JAGA JAGA 50-75 CS

Description

Science Quiz on JAGA JAGA 50-75 CS, created by Felicia Anton on 22/05/2022.
Felicia Anton
Quiz by Felicia Anton, updated more than 1 year ago
Felicia Anton
Created by Felicia Anton almost 2 years ago
754
0

Resource summary

Question 1

Question
Bifați una din barierele de comunicare neenunțată de Niki Stanton:
Answer
 • Diferenţe de reprezentare.
 • Diferenţe de coordonare.
 • Lipsa cunoaşterii.
 • Stereotipuri.
 • Concluzii pripite.

Question 2

Question
Cine din autori apreciază zgomotul ca „perturbări aleatorii care pot deforma sau altera informaţia”?:
Answer
 • Denis McQuail.
 • Leonard Saules.
 • Shanon-Weaver.
 • Samuel C. Serto.
 • Jean Lohisse

Question 3

Question
Cine din autori constată că „macrobarierele de comunicare sunt factori care împiedică succesul comunicării într-un proces general de comunicare” ?:
Answer
 • Leonard Saules.
 • Denis McQuail.
 • Shanon-Weaver.
 • Samuel C. Serto.
 • Eduard Limbos.

Question 4

Question
Cine din autori evidențiază două aspecte ale imaginii de sine: eul intim si eul public?:
Answer
 • Leonard Saules.
 • Denis McQuail.
 • Shanon-Weaver
 • Samuel C. Serto
 • Jean-Claude Abric

Question 5

Question
Evidențiați una din particularitățile barierelor psihologice:
Answer
 • emoţii sau personalitate,
 • dificultăţi de exprimare,
 • sentimente.
 • imagine de sine,
 • imagine corporativă.

Question 6

Question
Bifați autorul care evidențiază modelele de bariere personale ceîngreunează comunicarea în relațiile interumane?:
Answer
 • Eduard Limbos.
 • Leonard Saules.
 • Samuel C. Serto.
 • Shanon-Weaver.
 • Jean-Claude Abric.

Question 7

Question
Bifați modelul de bariere personale ce nu îngreunează comunicarea în relațiile interumane:
Answer
 • Bariere generate de cadrul sociocultural,
 • Bariere generate de frica endemică,
 • Bariere generate de abordări individualiste,
 • Bariere raportate la relaţiile individ-grup,
 • Bariere generate de abordări structuraliste,

Question 8

Question
Bifați factorul ce nu contribuie la o comunicare eficientă:
Answer
 • A transmite mesajul clar si concis,
 • A asculta și înțelege mesajul pe care celălalt îl transmite,
 • Să ceri și să dai feedback,
 • Să asculți activ,
 • Să ceri feedback.

Question 9

Question
Enunțați pasul ce nu trebuie întreprins pentru o comunicare eficientă medic-pacient:
Answer
 • Rafinați-vă abilitățile de comunicare de bază pe care deja le posedaţi,
 • Comunicați cu sens unic,
 • Faceți ajustările necesare în stilul propriu pentru a vă adapta stilului modern, participativ, de comunicare,
 • Comunicați în dublu sens.
 • Luați măsuri pentru a vă perfecționa, în scopul depășirii așteptărilor pacienților dvs.,

Question 10

Question
Enunțați criteriul care nu conduce la obținerea consensului în relația medic-pacient după Modelul Bamforth:
Answer
 • Discuția alternativelor posibile la decizia luată;
 • Descrierea naturii (conținutului) deciziei medicale;
 • Abordarea riscurilor și beneficiilor tratamentului propus;
 • Discutarea incertitudinilor legate de tratament;
 • Discutarea certitudinilor legate de tratament

Question 11

Question
Enunțați trăsătura ce nu face parte din stilul comunicațional eficient al medicului după Studiul Levinson şi colab.:
Answer
 • Explicarea clară a evoluției stării de sănătate a pacientului și succesiunea frecventării ulterioare a cabinetului medical,
 • Folosirea frecventă a râsului și a simțului umorului
 • Seriozitate și folosirea rară a râsului și a simțului umorului.
 • Tendința de încurajare a unei comunicări destinse și cuprinzătoare (solicitarea opiniei pacienților, încurajarea pacienților să-și spună necazurile, verificarea gradului de înțelegere a problemelor medicale de către pacienți),
 • E durata mai mare a consultațiilor medicale (o diferență medie de peste trei minute pe consultație).

Question 12

Question
Enunțați sugestiace nu contribuie la depășirea barierelor de comunicare medic-pacient după Modelul Ley:
Answer
 • Îndrumările și indicațiile să fie prezentate în debutul interviului,
 • Să fie accentuată importanţa recomandărilor şi indicațiilor medicale,
 • Informația ce trebuie comunicată să fie formulată în propoziții clare,
 • Să se folosească propoziții și cuvinte scurte,
 • Îndrumările și indicațiile să fie prezentate la mijlocul interviului.

Question 13

Question
Conflictul este:
Answer
 • Parte componentă a realității umane, element integrant din viața noastră, fenomen social, psihosocial și psihoindividual.
 • Conformitate a ceea ce se spune cu ceea ce este.
 • Este un proces bidirecțional la care iau parte atât vorbitorul cât și ascultătorul.
 • Actul de a face anumite lucruri comune se realizează prin schimbul de gânduri, idei și sentimente.
 • Interpretarea cuvintelor şi expresiilor pentru a ghici intențiile şi ideile vorbitorului.

Question 14

Question
Problema versus conflictul vizează:
Answer
 • Obiecte, lucruri, scopuri etc.
 • Componenta afectivă și sentimentală a persoanei.
 • Forme a realității interpersonale generate de interesele divergente ale indivizilor.
 • Totalitatea sentimentelor.
 • Starea de pasivitate.

Question 15

Question
Etimologia cuvântului conflict din latină este:
Answer
 • Ciocnire, luptă, a ține împreună cu forța.
 • Moravuri, obiceiuri.
 • Credință comună în cadrul unui grup social..
 • Rezultatul exercitării facultăților noastre spirituale.
 • Principiu de acțiune.

Question 16

Question
Conflictologia este:
Answer
 • Ramură a științelor naturii.
 • Condiție a existenței politicii actuale.
 • Ramură a științei care studiază cauzele originii, dezvoltării, escaladării, rezolvării conflictelor la toate nivelurile odată cu finalizarea lor ulterioară.
 • Hazard.
 • Principiile în acțiune.

Question 17

Question
Obiectul de studiu al conflictologiei îl reprezintă:
Answer
 • Conflictul, cauzele, dinamica, tipurile, efectele, modalitățile de gestionare a conflictelor.
 • Realitatea obiectivă.
 • Realitatea subiectivă.
 • Regulile sociale, procesele sociale.
 • Ramura aplicativă a eticii medicale.

Question 18

Question
Lewis A. Coser definește conflictul ca:
Answer
 • Luptă între valori și revendicări de statusuri sociale.
 • Obiect al preocupărilor cuiva.
 • Barieră socio-culturală.
 • Preocupare care cere o soluționare imediată.
 • Manifestare care cere amânarea soluției.

Question 19

Question
Care este cheia gestionării unui conflict?
Answer
 • Modul de interacțiune psiho-socială.
 • Comunicarea, schimbul de informații prin cooperare.
 • Limbajul extraverbal.
 • Comunicarea accidentală
 • Comunicarea intrapersonală.

Question 20

Question
Etapele de declanșare a unui conflict sunt:
Answer
 • Dezacordul, confruntarea, escaladarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului.
 • Dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului, escaladarea, deescaladarea.
 • Escaladarea, deescaladarea, dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului
 • Deescaladarea, confruntarea, dezacordul, escaladarea, rezolvarea conflictului.
 • Dezacordul, escaladarea, confruntarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului

Question 21

Question
Dezacordul în conflict este:
Answer
 • Neînțelegerea diferitelor păreri, concepții, atitudini, de percepere etc., lipsa de informație corectă, modul diferit de a gândi și de fi al unor indivizi sau grupuri.
 • Deescaladarea, escaladarea, confruntarea.
 • Suspendarea discursului verbal și a acțiunilor raționale.
 • Captarea bunăvoinței părților adverse.
 • Perceperea corectă a situației.

Question 22

Question
Confruntarea în conflict apare când:
Answer
 • Sunt idei contrare, situația este dominată de emoții, comunicare dificilă.
 • Modul diferit de a îmbrăca.
 • Există ostilitate (dușmănie) interpersonală imaginată.
 • Mediatorul creează condiții și de îndrumare a părților.
 • Profesionistul stăpânește tehnica negocierii.

Question 23

Question
Escaladarea într-un conflict reprezintă:
Answer
 • Tensiune maximă a părților implicate în conflict, dominarea în relația de conflict a agresivității.
 • Captarea bunăvoinței
 • Neînțelegerea diferențelor de păreri, concepții, atitudine, etc.
 • Compatibilitatea scopurilor.
 • Elementele afective, cognitive și conective.

Question 24

Question
Deescaladare într-un conflict este:
Answer
 • Acțiuni iraționale, uneori violente.
 • Deosebirea dintre modul de a fi și a gândi.
 • Etapa de concesii, discuții, situație de calm, comunicare echilibrată.
 • Un proces dinamic în care atitudinea, comportamentul și contradicția se influențează reciproc.
 • Comportament răzbunător.

Question 25

Question
Rezolvarea conflictului are scopul:
Answer
 • De a capta bunăvoința părților adverse, de a scădea tensiunea dintre părțile adverse, de a comunica echilibrat.
 • De a genera stări de stres.
 • De a pune stăpânire pe situație.
 • Schimbul de informații prin cooperare.
 • Satisfacerea nevoilor și intereselor individuale
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
Edexcel Biology chapter 1
Anna Bowring
Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Acids and Bases
Sarah Egan
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Physics Revision
Tom Mitchell
The Circulatory System
Shane Buckley