JAGA JAGA 76-100 CS

Description

Science Quiz on JAGA JAGA 76-100 CS, created by Felicia Anton on 21/05/2022.
Felicia Anton
Quiz by Felicia Anton, updated more than 1 year ago
Felicia Anton
Created by Felicia Anton almost 2 years ago
757
0

Resource summary

Question 1

Question
Componenta cognitivă a conflictului este compusă din:
Answer
 • Emoțiile și sentimentele.
 • Gândirea, percepția situației conflictuale.
 • Comunicarea și comportamentul omului.
 • Acțiuni constructive și cooperante.
 • Acțiuni distructive și competitive.

Question 2

Question
Componenta afectivă a conflictului include:
Answer
 • Acțiunea, inclusiv comunicarea.
 • Reprezentarea despre lume.
 • Emoțiile și sentimentele.
 • Gândirea, percepția situației conflictuale
 • Raționamentele.

Question 3

Question
Componenta comportamentală include:
Answer
 • Reprezentarea situației de conflict.
 • Acțiunea și comunicarea.
 • Reprezentarea lumii.
 • Percepția spațiului.
 • Percepția timpului.

Question 4

Question
În situații de conflict indivizii reacționează în funcție de:
Answer
 • Temperament, caracter, imagine de sine, percepții și reprezentări.
 • Statutul social.
 • Rolul social.
 • Convingeri.
 • Nivelul de inteligență

Question 5

Question
Conflictele afective se referă la:
Answer
 • Relațiile interpersonale.
 • Organizațiile internaționale
 • Armonie totală pentru ceilalți.
 • Perceperea cauzelor ascunse
 • Sacrificiul propriilor interese în favoarea altora.

Question 6

Question
Conflictele de substanță urmăresc:
Answer
 • Atingerea propriilor scopuri prin intermediul unor grupuri.
 • Ridicarea stimei de sine.
 • Să se afirme prin realizările personale.
 • Folosirea efectului Pygmalion.
 • De a obține o stare afectivă de plăcere.

Question 7

Question
După durată și evoluție conflictele sunt:
Answer
 • Spontane, acute și cronice.
 • Funcționale.
 • Disfuncționale.
 • Intrapersonale.
 • Interpersonale.

Question 8

Question
Conflictul dintre doi sau mai mulți membri ai aceluiași grup sau echipă se numește:
Answer
 • Conflicte spontane.
 • Conflicte acute.
 • Conflicte cronice.
 • Internaționale.
 • Conflictul intragrup

Question 9

Question
Conflictul intrapersonal apare la nivelul:
Answer
 • Personalității.
 • Social.
 • Relațiilor ierarhice dintre oameni.
 • Culturii.
 • Relației dintre om-societate-mediu.

Question 10

Question
Comportamentul în conflict are rolul:
Answer
 • De a exprima emoțiile implicate în conflict și satisfacerea nevoilor.
 • De a încuraja exprimarea sentimentelor.
 • De a satisface nevoile ce au provocat conflictul
 • De a schimba informații prin cooperare.
 • De a afla opiniile celorlalți.

Question 11

Question
Unele strategiile de soluționare a conflictului sunt:
Answer
 • Negocierea, medierea și arbitrajul.
 • Retragerea, aplanarea și constrângerea.
 • Confruntarea, competiția și acomodarea.
 • Evitarea, abandonul și insistența.
 • Lupta, jocul și dezbaterea.

Question 12

Question
Care sunt cele cinci stiluri de management al conflictelor:
Answer
 • Competiția, acomodarea, compromisul, evitarea și cooperarea.
 • Aroganța, aviditatea, trecerea responsabilității pe seama altora, impertinența, ostilitatea.
 • Criza, tensiunea, lupta, jocul și dezbaterea.
 • Dezacordul, escaladarea, deescaladarea, contradicția și atitudinea.
 • Comportamentul, afectivitatea, utilitatea practică, percepția și acțiunea.

Question 13

Question
Cine din autori a formulat pentru prima dată conceptul de „comunicare interculturală”:
Answer
 • Denis McQuail.
 • Leonard Saules.
 • Shanon-Weaver.
 • T. H. Hall
 • Samuel C. Serto.

Question 14

Question
În afară de sintagma „comunicare interculturală”, în literatura de specialitate se folosește noțiunea de?:
Answer
 • Comunicare interstatală,
 • Comunicare interetnică,
 • Comunicare interumană,
 • Comunicare internațională,
 • Comunicare intercomunitară.

Question 15

Question
Ca disciplină, comunicarea interculturală face parte din cadrul căror ştiinţe?:
Answer
 • științele sociale,
 • științele politice,
 • științele juridice,
 • științele umanistice,
 • științele culturii

Question 16

Question
Cine din autori au descoperit 164 de definiţii ale culturii, aparţinând diferitor filosofi, antropologi, culturologi, istorici etc:
Answer
 • Clyde Kluckhohn, Alfred Kroeber.
 • William Haviland, Denis McQuail.
 • Michael Howard, Samuel C. Serto.
 • Shanon, Weaver
 • E. Leonard Saules, Fernando Ortiz,

Question 17

Question
Cine din autori abordează cultura ca un „mod obişnuit în care grupurile umane învaţă să-şi organizeze comportamentul şi gândirea în relaţia cu mediul lor înconjurător”:
Answer
 • Leonard Saules.
 • Shanon-Weaver.
 • Samuel C. Serto.
 • Michael Howard
 • Fernando Ortiz,

Question 18

Question
Cine din autori abordează cultura drept „o serie de reguli sau standarde împărtăşite de membrii unei societăţi şi care acţionează asupra acestora, dă naştere la comportamente ce sunt considerate potrivite sau acceptabile”:
Answer
 • Denis McQuail.
 • Leonard Saules.
 • William Haviland
 • Samuel C. Serto.
 • Michael Howard.

Question 19

Question
Ce se înțrelege prin noțiunea de multiculturalitate?:
Answer
 • convieţuirea unor culturi diferite în cadrul unui sistem societal indiferent dacă această convieţuire este paşnică sau conflictuală,
 • convieţuirea paşnică a unor culturi diferite în cadrul unui sistem politic,
 • convieţuireaconflictuală a unor culturi diferite în cadrul unui sistem politic,
 • convieţuirea unor culturi complementare în cadrul unui sistem societal indiferent dacă această convieţuire este paşnică sau conflictuală,
 • convieţuirea unor culturi identice în cadrul unui sistem societal indiferent dacă această convieţuire este paşnică sau conflictuală.

Question 20

Question
Indicați modelele de societate multiculturală:
Answer
 • Modelul integrativ, Modelul interactciv, Modelul transcendental,
 • Modelul asimilaţionist, Modelul transcultural, Modelul Apartheid,
 • Modelul policultural, Modelul intercultural, Modelul intracultrural
 • Modelul cosmopolit, Modelul intercilizațional, Modelul acultural,
 • Modelul extracultural, Modelul intracivilizațional, Modelul extracivilizațional.

Question 21

Question
Ce percepție se remarcă printr-o importanță deosebită în comunicarea interculturală?
Answer
 • percepţia culturală,
 • percepţia rasială,
 • percepţia etnică,
 • D. percepţia socială,
 • E. percepţia axiologică,

Question 22

Question
Enunțați cea mai des invocată formă de comunicare interculturală nonverbală în literatura de specialitate:
Answer
 • Gestica.
 • Prosodica și exralingvistica.
 • Mimica.
 • Proxemica
 • Takezica.

Question 23

Question
Notați autorul care a formulattermenul de proxemică:
Answer
 • A. Gilgen
 • Leonard Saules,
 • Fernando Ortiz,
 • Edward T. Hall
 • Larry Samovar.

Question 24

Question
Disciplina care studiază utilizarea timpului în comunicarea intercultrurală nonverbală se numește:
Answer
 • Oculezica
 • Prosodica și exralingvistica
 • Takezica
 • Cronemica
 • Proxemica

Question 25

Question
Evidențiați două modele de bază de utilizare a timpului în diferite culturi:
Answer
 • Monocronă, policronă,
 • Monocronă,bicronă,
 • Bicronă,tricronă,
 • Tricronă,policronă
 • Monocronă,tricronă.
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Acids and Bases
Sarah Egan
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Physics Revision
Tom Mitchell
The Circulatory System
Shane Buckley
Acids and Bases
silviaod119
Elements, Compounds and Mixtures
silviaod119