CHIMIE ORGANICA SEM 2 TOT3 51-100 CS

Description

,f organica sem 2 Quiz on CHIMIE ORGANICA SEM 2 TOT3 51-100 CS, created by f2536 3749 on 29/04/2022.
f2536 3749
Quiz by f2536 3749, updated more than 1 year ago
f2536 3749
Created by f2536 3749 about 2 years ago
144
0

Resource summary

Question 1

Question
51. Care este produsul princilal ce se obţine la hidroliza necompletă a acidului 5'-adenilic?
Answer
 • A. adenină
 • B. adenozină
 • C. β-D-riboză
 • D. acid fosforic
 • E. α-D-riboză

Question 2

Question
52. La hidroliza bazică a cefalinei ce conţine radicali de acizi linolic şi stearic se obţine:
Answer
 • A.colina
 • B. etanolamina
 • C. linoliat de etil
 • D. stearat de etil
 • E. fosfat

Question 3

Question
53. În macromolecula de acid condroitinsulfuric ca unitate monomerică se conține:
Answer
 • A. acid β-D-galacturonic
 • B. acid gluconic
 • C. N-acetil-β-D-glucoza
 • D. N-acetil-β-D-glucozamină
 • E. N-acetil-β-D-galactozamină

Question 4

Question
54. Anticodonul din molecula de tARN ce transferă un α-aminoacid la codonul UCG din mARN conține:----?
Answer
 • A.adenină
 • B. timină
 • C. guanină
 • D. uracil
 • E. Citidină

Question 5

Question
55. Daţi denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii corticosteroizilor:
Answer
 • A. pregnan
 • B. 10,13-dimetil-17-butilsteran
 • C. colestan
 • D. colan
 • E. estran

Question 6

Question
56. Ce acid gras, dintre cei prezentați mai jos, se obține la hidroliza acidă al arahidonoillinoleoilstearoilglicerinei?
Answer
 • A. C19H39COOH
 • B. C17H33COOH
 • C. C17H29COOH
 • D. C15H31COOH
 • E.c17H35COOH

Question 7

Question
57. Acizii sialici se conțin în gangliozidele creierului, în sânge şi în alte ţesuturi. Din ce substanță în organism se obține acidul N-acetil-neuraminic? ----?
Answer
 • A. acidul lactic
 • B. acid citric
 • C. N-acetil-D-glucozamina
 • D. N-acetil-D-galactozamina
 • E. N-acetil-D-manozamină

Question 8

Question
58. Care pereche de baze sunt complementare în macromolecula de ADN?
Answer
 • A. A – C
 • B. A – G
 • C. T – U
 • D. T – A
 • E. T – C

Question 9

Question
59. Cel mai important reprezentant al sterolilor este:
Answer
 • A. Colesterolul;
 • B. androsterolul
 • C. corticosterolul
 • D. colcisterolul
 • E. ergosterolul

Question 10

Question
60. La oxidarea peroxidică a acidului oleic se obține acidul:
Answer
 • A. CH3(CH2)7-COOH
 • B. CH3(CH2)8-COOH
 • C. CH3(CH2)9-COOH
 • D. HOOC-(CH2)7-COOH
 • E. HOOC-(CH2)9-COOH

Question 11

Question
61. În componenţa căror lipide complexe intră colina?
Answer
 • A. acizi fosfatidici
 • B. cefaline
 • C. lecitine
 • D. glicolipide
 • E. cerebrozide

Question 12

Question
62. Care nucleotidă de mai jos intră în componenţa acizilor ADN?
Answer
 • A. acid 5'-guanilic
 • B. acid 5'-dezoxiadenilic
 • C. acid 5'-dezoxiuridilic
 • D. acid 5'-dexoxiguanilic
 • E. acid 5'-adenilic

Question 13

Question
63. Câte moleculele de acetilcoenzima A se obțin la β-oxidarea acidului palmitic?
Answer
 • A.12
 • B.10
 • C.9
 • D.8
 • E.14

Question 14

Question
64. Câte molecule de acetilcoenzimă A se obțin la β-oxidarea acidului strearic?
Answer
 • A.12
 • B.10
 • C.9
 • D.8
 • E.7

Question 15

Question
65. Denumirea sistematică a hidrocarburii saturate care stă la baza structurii chimice a acizilor biliari este:
Answer
 • A. 10,13-dimetil-17-sec.pentilsteran
 • B. 10,13-dimetil-17-etilsteran
 • C. 10,13-dimetil-17-sec.izooctilsteran
 • D. 10,13-dimetil-17-propilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-metilsteran

Question 16

Question
66. Denumirea trivială a hidrocarburii saturate care stă la temelia structurii chimice ale acizilor biliari este:
Answer
 • A. pregnan
 • B. colestan
 • C. estran
 • D. androstan
 • E. Colan

Question 17

Question
67. La hidroliza bazică a lecitinei ce conţine radicalii acizilor palmitic şi oleic se obţine:
Answer
 • A. acid fosforic
 • B. acid oleic
 • C. acid palmitic
 • D. oleat de sodiu
 • E. colamină

Question 18

Question
68. În catena poliucleotidică mononucleotidele se leagă între ele prin legături:
Answer
 • A. glicozidice;
 • B. eterice;
 • C. fosfoamidice;
 • D. fosfopeptidice;
 • E. fosfodiesterice.

Question 19

Question
69. Ce substanță se obţine la hidroliza completă a ATP-lui?
Answer
 • A. α-D-riboză
 • B. β-D-riboză
 • D. guanină
 • E. citozina

Question 20

Question
70. Denumirea trivială a agliconului glicozidei cardiace este:
Answer
 • A. dezoxigenină
 • B. digitoxină
 • C. digitoxigenină
 • D. dezoxistrofantidina
 • E. strofantidina

Question 21

Question
71. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin la β-oxidarea acidului miristic?
Answer
 • A.10
 • B.9
 • C.8
 • D.7
 • E.6

Question 22

Question
72. În componenţa cărei substanţe biologic active se conţine colina?
Answer
 • A. cefalină
 • B. lecitină
 • C. glicolipidă
 • D. galactocerebrozidă
 • E. Gluctocerebrozidă

Question 23

Question
73. Daţi denumirea sistematică a ergosterolului:
Answer
 • A. 24-metilcolestan-ol-3β
 • B. 24-metilcolesten-5-ol-3β
 • C. 24-metilcolestatrien-5,7,22-ol-3β
 • D. 10,13-dimetil-17-sec.izopentilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-sec.izooctilsteran

Question 24

Question
74. Ce tip de legătură glicozidică este în nucleozidele purinice?
Answer
 • A.β C-1, N-9
 • B. α C-1, N-9
 • C. β C-1, N-1
 • D. α C-1, N-1
 • E. β C-2, N-3

Question 25

Question
75. Denumirea trivială a acidului 3,7,12-trihidroxi-5β-colanic este:
Answer
 • A. acid glicolic
 • B. acid taurocolic
 • C. acid colic
 • D. acid dezoxicolic
 • E. acid litocolic

Question 26

Question
76. Ce substanţă se obţine la oxidarea în mediul acid cu permanganat de potasiu a acidului oleic?
Answer
 • A.acid caprilic
 • B. acid palmitiC
 • C. acid capronic
 • D. acid azelaic
 • E. acid dihidroxistearic

Question 27

Question
77. Denumirea sistematică a produsului de interacţiune a guaninei cu D­riboză este:
Answer
 • A.9-(β-D-ribofuranozil)-guanină
 • B. 9-(α-D-ribofuranozil)-guanină
 • C. 1-(α-D-ribofuranozil)-guanină
 • D. dezoxiguanozină
 • E. dezoxiriboguanozină

Question 28

Question
78. Care este denumirea sistematică a progesteronei?
Answer
 • A.10,13-dimetil-17-octilsteran
 • B. colesten-4-dionă-3,20
 • C. 3-hidroxi-estratrien-1,3,5(10)–onă-17
 • D. pregnen-4-dionă-3,20
 • E. 10,13-dimetil-17-etilsteran

Question 29

Question
79. Care bază nucleică din fragmentul macromoleculei de mARN, obţinut la transcripţie de pe fragmentul GTC a ADN-lui este complementară cu citozina?
Answer
 • A. uracil
 • B. timină
 • C. guanină
 • D. adenină
 • E. citozina

Question 30

Question
80. Care acid gras dintre cei prezentaţi poartă denumirea de acid linolenic-C18H30O2:
Answer
 • A.C17H33COOH
 • B.C17H31COOH
 • C.C17H29COOH
 • D.C17H35COOH
 • E.C19H31COOH

Question 31

Question
81. Din care acid gras superior în organismul uman se obţin prostaglandine?
Answer
 • A. Stearic ;
 • B. oleic ;
 • C. linolic :
 • D. linolenic ;
 • E. arahidonic.

Question 32

Question
82. Care acid gras superior dintre cei prezentaţi poartă denumirea de acid arahidonic:
Answer
 • A.C17H33COOH
 • B.C17H31COOH
 • C.C17H29COOH
 • D.C17H35COOH
 • E.C19H31COOH

Question 33

Question
83. Care dintre acizii enumeraţi se supune oxidării peroxidice : ----?
Answer
 • A.C11H23COOH
 • B.C17H33COOH
 • C. C15H31COOH
 • D. C17H39COOH
 • E. C19H39COOH

Question 34

Question
84. Care este produsul final al reacţiei de -oxidare a acidului stearic ?
Answer
 • A. acidul acetic ;
 • B. Acidul butiric ;
 • C. Coenzima A
 • D. malonilcoenzima A ;
 • E. Acetilcoenzima A.

Question 35

Question
85. Câte legături duble se conţin în molecula acidului arahidonic ?
Answer
 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4
 • E.5

Question 36

Question
86. Câti atomi de carbon se conţin în molecula acidului linolenic:
Answer
 • A.12
 • B.18
 • C.17
 • D.15
 • E.19

Question 37

Question
87. Denumirea trivială a fosfolipidelor ce conţin etanolamina este :
Answer
 • A. Lecitine;
 • B. Acizi fosfotidici;
 • C. Cefaline ;
 • D. Etanolamine;
 • E. Cateholamine.

Question 38

Question
88. Denumirea trivială a fosfolipidelor ce conţin colină este :
Answer
 • A. cefaline ;
 • B. lecitine ;
 • C. cateholamine ;
 • D. colamine ;
 • E. acizi fosfatidici.

Question 39

Question
89. Câţi acizi graşi superiori dintre cei prezentaţi pot participa în reacţia de oxidare peroxidică: palmitooleic, oleic, linolic, linolenic, arahidonic:
Answer
 • A.1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
 • E.5

Question 40

Question
90. La interacţiunea glicerinei cu acizii graşi şi cu acidul fosforic se obţine :
Answer
 • A. o grasime simplă;
 • B. Un acid fosfatidic;
 • C. o grasime complexă;
 • D. O cefalină;
 • E. O lecitină .

Question 41

Question
91. Câţi atomi de carbon conţine acidul arahic.
Answer
 • A 12
 • B. 14
 • C. 16
 • D. 18
 • E. 20

Question 42

Question
92. Câti acizi graşi nesaturaţi intră în componenţa lecitinelor:
Answer
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
 • E. 5

Question 43

Question
93. Care acid gras nesaturat stă la baza biosintezei tromboxanilor:
Answer
 • A. C15H29COOH
 • B. C17H33COOH
 • C. C17H31COOH
 • D, C17H29COOH
 • C. C19H31COOH

Question 44

Question
94. Pentru a obţine o cefalină, colamina trebuie să interacţioneze cu:
Answer
 • A. glicerina;
 • B. Acid gras;
 • C. Acid fosforic;
 • D. acid fosfatidic;
 • E. Acid nesaturat.

Question 45

Question
95. Din care acid gras nesaturat în organismul uman se obţin leicotriene:
Answer
 • A. C17H33COOH
 • B. C13H27COOH
 • C. C15H29COOH
 • D. C17H35COOH
 • E. C15H31COOH

Question 46

Question
96. Care dintre acizii graşi superiori nesaturaţi conţine 4 legături duble:
Answer
 • A. arahidonic;
 • B. Oleic;
 • C. Linolic;
 • D. Linolenic;
 • E. Palmitooleic

Question 47

Question
97. Din care acid gras superior, dintre cei prezentaţi, în organism se sintetizează prostacicline:
Answer
 • A. C17H33COOH
 • B. C13H27COOH
 • C. H15H29COOH
 • D. C17H35COOH
 • E. C19H31COOH

Question 48

Question
98. Reacţia de hidroliză a triacilglicerinelor în mediu bazic decurge după mecanismul:
Answer
 • A. AE
 • B. SE
 • C. AN
 • D. SN
 • E. E2

Question 49

Question
99. Ce aminoalcool intră în componenţa glucocerebrozidelor: ----?
Answer
 • A. colamina;
 • B. colina;
 • C. acetilcolina;
 • D. sfingozina;
 • E. sfingomielina.

Question 50

Question
100. Care dintre acizii graşi superiori enumeraţi conţine 3 duble legături:
Answer
 • A. linolic ;
 • B. Linolenic ;
 • C. Oleic;
 • D. Arahic;
 • E. Arahidonic.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
Spanish: Grammar 3.2
Selam H
Hitler's Rise to Power
hanalou
German GCSE Vocab
naomisargent
A-level French Vocabulary
daniel.praecox
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
Plant and animal cells
charlotteireland
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
Input Devices
Jess Peason
GCSE REVISION TIMETABLE
Joana Santos9567
AQA Business Unit 1
lauren_binney