Microbio 7

Description

Hard :( Microbiologia Quiz on Microbio 7, created by No One on 24/05/2022.
No One
Quiz by No One, updated more than 1 year ago
No One
Created by No One almost 2 years ago
14
0

Resource summary

Question 1

Question
Precizați caracterul morfotinctorial al T. pallidum
Answer
 • Posedă până la 18 spire mici, compact dispuse una de alta
 • Prin metoda Giemza se colorează în albastru violet
 • Se colorează grampozitiv
 • Conţin 4-8 spire mari, neregulate
 • Prin metoda Giemza se colorează în roz-pal

Question 2

Question
Precizați familiile de virusuri cu genom ADN cu rol în oncogeneză:
Answer
 • Herpesviridae
 • Picornaviridae
 • Hepadnaviridae
 • Papovaviridae
 • Adenoviridae

Question 3

Question
Selectati mediile de cultură elective utilizate pentru cultivarea F. tularensis:
Answer
 • Însămânţarea produsului patologic pe mediul Klauberg
 • Înocularea cu material de examint a şoarecilor albi
 • Însămânţarea pe mediul Francis
 • Însămânţarea pe mediul Bordet – Jengou
 • Însămânţarea pe mediul McCoy

Question 4

Question
Selectați afirmațiile adevărate despre corpusculii Babeş-Negri:
Answer
 • Se depistează în orice zonă a SNC
 • Se depistează în neuronii din cornul Ammon
 • Se determină prin metoda de colorare Giemsa
 • Sunt incluzii intranucleare
 • Sunt incluzii citoplasmatice

Question 5

Question
Selectați afirmațiile adevărate despre Streptococcus pneumoniae:
Answer
 • Coci sferici
 • Coci lanceolaţi
 • În frotiu se aranjează în tetrade
 • În frotiu se aranjează în perechi
 • Formează capsulă

Question 6

Question
Selectați afirmațiile corecte despre anticorpii anti-cardiolipinici:
Answer
 • Se determină în reacţii serologice cu cardiolipină
 • Apar ultimii în sifilisul primar seropozitiv
 • Dispar primii după vindecarea sifilisului
 • Dispar ultimii după vindecarea sifilisului
 • Se determină în confirmarea sifilisului

Question 7

Question
Selectați agenţii cauzali ai hepatitelor virale cu mecanismul de infectare fecalo-oral:
Answer
 • VHA
 • VHB
 • VHC
 • VHD
 • VHE

Question 8

Question
Selectați antigenele specifice de subtip ale virusului gripal A:
Answer
 • Antigenul NP (nucleoproteic)
 • Antgenul M (din membrană)
 • Antigenele nestructurale (NS)
 • Antigenele H
 • Antigenele N

Question 9

Question
Selectati antigenul de suprafata al virusului HIV:
Answer
 • gp 41
 • p 24
 • p 17
 • ARNv
 • gp 120

Question 10

Question
Selectati antigenul transmembranar al virusului HIV:
Answer
 • gp 41
 • p 24
 • p 17
 • ARNv
 • gp 120

Question 11

Question
Selectați bacteriile ce posedă mobilitate:
Answer
 • vibrionii
 • clostridiile
 • micoplasmele
 • chlamidiile
 • rickettsiile

Question 12

Question
Selectați bacteriile ce posedă mobilitate:
Answer
 • trponeme
 • vibrioni
 • clostridii
 • micoplasme
 • chlamidii

Question 13

Question
Selectați căile de transmitere a leptospirelor la om:
Answer
 • Prin înțepătura căpușelor
 • Contact direct cu animalele bolnave
 • Alimentar
 • Aerogen
 • Contact cu apa contaminată

Question 14

Question
Selectați caracterele morfo-tinctoriale ale vibrionilor:
Answer
 • Bastonașe gramnegative
 • Nu formează spori
 • Posedă capsulă polizaharidică
 • Mobilitatea este asigurată de flageli peritrichi
 • Posedă un flagel polar

Question 15

Question
Selectaţi caracterele specifice virusului gripal A:
Answer
 • Ca sursă de infecţie serveşte numai omul
 • Suportă variaţii antigenice minore
 • Sensibilă la amantadina
 • Sensibilă la ribavirina
 • Suportă variaţii antigenice majore

Question 16

Question
Selectați caracterele specifice virusului parotiditei epidemice:
Answer
 • Se depistează în orice zonă a SNC
 • Se depistează în neuronii din cornul Ammon
 • Se determină prin metoda de colorare Giemsa
 • Sunt incluzii intranucleare
 • Sunt incluzii citoplasmatice

Question 17

Question
Selectați caracterele specifice virusului rabic:
Answer
 • Cauzează encefalită acută
 • Se multiplică difuz în sistemul nervos central
 • Se multiplică predominant în cornul Ammon
 • Se multiplică în epiteliul glandelor salivare
 • Se mai numeşte virus de stradă

Question 18

Question
Selectați caracterele specifice virusului rabic:
Answer
 • Incubaţia fixă 5-7 zile
 • Incubaţia fixă 2-3 luni
 • Se transmite numai pe cale intracerebrală
 • Se transmite numai prin muşcătură
 • Este utilizat ca tulpină vaccinală

Question 19

Question
Selectați caracterele specifice virusului rubeolic:
Answer
 • Se transmite prin vectori
 • Se contractează pe cale respiratorie
 • Se transmite pe cale verticală
 • Cauzează malformaţii congenitale
 • Infecţia poate fi reprodusă la cobai

Question 20

Question
Selectați caracterele specifice virusurilor:
Answer
 • Poseda metabolism fermentativ
 • Poseda metabolism oxidativ
 • Pot fi observate la microscopul optic
 • Manifesta parazitism intracelular
 • Reprezinta structuri acelulare

Question 21

Question
Selectați caracterele utile pentru identificarea leptospirelor:
Answer
 • Morfologice
 • De cultură
 • Biochimice
 • Antigenice
 • De patogenitate

Question 22

Question
Selectati celulele tinta si rezervorul celular pentru HIV:
Answer
 • CPA
 • TCD4+ (Th)
 • TCD8+
 • Eritrocite
 • Prioni

Question 23

Question
Selectați corpusculii virali defectivi, incapabili de replicare autonomă:
Answer
 • Adenovirusuri
 • Retrovirusuri
 • Enterovirusuri
 • V. hepatitic B
 • V. hepatitic D

Question 24

Question
Selectați denumirea virusurilor ARN-ul cărora poate realiza şi funcţia de ARN-mesager:
Answer
 • Virusuri cu replicarea autonomă
 • Virusuri cu genom fragmentat
 • Virusuri cu genom de sens +
 • Virusuri cu genom de sens –
 • Virusuri defective

Question 25

Question
Selectați denumirea virusurilor ARN-ul cărora nu poate realiza funcţia de ARN-mesager:
Answer
 • Virusuri cu replicare autonomă
 • Virusuri cu genom fragmentat
 • Virusuri cu genom de sens +
 • Virusuri cu genom de sens –
 • Virusuri defective

Question 26

Question
Selectați echipamentul enzimatic al virionilor:
Answer
 • Neuraminidaze
 • Fosfataze
 • Reverstranscriptaze
 • Dehidrogenaze
 • Polimeraze

Question 27

Question
Selectati enzimele specifice virusului HIV:
Answer
 • RT (reverstranscriptaza, p66)
 • Mucunaza
 • Integraza (p31)
 • Proteaza (p9)
 • Hialuronidaza

Question 28

Question
Selectați exotoxinele cu activitate de superantigen:
Answer
 • TSST-1
 • Streptolizina S
 • Enterotoxina stafilococică
 • Toxina exfoliativă
 • Toxina eritrogenă

Question 29

Question
Selectați familia cărei aparține virusul Varicella-Zoster (VZV):
Answer
 • Herpesviridae
 • Picornaviridae
 • Hepadnaviridae
 • Hepeviridae
 • Caliciviridae

Question 30

Question
Selectati formele clinice caracteristice tularemiei:
Answer
 • Ulceroganglionară
 • Oculoganglionară
 • Pulmonară
 • Cutanată cu erupţii variceliforme
 • Meningoencefalitică
Show full summary Hide full summary

Similar

PRUEBA DE MICROBIOLOGÍA PARTE 1
Luis Manuel Ley Domínguez
ANTIBIÓTICOS
Sarahí Dueñas
Medios de cultivo
Laisha América Torres Montiel
Patogenia Bacteriana
Arturo Veles
Cuerpo humano y la cadena epidemiológica.
Enrique Valdez
Microbiologia
Benedita Sampaio-Maia
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA María Fernanda López Martínez
Fer López Martínez
2023- Microbiología Ordinaria - Generalidades y Bacteriología
Comisiones Coronapuntes
Metabolismo microbiano
Cynthia Castellón
Simulador 3 - Síndrome Nefrítico
Nancy Guadalupe Peña Sánchez