați care sunt:
Answer
 • A. Zona intimă, zona specializată, zona stradală și zona publică.
 • B. Zona intimă, zona personală, zona socială și zona publică.
 • C. Zona familiară, zona personală, zona socială și zona culturală.
 • D. Zona intimă, zona psihică, zona socială și zona biologică.
 • E. Zona subiectivă, zona personală, zona socială și zona obiectivă.

Question 4

Question
39. Zona intimă cuprinde:
Answer
 • A. Spațiul între 46 și 122 cm și include o subzonă apropiată (46-75 cm), în care intră prietenii și persoanele pe care le simpatizam, și o subzonă îndepărtată, dedicată indivizilor întâlniți la reuniuni amicale, oficiale sau ceremonii.
 • B. Suprafața corpului până la distanța de 46 cm, fiind cea mai importantă și mai apărată de către om, fiind permis accesul doar celor apropiați din punct de vedere emoțional.
 • C. Spațiul între 122 și 369 cm, include o subzonă apro-piată (122-220 cm), care presupune comunicarea verbală clară, evitarea contactului fizic printr-o serie de bariere, și o subzonă îndepărtată (220-369 cm), care sugerează și o distanță ierarhică.
 • D. Distanța de peste 360 cm și implică situația în care ne adre-săm unui grup mare de oameni, iar comunicarea își pierde caracterul interpersonal.
 • E. Suprafața corpului până la distanța convenabilă, fiind cea mai neimportantă și mai puțin apărată de către om, fiind permis accesul tuturor persoanelor.

Question 5

Question
40. Zona personală cuprinde:
Answer
 • A. Spațiul între 46 și 122 cm și include o subzonă apropiată (46-75 cm), în care intră prietenii și persoanele pe care le simpatizam, și o subzonă îndepărtată, dedicată indivizilor întâlniți la reuniuni amicale, oficiale sau ceremonii.
 • B. Suprafața corpului până la distanța de 46 cm, fiind cea mai importantă și mai apărată de către om, fiind permis accesul doar celor apropiați din punct de vedere emoțional.
 • C. Spațiul între 122 și 369 cm, include o subzonă apro-piată (122-220 cm), care presupune comunicarea verbală clară, evitarea contactului fizic printr-o serie de bariere, și o subzonă îndepărtată (220-369 cm), care sugerează și o distanță ierarhică.
 • D. Distanța de peste 360 cm și implică situația în care ne adre-săm unui grup mare de oameni, iar comunicarea își pierde caracterul interpersonal.
 • E. Spațiul apropiat în care intră oricine pe care nu le simpatizam și îndepărtat dedicată membrilor familiei, colegiilor sau clienților.

Question 6

Question
41. Zona socială cuprinde:
Answer
 • A. Spațiul între 46 și 122 cm și include o subzonă apropiată (46-75 cm), în care intră prietenii și persoanele pe care le simpatizam, și o subzonă îndepărtată, dedicată indivizilor întâlniți la reuniuni amicale, oficiale sau ceremonii.
 • B. Suprafața corpului până la distanța de 46 cm, fiind cea mai importantă și mai apărată de către om, fiind permis accesul doar celor apropiați din punct de vedere emoțional.
 • C. Spațiul între 122 și 369 cm, include o subzonă apropiată (122-220 cm), care presupune comunicarea verbală clară, evitarea contactului fizic printr-o serie de bariere, și o subzonă îndepărtată (220-369 cm), care sugerează și o distanță ierarhică.
 • D. Distanța de peste 360 cm și implică situația în care ne adre-săm unui grup mare de oameni, iar comunicarea își pierde caracterul interpersonal.
 • E. Spațiul apropiat în care intră oricine pe care nu le simpatizam și îndepărtat dedicată membrilor familiei, colegiilor sau clienților.

Question 7

Question
42. Zona publică cuprinde:
Answer
 • A. Spațiul între 46 și 122 cm și include o subzonă apropiată (46-75 cm), în care intră prietenii și persoanele pe care le simpatizam, și o subzonă îndepărtată, dedicată indivizilor întâlniți la reuniuni amicale, oficiale sau ceremonii.
 • B. Suprafața corpului până la distanța de 46 cm, fiind cea mai importantă și mai apărată de către om, fiind permis accesul doar celor apropiați din punct de vedere emoțional.
 • C. Spațiul între 122 și 369 cm, include o subzonă apropiată (122-220 cm), care presupune comunicarea verbală clară, evitarea contactului fizic printr-o serie de bariere, și o subzonă îndepărtată (220-369 cm), care sugerează și o distanță ierarhică.
 • D. Distanța de peste 360 cm și implică situația în care ne adresăm unui grup mare de oameni, iar comunicarea își pierde caracterul interpersonal
 • E. Suprafața corpului până la distanța convenabilă, fiind cea mai neimportantă și mai puțin apărată de către om, fiind permis accesul tuturor persoanelor.

Question 8

Question
43. În ce context nu are loc comunicarea?
Answer
 • A. Într-un spațiu curat,
 • B. Cultural,
 • C. Omogen,
 • D. Într-un mediu expus unor factori naturali,
 • E. Extrasocial.

Question 9

Question
44. Comunicarea se manifestă ca un sistem:
Answer
 • A. Închis,
 • B. Ermetic,
 • C. Deschis,
 • D. Extins,
 • E. Haotic,

Question 10

Question
45. Barierele de comunicare se întâlnesc:
Answer
 • A. Într-un singur sistem informațional.
 • B. În orice sistem informațional .
 • C. În unele sisteme informaționale.
 • D. În nici un sisem informațional.
 • E. Toate variantele.

Question 11

Question
46. Care este unul din factorii interni ai perturbațiilor comunicaționale:
Answer
 • A. Fiziologici,
 • B. Poluare fonică excesivă
 • C. Poluarea mediului,
 • D. Semantici,
 • E. Fragmentări succesive ale procesului de comunicare.

Question 12

Question
47. Determinați unul din factorii externi care perturbă comunicarea:
Answer
 • A. Fiziologici,
 • B. Poluare fonică excesivă.
 • C. Perceptivi.
 • D. Intrapersonali.
 • E. Personali.

Question 13

Question
48. Care element nu este definitoriu în formularea definiției conceptului de barieră de comunicare?:
Answer
 • A. Orice element al comunicării care posedă capacitatea de a îngrădi derularea adecvată a comunicării,
 • B. Care influențează minimalizarea gradului de corespundere,
 • C. De acuratețe
 • D. de eficiență a mesajului transferat,
 • E. Care influențează minimalizarea gradului de necorespundere.

Question 14

Question
49. Cine din autori clasifică barierele de comunicare în macro și microbariere:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. Samuel C. Serto.
 • E. Eduard Limbos.

Question 15

Question
50. Cine din autori este interesat, în mod special, de procesul intrinsec de comunicare şi mai puţin de cel extrinsec (contextul acestuia):
Answer
 • A. Niki Stanton.
 • B. Denis McQuail.
 • C. Jean Lohisse
 • D. Leonard Saules.
 • E. Sidney Shore

Question 16

Question
51. Bifați una din barierele de comunicare neenunțată de Niki Stanton:
Answer
 • A. Diferenţe de reprezentare.
 • B. Lipsa cunoaşterii.
 • C. Diferenţe de coordonare.
 • D. Concluzii pripite.
 • E. Stereotipuri.

Question 17

Question
52. Cine din autori apreciază zgomotul ca „perturbări aleatorii care pot deforma sau altera informaţia”?:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. Samuel C. Serto.
 • E. Jean Lohisse

Question 18

Question
53. Cine din autori constată că „macrobarierele de comunicare sunt factori care împiedică succesul comunicării într-un proces general de comunicare” ?:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. Samuel C. Serto.
 • E. Eduard Limbos.

Question 19

Question
54. Cine din autori evidențiază două aspecte ale imaginii de sine: eul intim si eul public?:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. Samuel C. Serto.
 • E. Jean-Claude Abric

Question 20

Question
55. Evidențiați una din particularitățile barierelor psihologice:
Answer
 • A. dificultăţi de exprimare,
 • B. emoţii sau personalitate,
 • C. imagine de sine,
 • D. sentimente.
 • E. imagine corporativă.

Question 21

Question
56. Bifați autorul care evidențiază modelele de bariere personale ceîngreunează comunicarea în relațiile interumane?:
Answer
 • A. Eduard Limbos.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. Samuel C. Serto.
 • E. Jean-Claude Abric.

Question 22

Question
57. Bifați modelul de bariere personale ce nu îngreunează comunicarea în relațiile interumane:
Answer
 • A. Bariere generate de cadrul sociocultural,
 • B. Bariere generate de frica endemică,
 • C. Bariere generate de abordări individualiste,
 • D. Bariere raportate la relaţiile individ-grup,
 • E. Bariere generate de abordări structuraliste,

Question 23

Question
58. Bifați factorul ce nu contribuie la o comunicare eficientă:
Answer
 • A. A transmite mesajul clar si concis,
 • B. A asculta și înțelege mesajul pe care celălalt îl transmite,
 • C. Să ceri și să dai feedback,
 • D. Să asculți activ,
 • E. Să ceri feedback.

Question 24

Question
59. Enunțați pasul ce nu trebuie întreprins pentru o comunicare eficientă medic-pacient:
Answer
 • A. Rafinați-vă abilitățile de comunicare de bază pe care deja le posedaţi,
 • B. Comunicați cu sens unic,
 • C. Faceți ajustările necesare în stilul propriu pentru a vă adapta stilului modern, participativ, de comunicare,
 • D. Luați măsuri pentru a vă perfecționa, în scopul depășirii așteptărilor pacienților dvs.,
 • E. Comunicați în dublu sens.

Question 25

Question
60. Enunțați criteriul care nu conduce la obținerea consensului în relația medic-pacient după Modelul Bamforth:
Answer
 • A. Descrierea naturii (conținutului) deciziei medicale;
 • B. Discuția alternativelor posibile la decizia luată;
 • C. Abordarea riscurilor și beneficiilor tratamentului propus;
 • D. Discutarea incertitudinilor legate de tratament;
 • E. Discutarea certitudinilor legate de tratament.

Question 26

Question
61. Enunțați trăsătura ce nu face parte din stilul comunicațional eficient al medicului după Studiul Levinson şi colab.:
Answer
 • A. Explicarea clară a evoluției stării de sănătate a pacientului și succesiunea frecventării ulterioare a cabinetului medical
 • B. Folosirea frecventă a râsului și a simțului umorului,
 • C. Seriozitate și folosirea rară a râsului și a simțului umorului.
 • D. Tendința de încurajare a unei comunicări destinse și cuprinzătoare (solicitarea opiniei pacienților, încurajarea pacienților să-și spună necazurile, verificarea gradului de înțelegere a problemelor medicale de către pacienți),
 • E. E durata mai mare a consultațiilor medicale (o diferență medie de peste trei minute pe consultație).

Question 27

Question
62. Enunțați sugestiace nu contribuie la depășirea barierelor de comunicare medic-pacient după Modelul Ley:
Answer
 • A. Îndrumările și indicațiile să fie prezentate în debutul interviului,
 • B. Să fie accentuată importanţa recomandărilor şi indicațiilor medicale,
 • C. Informația ce trebuie comunicată să fie formulată în propoziții clare,
 • D. Să se folosească propoziții și cuvinte scurte,
 • E. Îndrumările și indicațiile să fie prezentate la mijlocul interviului.

Question 28

Question
63. Conflictul este:
Answer
 • A. Parte componentă a realității umane, element integrant din viața noastră, fenomen social, psihosocial și psihoindividual.
 • B. Conformitate a ceea ce se spune cu ceea ce este.
 • C. Actul de a face anumite lucruri comune se realizează prin schimbul de gânduri, idei și sentimente.
 • D. Este un proces bidirecțional la care iau parte atât vorbitorul cât și ascultătorul.
 • E. Interpretarea cuvintelor şi expresiilor pentru a ghici intențiile şi ideile vorbitorului.

Question 29

Question
64. Problema versus conflictul vizează:
Answer
 • A. Obiecte, lucruri, scopuri etc.
 • B. Componenta afectivă și sentimentală a persoanei.
 • C. Forme a realității interpersonale generate de interesele divergente ale indivizilor.
 • D. Totalitatea sentimentelor.
 • E. Starea de pasivitate.

Question 30

Question
65. Etimologia cuvântului conflict din latină este:
Answer
 • A. Ciocnire, luptă, a ține împreună cu forța.
 • B. Moravuri, obiceiuri.
 • C. Credință comună în cadrul unui grup social..
 • D. Rezultatul exercitării facultăților noastre spirituale.
 • E. Principiu de acțiune.

Question 31

Question
66. Conflictologia este:
Answer
 • A. Ramură a științelor naturii.
 • B. Condiție a existenței politicii actuale.
 • C. Ramură a științei care studiază cauzele originii, dezvoltării, escaladării, rezolvării conflictelor la toate nivelurile odată cu finalizarea lor ulterioară.
 • D. Principiile în acțiune.
 • E. Hazard.

Question 32

Question
67. Obiectul de studiu al conflictologiei îl reprezintă:
Answer
 • A. Conflictul, cauzele, dinamica, tipurile, efectele, modalitățile de gestionare a conflictelor.
 • B. Realitatea obiectivă.
 • C. Realitatea subiectivă.
 • D. Regulile sociale, procesele sociale.
 • E. Ramura aplicativă a eticii medicale.

Question 33

Question
68. Lewis A. Coser definește conflictul ca:
Answer
 • A. Luptă între valori și revendicări de statusuri sociale.
 • B. Barieră socio-culturală.
 • C. Obiect al preocupărilor cuiva.
 • D. Preocupare care cere o soluționare imediată.
 • E. Manifestare care cere amânarea soluției.

Question 34

Question
69. Care este cheia gestionării unui conflict?
Answer
 • A. Modul de interacțiune psiho-socială.
 • B. Comunicarea, schimbul de informații prin cooperare.
 • C. Limbajul extraverbal.
 • D. Comunicarea accidentală.
 • E. Comunicarea intrapersonală.

Question 35

Question
70. Etapele de declanșare a unui conflict sunt:
Answer
 • A. Dezacordul, confruntarea, escaladarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului.
 • B. Dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului, escaladarea, deescaladarea.
 • C. Escaladarea, deescaladarea, dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului.
 • D. Deescaladarea, confruntarea, dezacordul, escaladarea, rezolvarea conflictului.
 • E. Dezacordul, escaladarea, confruntarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului.

Question 36

Question
71. Dezacordul în conflict este:
Answer
 • A. Neînțelegerea diferitelor păreri, concepții, atitudini, de percepere etc., lipsa de informație corectă, modul diferit de a gândi și de fi al unor indivizi sau grupuri
 • B. Deescaladarea, escaladarea, confruntarea.
 • C. Suspendarea discursului verbal și a acțiunilor raționale.
 • D. Captarea bunăvoinței părților adverse.
 • E. Perceperea corectă a situației.
Show full summary Hide full summary

Similar

The Rock Cycle
eimearkelly3
Social Psychology, Milgram (1963)
Robyn Chamberlain
Fractions and percentages
Bob Read
CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
IB Economics SL: Microeconomics
Han Zhang
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
GCSE AQA Biology - Unit 1
James Jolliffe
French Revolution quiz
Sarah Egan
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 13.
Nikola Truong
The Children Act 2004
Carina Storm