ex. 61-90

Description

10 ex. 61-90 Quiz on ex. 61-90, created by Cristian Bobu on 21/05/2022.
Cristian Bobu
Quiz by Cristian Bobu, updated more than 1 year ago More Less
Cristian Bobu
Created by Cristian Bobu almost 2 years ago
Cristian Bobu
Copied by Cristian Bobu almost 2 years ago
1312
0

Resource summary

Question 1

Question
CM Caracteristice a acrilatelor termopolimerizabile:
Answer
 • Polimetacrilatul de metil este constituit din lanțuri macromoleculare polimerizate liniar
 • Duritatea Koop este de 15, net inferioară față de cea a dentinei- de ordinul 50
 • Metacrilatul de metil suferă de o contracție în volum de 21% în timpul polimerizării
 • Greșeli de dozare, manipulare sau prelucrare nu afectează structura elementelor din rășini acrilice
 • Instabilitatea lanțurilor monomerice datorită acțiunii temperaturii înalte în faza saturației

Question 2

Question
CM Indicațiile utilizării acrilatelor simple:
Answer
 • Obturații temporare
 • Baze protezelor parțial/total mobilizabile
 • Aparatele ortodontice mobilizabile
 • Reparațiile protezelor fracturate
 • Căptușire indirectă

Question 3

Question
Proprietățile acrilatelor autopolimerizabile sunt:
Answer
 • Polimerizarea la temperatura camerei
 • Structura acrilatelor autopolimerizabile este diferită de cea a acrilatelor ter-mopolimerizabile
 • Compatibilitatea cu diferite tipuri de acrilate
 • Greșelile de dozarenu afectează structura acrilatelor
 • Duritatea Knoop este 25, ușor inferioară celei a acrilatelor termopolimer-izabile

Question 4

Question
Proprietățile acrilatelor termopolimerizabile:
Answer
 • Toxicitate
 • Rezistența coloristică
 • Ușor solubile în monomer
 • Plasticitatea redusă
 • Polimerizarea necesită o sursă suplimentară de energie

Question 5

Question
Acrilate autopolimerizabile sunt utilizate în confecționarea:
Answer
 • Fațetelor pentru lucrări mixte
 • Rebazării indirecte a protezelor mobile
 • Protezei imediate provizorii
 • Șabloanelor de bordură
 • Fixării dinților artificiali în proteze mobilizabile

Question 6

Question
Forme finite a acrilaților industrial polimerizabili:
Answer
 • Lichid + pulbere
 • Plăci de culoare roz
 • Cape transparente
 • Dinți artificiali
 • Coroane acrilice

Question 7

Question
Etapele preparării acrilatelor termopolimerizabile:
Answer
 • Introducerea în tipar a pastei de acrilat în stadiul saturației
 • Reinducerea fazei inițiale de polimerizare cu dezactivator
 • Imersiunea ansamblului de tipar/muftă într-o baie de apă
 • Plasarea pastei acrilice în tipar
 • Inducerea și conducerea polimerizării prin încălzirea continuă

Question 8

Question
Denumiri comerciale ale acrilatelor termopolimerizabile:
Answer
 • Redont
 • Protacril
 • Etacril
 • Noracril 100
 • Futur Acryl

Question 9

Question
Denumiri comerciale ale acrilatelor autopolimerizabile:
Answer
 • Redont
 • Protacril
 • Noracril 100
 • Etacril
 • Futur Acryl

Question 10

Question
Proprietăți fizice ale aliajelor metalice:
Answer
 • Maleabilitatea
 • Segregația
 • Dizolvarea
 • Fluiditatea
 • Opacitatea

Question 11

Question
Calități chimice ale aliajelor metalice:
Answer
 • Fluiditatea
 • Rezistența la coroziune
 • Oxidarea
 • Dizolvarea
 • Conductivitatea

Question 12

Question
Efectele coroziunii metalelor se manifestă prin:
Answer
 • Micșorarea durității metalului
 • Reducerea punctului de topire
 • Mărirea plasticității
 • Defecte de pe suprafață
 • Modificarea structurii cristaline

Question 13

Question
Aliajele nobile conțin:
Answer
 • Aur
 • Nichel
 • Crom - Cobalt
 • Argint- Paladiu
 • Nichel – Crom

Question 14

Question
Proprietățile negative ale aliajelor din aur:
Answer
 • Duritate mică
 • Plasticitate
 • Abraziune înaltă
 • Puritate săracă
 • Culoarea

Question 15

Question
După Siebert (1989) aliajele se clasifică în:
Answer
 • Nobile
 • Parțiale
 • Inobile
 • Combinate
 • Multicompuse

Question 16

Question
Aliajul utilizat în confecționarea scheletului metalic al protezelor parțial mo-bilizabile schiletate trebuie să fie:
Answer
 • Biocompatibil
 • Citotoxic
 • Rezistent la coroziune
 • Dur
 • Ușor dezintegrabil

Question 17

Question
Dezavantajele utilizării titanului în realizarea protezelor dentare :
Answer
 • Este biocompatibil
 • Modulul de elasticitate mic duce la supradimensionarea unor elemente ale scheletului
 • Este foarte costisitor și necesită specialiști care pot lucra cu acest sistem
 • Instalația de topire-turnare pentru realizarea scheletului din titan este complexă
 • Aliajele ce conțin titan pot fi ușor turnate datorită temperaturilor mici de topire

Question 18

Question
Avantajele aliajelor din titan:
Answer
 • Nu manifestă fenomene alergice
 • Ușoare
 • Biocompatibile
 • Nu conservează căldura
 • Non-elastice

Question 19

Question
Procesul topirii/turnării a aliajelor reprezintă:
Answer
 • Trecerea prin încălzire din stare solidă în stare lichidă
 • Asocierea chimică a ionilor metalelor
 • Pătrunderea forțată a aliajului în tipar prin intermediul forțelor de centrifugare
 • Dizolvarea componentelor aliajelor în soluții de turnare
 • Stabilirea legăturilor intermetalice între două suprafețe metalice

Question 20

Question
Evitarea formării microroporilor poate fi atinsă prin:
Answer
 • Utilizarea aliajelor cu interval scurt de cristalizare
 • Micșorarea vitezei de răcire cu catalizatori
 • Mărirea artificială a vitezei de răcire
 • Dizolvarea componentelor aliajelor în soluții de turnare
 • Supraîncălzirea ușoară a aliajului la turnare

Question 21

Question
Alegeți afirmațiile corecte :
Answer
 • Prin introducerea staniului/indiului în aliajul nobil se obține filmul de oxid superficial
 • Aliajele nobile sunt greu lustruite, datorită structurii rețelei moleculare
 • Adăugarea aditivilor ca indiu/galiu în aliajul nobil reduce temperatura de fuziune a acestora
 • Aliajele nobile au duritate mai mare decît aliajele inobile
 • Elasticitatea aliajului nobil scade în conformitate direct proporțională cu volumul aditivului

Question 22

Question
Alegeți afirmațiile corecte:
Answer
 • Conform scopului materialele dentare se împart în materiale de bază și auxiliare
 • Aliajele de nichel sunt mai dure decît aliajele nobile
 • sticitatea aliajului scade în proporții directe cu cantitatea relativă a aditivului
 • Aliajele de cobalt au rezistențe mai mari decît aliajele nobile
 • Construcțiile din aliaje inobile sunt mai ușor turnate și finisate decît cele din aliaje nobile

Question 23

Question
Alegeți afirmațiile corecte:
Answer
 • Proprietățile optice ale aliajelor sunt luminiscență,transparență,opacitate și culoare
 • Coroziunea este reacția chimică între aliaj și mediul înconjurător
 • Construcțiile din aliaje inobile sunt mai ușor turnate și finisate decît cele din aliaje nobile
 • Masele ceramice fac parte din grupul materialelor nemetalice
 • Se acceptă un nivel mic de deformare al aliajelor în timpul lucrului

Question 24

Question
Caracteristicile modalității de lucru cu aliajele din titan:
Answer
 • Punct de topire ridicat ( aprox. 1700C)
 • Reactivitate chimică înaltă
 • Instabilitatea stratului de oxid
 • Independența biocompatibilității de filmul de oxid
 • Ușor interacționează cu elementele gazoase

Question 25

Question
Proprietățile fizice ale materialelor dentare:
Answer
 • Reflexia
 • Refracția
 • Conductibilitatea termică
 • Elasticitatea
 • Coroziunea

Question 26

Question
Proprietățile materialelor utilizate în domeniul stomatologic:
Answer
 • Chimice
 • cano-fizice
 • Biologice
 • Chimico-biologice
 • Bazice

Question 27

Question
Deformarea poate fi:
Answer
 • Elastică
 • Solidă
 • Plastică
 • Combinată
 • Liniară

Question 28

Question
Cele mai des utilizate metode de determinare a durității sunt după:
Answer
 • Brinell
 • Kennedy
 • Rockwell
 • Shore
 • Mohs

Question 29

Question
Coroziunea este procesul de:
Answer
 • Descompunere a rețelii interne cristaline la temperaturi extrem de înalte
 • Distrugere în profunzime, după un traiect constituit de joncțiunea cristalelor
 • Scădere a grosimii metalului de tip uniform
 • Devastarea elementelor cu substanțe chimico-toxice
 • Pierderea materialului în cazul ajustărilor prin contact

Question 30

Question
Proprietățile optice ale materialelor stomatologice sunt:
Answer
 • Transparența
 • Luminiscența
 • Strălucirea
 • Opacitatea
 • Plasticitatea
Show full summary Hide full summary

Similar

TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
B7: Further Biology
Matthew Law
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
Lilac Potato
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Meteorologia II
Adriana Forero
Unit 1.1 Systems Architecture
Mathew Wheatley