ტესტი 1-მათემატიკა

Description

შემაჯამებელი ტესტი მათემატიკაში, რომელიც შედგება 10 შეკითხვისგან
megi basilaia
Quiz by megi basilaia, updated more than 1 year ago
megi basilaia
Created by megi basilaia almost 2 years ago
4
0

Resource summary

Question 1

Question
რა რიცხვი უნდა ეწეროს x-ის ნაცვლად? 67*x = 67000
Answer
 • 10
 • 67
 • 1000
 • 100

Question 2

Question
სამკუთხედის გვერდების სიგრძეთა ჯამს, სამკუთხედის პერიმეტრი ეწოდება.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
პარალელოგრამს, რომლის ყველა გვერდი ტოლია, [blank_start]რომბი[blank_end] ეწოდება.
Answer
 • რომბი

Question 4

Question
სურათებიდან რომელია მართკუთხა სამკუთხედი?

Question 5

Question
ჩამოთვლილთაგან რომელია კენტი რიცხვები?
Answer
 • 17
 • 22
 • 15
 • 43
 • 4

Question 6

Question
რომელი ფიგურაა მოცემული სურათზე?
Answer
 • კვადრატი
 • მართკუთხედი
 • რომბი
 • პარალელოგრამი

Question 7

Question
ფიგურას, რომლის ყველა გვერდი ტოლია [blank_start]კვადრატი[blank_end] ეწოდება.
Answer
 • კვადრატი

Question 8

Question
ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომელი იყოფა 2-ზე 3-ზე 4-ზე და 6-ზე?
Answer
 • 15
 • 12
 • 18
 • 30

Question 9

Question
ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომელია შედგენილი ?
Answer
 • 3
 • 4
 • 8
 • 5
 • 7
 • 10

Question 10

Question
რომელი სივრცული ფიგურაა მოცემული სურათზე?
Answer
 • კონუსი
 • ცილინდრი
 • კუბი
 • პარალელეპიპედი
Show full summary Hide full summary

Similar

The SAT Math test essentials list
lizcortland
How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
GCSE Maths: Pythagoras theorem
Landon Valencia
Edexcel GCSE Maths Specification - Algebra
Charlie Turner
Mathematics
Corey Lance
Graph Theory
Will Rickard
Projectiles
Alex Burden
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary