mmb4

Description

Quiz on mmb4, created by mn12bgt gre on 23/05/2022.
mn12bgt gre
Quiz by mn12bgt gre, updated more than 1 year ago
mn12bgt gre
Created by mn12bgt gre almost 2 years ago
53
0

Resource summary

Question 1

Question
Indicaţi testele de diferenţiere a genurilor din cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • Producerea hidrogenului sulfurat
 • Formarea indolului
 • Fermentarea glucidelor
 • Identificarea serologică
 • Antibioticograma

Question 2

Question
Indicaţi testele de diferenţiere a genurilor din cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • Utilizarea citratului de sodiu
 • Producerea ureazei
 • Fermentarea lactozei
 • Formarea indolului
 • Testul cu roşu de metil (MR)

Question 3

Question
Indicaţi testele poztive pentru genul Escherichia:
Answer
 • producerea de indol
 • testul cu roşu metil
 • testul Voges-Proskauer
 • producerea de urează
 • testul la mobilitate

Question 4

Question
Indicaţi testele poztive pentru genul Shigella:
Answer
 • testul cu roşu metil
 • testul Voges-Proskauer
 • producerea de urează
 • test de mobilitate
 • producerea de hidrogen sulfurat

Question 5

Question
Indicaţi testele prin care se confirmă diagnosticul de bruceloză acută:
Answer
 • predominanţa anticorpilor din clasa IgM
 • predominanţa anticorpilor din clasa IgG
 • RIF indirecta pozitiva
 • intradermoreactia Burnet negativa
 • intradermoreactia Burnet slaba sau pozitiva

Question 6

Question
Indicaţi virusuri dermotrope
Answer
 • Polio, hepatitei B, rotavirus
 • Polio, Coxsackie, ECHO, hepatitei A
 • Polio, adenovirus, varicella-zoster
 • Hepatitei A, hepatitei B, Coxsackie
 • Nici unul de mai sus

Question 7

Question
Numiţi caracterele specifice micobacteriilor:
Answer
 • sunt mezofile
 • sunt psihrofile
 • sunt aerobe
 • sunt strict anaerobe
 • sunt hipertermofile

Question 8

Question
Numiţi caracterul specific pentru Вordetella pertussis:
Answer
 • imobilitatea
 • nepretenţios la mediile nutritive
 • are pigment
 • scindează urea
 • posedă catalază

Question 9

Question
Numiţi componenţa vaccinului BCG:
Answer
 • tulpină atenuată de М. tuberculosis
 • tulpină atenuată de М. bovis
 • tulpină inactivată М. tuberculosi
 • tulpină atenuată de М. africanum
 • tulpină inactivată М. bovis

Question 10

Question
Selectați antigenele specifice de subtip ale virusului gripal A
Answer
 • Antigenul NP (nucleoproteic)
 • Antgenul M (din membrană)
 • Antigenele nestructurale (NS)
 • Antigenele H
 • Antigenele N

Question 11

Question
Selectati celulele tinta si rezervorul celular pentru HIV:
Answer
 • epiteliul urogenital
 • neutrofilele segmentate
 • limfocitele CD4
 • limfocitele CD8
 • micobacteriilor

Question 12

Question
Selectati celulele tinta si rezervorul celular pentru HIV:
Answer
 • stafilococilor
 • streptococilor
 • candidelor
 • enterobacteriilor
 • micobacteriilor

Question 13

Question
Selectați genul care reuneşte specii oxidazopozitive:
Answer
 • Yersinia
 • Francisella
 • Vibrio
 • Salmonella
 • Corynebacterium

Question 14

Question
Selectați genurile care reunesc specii oxidazonegative:
Answer
 • Vibrio
 • Salmonella
 • Yersinia
 • Pseudomonas
 • Shigellaa

Question 15

Question
Selectați infecțiile cauzate de virusul herpetic tip 3 (VZV):
Answer
 • Variola
 • Herpes genital
 • Varicela
 • Mononucleoza infecţioasă
 • Herpes zoster

Question 16

Question
Selectați virusurile cu proprietăți hemaglutinante:
Answer
 • gripal/urlian
 • rujeolic
 • hiv
 • rubeolic
 • poliemelita

Question 17

Question
Specificați markerii virusului HBV depistați în serul unei persoane infectate
Answer
 • AgHBs, AgHBc, AgHBe
 • gH
 • AgHH
 • AgHn

Question 18

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la C. tetani
Answer
 • Se cultivă pe medii diferenţiale în condiţii de anaerobioză
 • Este foarte rezistent la factorii mediului ambiant
 • Caracterele tinctoriale se studiază prin metoda Aujeszky
 • Caracterele tinctoriale se studaiază prin metoda Burri-Hins
 • Posedă activitate hemolitică

Question 19

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la N. meningitidis
Answer
 • Cauzează o infecţie zooantroponoză
 • Parazitează specific numai omul
 • Are tropism accentuat faţă de epiteliul uro-genital
 • Are tropism accentuat pentru nasofaringe
 • Rata portajului în focare epidemice creşte până la 80%

Question 20

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la E. coli
Answer
 • Acido- alcoolorezistenţă
 • Formează spori în condiţii nefavorabile
 • Se colorează grampozitiv
 • Este indicator microbiologic de impurificarei fecală
 • Este pretenţioasă la cultivare

Question 21

Question
IIndicați afirmațiile corecte referitoare la M. tuberculosis
Answer
 • Creşte lent pe medii speciale (Finn, Popescu ş.a.)
 • Se cultivă în condiţii de anaerobioză
 • Posedă cord-factor
 • Fermentează activ glucidele cu formare de acid şi gaz
 • Conţine cantităţi esenţiale de acizi micolic şi ftionic

Question 22

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la B. anthracis
Answer
 • Bastonaş grampozitiv, capsulat, sporulat, imobil
 • Nu este pretenţios la cultivare
 • Pe geloză-sânge formează colonii cu o zonă clară de hemoliză
 • În mediul cu penicilină îşi modifică morfologia (fenomenul "colierul de perle" pozitiv)
 • Este foarte patogen pentru şoarecii albi

Question 23

Question
afirmațiile corecte referitoare la B. anthracis
Answer
 • Bastonaş gramnegativ
 • În organism formează capsulă polipeptidică
 • Produce spori aranjaţi central care nu deformează celula
 • Este imobil
 • Se evidenţiază prin metoda Ziehl-Neelsen

Question 24

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la S. aureus
Answer
 • Reprezintă coci gramnegativi, aranjaţi în perechi, capsulaţi
 • Pe geloză-sânge formează colonii pigmentate
 • Produce lecitinază
 • Majoritatea tulpinilor sunt coagulazopozitive
 • Determino intoxicaţii alimentare

Question 25

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la N. gonorrhoeae
Answer
 • Diplococi lanceolaţi, capsulaţi, grampozitivi
 • Cultivă pe geloză salină cu lapte şi ou
 • Creşte mai bine în atmosferă de 10% CO2
 • Fermentează numai glucoza
 • Este implicat în etiologia blenoreei

Question 26

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la N. gonorrhoeae
Answer
 • Nu este exigent la cultivare
 • Este fragil în mediul ambian
 • Posedă un tropism deosebit faţă de uroepiteliu
 • Creşte bine pe medii cu gălbenuş de ou
 • Este rezistent la factorii mediului ambiant

Question 27

Question
Indicați factorii de patogenitate ai B. perusis
Answer
 • Hemaglutinina filamentoasa
 • Flagelii
 • Adenilat-ciclaza
 • Capsula
 • Exotoxina

Question 28

Question
Numiți factorii de patogenitate ai N. gonorrhoeae
Answer
 • exotoxina
 • capsula
 • fimbrii de ataşare
 • endotoxina
 • leucocidina

Question 29

Question
Numiți factorii de patogenitate ai N. meningitidis
Answer
 • Fimbriile
 • Capsula
 • Hemolizinele
 • Endotoxine lipopolizaharidice

Question 30

Question
Numiți factorii de patogenitate ai S. aureus
Answer
 • eritrotoxina
 • hemolizinele
 • leucocidina
 • exfoliatina
 • enterotoxina

Question 31

Question
Indicați proprietățile culturale ale Y. pestis
Answer
 • creste lent pe mediile de cultura uzuale
 • nu creste pe mediile de cultura uzuale
 • creste bine pe mediile de cultura uzuale
 • necesita pentru crestere acizi biliari
 • necesita pentru crestere factorii X si Y
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
B7: Further Biology
Matthew Law
BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
Luisa Mandacaru
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
Unit 1 flashcards
C R
GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
Lilac Potato
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
GCSE Computing : OCR Computing Course Revision
RoryOMoore
AQA Business Unit 1
lauren_binney
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
Blood MCQs Physiology PMU 2nd Year
Med Student