Igiena muncii

Description

Quiz on Igiena muncii, created by Curnic Andreea on 22/04/2022.
Curnic Andreea
Quiz by Curnic Andreea, updated more than 1 year ago
Curnic Andreea
Created by Curnic Andreea about 2 years ago
1471
0

Resource summary

Question 1

Question
Măsuri legislative în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt
Answer
 • Respectarea CMA;
 • Folosirea inhalatoarelor;
 • Ermetizarea proceselor tehnologice;
 • Amenajarea spaţiilor verzi
 • Ventilaţia locală

Question 2

Question
Urechea omului este mai sensibilă la tonurile de frecvenţă
Answer
 • Joasă;
 • Înaltă
 • Medie
 • Sensibilitatea nu depinde de frecvenţă;
 • Frecvenţa nu influenţează gradul de acţiune.

Question 3

Question
Unitatea de măsură a frecvenţei zgomotului
Answer
 • Hertz;
 • Bel
 • Decibel
 • Fon
 • Pascal

Question 4

Question
Condiţiile de muncă se împart
Answer
 • optime
 • admisibile;
 • nefavorabile
 • nocive;
 • periculoase

Question 5

Question
Scopul examenului medical la încadrarea în muncă este
Answer
 • Depistarea îmbolnăvirilor;
 • Încadrarea fiecărei persoane în raport de capacităţile fizice, senzoriale şi neuropsihice;
 • Tratarea bolilor depistate;
 • Monitorizarea condiţiilor de muncă şi a noxelor profesionale;
 • Recomandarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă .

Question 6

Question
Ce persoane trebuie supuse examenului medical la încadrarea în muncă (răspuns complet)
Answer
 • Orice persoană care se încadrează în muncă
 • Persoanele expuse unor noxe profesionale;
 • Persoanele care au anumite boli;
 • Ucenici, elevi şi studenţi;
 • Persoane care au întrerupt munca mai mult de 10 zile

Question 7

Question
Ce persoane trebuie supuse controlului medical periodic (răspuns complet)
Answer
 • Persoane expuse la noxe profesionale;
 • Bolnavi cronici şi deficienţi;
 • Toate persoanele care desfăşoară activităţile profesionale;
 • Gravidele, adolescenţii şi vârstnicii;
 • Persoanele din sectorul alimentar.

Question 8

Question
Controlul medical periodic se efectuează
Answer
 • La 6 luni;
 • La un an;
 • În funcţie de factorii de risc şi starea de sănătate a muncitorilor;
 • La 3 ani;
 • După gravitatea bolilor.

Question 9

Question
Măsuri de optimizare a procesului de muncă la activităţi intelectuale sunt
Answer
 • Începerea treptată a lucrului şi menţinerea unui ritm optim a lui;
 • Executarea lucrului preponderent în prima jumătate a zilei;
 • Respectarea unei anumite consecutivităţi a operaţiilor executate şi alternarea corectă a lucrului cu odihna;
 • Folosirea ceaiului şi cafelei;
 • O activitate sistematică, uniformă .

Question 10

Question
Care enunţuri sunt incorecte pentru caracteristica acţiunii prafului
Answer
 • Particulele de praf fine sunt mai nocive pentru organism decat cele mari;
 • Rolul patogen cel mai important il au particulele cu dimensiuni intre 0,2-10 microni;
 • Praful proaspăt format are stabilitate mai mică în aer;
 • Praful care se depune mai rapid are rol patogen minor;
 • Cele mai pronunţate efecte ale pulberilor au loc la nivelul aparatului respirator.

Question 11

Question
Intoxicaţia cu CO e cauzată de
Answer
 • Arderea incompletă a combustibilului;
 • Vârsta adultă;
 • Bolile care determină hipoxie tisulară;
 • Concentraţia CO2 in aer;
 • Presiunea atmosferică

Question 12

Question
În patogenia intoxicaţiilor cu CO intervin
Answer
 • Inhibiţia enzimelor cu conţinut de Cu şi Zn;
 • Efecte asupra acizilor nucleici;
 • Formarea de methemoglobină;
 • Formarea de carboxihemoglobină
 • Inhibiţia citocromoxidazei

Question 13

Question
În timpul lucrului la presiune crescută constantă, tulburările pot fi datorate
Answer
 • Formări de aeroemboli;
 • Decompresiuni rapide;
 • Intoxicaţiei cu azot;
 • Distensiei gazelor intestinale
 • Intoxicaţiei cu oxigen .

Question 14

Question
Toate toxicele industriale manifestă acţiune
Answer
 • Generală
 • Locală
 • Selectivă
 • Combinată
 • Complexă

Question 15

Question
Eliminarea plumbului din organism se face prin
Answer
 • Tub digestiv;
 • Rinichi
 • Plămâni
 • Tegumente
 • Mucoase

Question 16

Question
Cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism în mediul de producere este
Answer
 • Intravenoasă
 • Cutanată;
 • Subcutanată
 • Pulmonară
 • Intraperitonială

Question 17

Question
Plumbul se cumulează în organism prin
Answer
 • Cumulare funcţională;
 • Cumulare materială;
 • Nu se cumulează;
 • Combinat;
 • Complex

Question 18

Question
Noxele profesionale se clasifică în
Answer
 • Mecanice
 • Fizice
 • Chimice
 • Biologice
 • psiho-fiziologice.

Question 19

Question
Intoxicaţiile profesionale apar mai frecvent la pătrunderea toxicelor prin
Answer
 • Tegumente
 • Mucoase
 • Tub digestiv
 • Plămâni
 • Peritoneum

Question 20

Question
Măsuri curativ-profilactice în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt
Answer
 • Ventilaţia locală;
 • Examenele medicale;
 • Folosirea mijloacelor de protecţie individuală
 • Utilizarea inhalatoarelor
 • Transportul pneumatic.

Question 21

Question
Măsurile de profilaxie a pneumoconiozelor
Answer
 • Forarea umedă;
 • Controlul concentraţiilor de pulberi în aerul mediului de producţie;
 • Mijloacele de protecţie individuală;
 • Controale medicale periodice;
 • Folosirea inhalatoarelor.

Question 22

Question
Gradul de pericol al prafului e determinat de
Answer
 • Dimensiune
 • Dispersie
 • Origine;
 • Componență chimică
 • Forma sursei de emanare

Question 23

Question
Măsuri tehnologice în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt
Answer
 • Sistematizarea încăperilor de producere;
 • Elaborarea ciclurilor tehnologice închise;
 • Ventilaţia locală;
 • Ermetizarea proceselor de producere;
 • Transportul pneumatic.

Question 24

Question
Ce este caracteristic pentru aerosolii de praf
Answer
 • Precipitaţie slabă;
 • Rapid se precipită;
 • Sunt reţinuţi în căile respiratorii superioare;
 • Pătrund până la alveole;
 • Se dizolvă în apă.

Question 25

Question
Muncitorii căror profesii sunt expuşi riscului de a face silicoză
Answer
 • Foratorii
 • Detonatorii
 • Mecanicii auto;
 • Șlefuitorii
 • Electricienii

Question 26

Question
Măsuri de sistematizare în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt
Answer
 • Zonarea localităţilor;
 • Ermetizarea procesului de producere;
 • Amenajarea spaţiilor verzi;
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Amenajarea ventilaţiei.

Question 27

Question
Măsuri sanitar-tehnice în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt
Answer
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Ventilaţia locală
 • Deriticarea umedă, cu aspiratoare
 • Instalarea mijloacelor de captare a deşeurilor;
 • Examenele medicale periodice.

Question 28

Question
Acţiunea prafului asupra organismului
Answer
 • Iritantă
 • Alergizantă
 • Fibrozantă;
 • Statică
 • Cancerigenă

Question 29

Question
Factorii determinanţi ai dezvoltării pneumoconiozelor
Answer
 • Vechimea în muncă în condiţii caracteristice
 • Starea de sănătate a muncitorului angajat;
 • Concentraţia pulberilor în aerul mediului de lucru;
 • Caracterul muncii;
 • Vârsta muncitorului.

Question 30

Question
De ce depinde acţiunea nocivă a prafului asupra organismului
Answer
 • de componenţa chimică;
 • de gradul de solubilitate în apă;
 • de dispersie
 • de structura şi forma particulelor;
 • de starea sursei de praf.

Question 31

Question
Unităţi de măsură a intensităţii a zgomotului sunt
Answer
 • Hertz;
 • Decibel
 • Erg/cm2 sec
 • Pascal
 • Fon

Question 32

Question
Proprietăţi fizice a zgomotului ce-i determină nocivitatea
Answer
 • Intensitatea
 • Vechimea în muncă cu zgomot;
 • Stabilitatea in timp;
 • Componenţa spectrală a frecvenţei;
 • Distanţa de la sursa de zgomot.

Question 33

Question
Definiţia zgomotului este
Answer
 • Suprapunere dezordonată de sunete de diferită frecvenţă şi intensitate;
 • Vibraţii mecanice cu frecvenţă de 16-20000 HZ;
 • Succesiune de sunete cu o anumită frecvenţă;
 • Orice sunet nedorit
 • Vibraţii mecanice cu frecvente mai mari de 20000 Hz

Question 34

Question
Factorii principali în dezvoltarea surdităţii profesionale sunt
Answer
 • Vârsta muncitorului;
 • Expunerea îndelungată la zgomot intens;
 • Caracteristicile fizice ale zgomotului;
 • Adaptarea organismului la agresiunea sonoră;
 • Sexul muncitorului.

Question 35

Question
Factorii de care depinde influenţa nocivă a zgomotului asupra organismului
Answer
 • Perioada de expunere la zgomot;
 • Intensitatea zgomotului;
 • Frecvenţa zgomotului
 • Receptivitatea organismului;
 • Adaptarea organismului.

Question 36

Question
Măsurile de combatere ale zgomotului
Answer
 • Modificări tehnologice de reducere a zgomotului;
 • Folosirea materialelor fonoabsorbante;
 • Fundamente şi dispozitive amortizatoare;
 • Sistematizarea raţională a încăperilor de producere;
 • Folosirea căştilor antifoane

Question 37

Question
Boala de vibraţie se manifestă prin
Answer
 • Oboseală generală;
 • Atonie vasculară
 • Scăderea sensibilităţii tactile;
 • Hipertenzie arterială
 • Hipotonie arterială

Question 38

Question
Felurile de cumulare a toxicelor în organism
Answer
 • Materială
 • Funcțională
 • Uniformă
 • Selectivă
 • Combinată

Question 39

Question
Indicii modificărilor stării funcţionale al sistemului nervos central în timpul lucrului sunt
Answer
 • Memoria operativă;
 • Concentraţia atenţiei;
 • Tremorul fiziologic;
 • Rezistenţa musculară;
 • Perioada latentă a reacţiei videomotorii

Question 40

Question
Ce acţiuni sunt caracteristice igienei muncii
Answer
 • Examenul medical la încadrarea în muncă;
 • Controlul medical periodic;
 • Profilaxia bolilor profesionale şi a bolilor în relaţie cu profesia;
 • Educaţia sanitară;
 • Tratamentul bolilor cardiovasculare

Question 41

Question
Ce scop are controlul medical periodic
Answer
 • Depistarea noxelor profesionale;
 • Respectarea normelor de igienă a muncii;
 • Stabilirea bilanţului stării de sănătate în relaţii cu condiţiile de muncă şi noxele profesionale;
 • Depistarea bolilor profesionale;
 • Reevaluarea aptitudinilor pentru muncă.

Question 42

Question
Pentru oboseală nu este caracteristic
Answer
 • scăderea capacităţii de muncă;
 • Diminuarea atenţiei;
 • Creşterea timpului de latentă a reacţiilor motrice ;
 • Ireversibilitate ;
 • excitabilitate psihică crescută

Question 43

Question
Care răspunsuri sunt incorecte în ce priveşte adaptarea funcţiei cardiace în efort
Answer
 • Creşterea debitului cardiac;
 • Creşterea frecvenţei cardiace
 • Scăderea volumului sistolic
 • Creşterea frecvenţei cardiace e un mecanism mai econom de adaptare decât creşterea volumului sistolic
 • Creşterea presiunii pulsatile

Question 44

Question
Intoxicaţia cu oxid de carbon e posibilă
Answer
 • La lucrul în cazangerii, secţii de turnare a metalului;
 • La folosirea vopselelor de ulei
 • La lucrul cu benzina etilată;
 • La sinteza acidului sulfuric;
 • În autobuse, la încercarea motorului.

Question 45

Question
Praful de producere poate cauza
Answer
 • Dermatite, conjunctivite;
 • Rinite, faringite;
 • Astm bronșic
 • Psoriaz
 • Pneumoconioze

Question 46

Question
In tabloul oboselii cronice pot exista
Answer
 • Astenie;
 • Tulburări de somn;
 • Tulburări psihoafective;
 • Tulburări neurovegetative;
 • Boli ale aparatului locomotor

Question 47

Question
Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica pulberilor
Answer
 • Prin analiza gravimetrică a pulberilor, rezultatele se exprimă în număr particule/cm3 aer;
 • Prin analiza dispersometrică a pulberilor, rezultatele se exprimă în mg/m3 aer
 • Formula de praf serveşte la aprecierea numărului de particule cu diferite dimensiuni;
 • Particulele cu dimensiunea sub 3 microni pătrund până în alveolele pulmonare;
 • Pulberii cu un conţinut de SiO2 liber cristalin peste 10% au CMA variabilă

Question 48

Question
Toxicitatea substanţei chimice depinde de
Answer
 • Caracteristicile chimice şi fizico-chimice ale toxicului;
 • Sensibilitatea organismului;
 • Factorii mediului de muncă
 • Asistenţa medicală;
 • Factorii mediului ambiant.

Question 49

Question
Care enunţuri sunt corecte în ce priveşte hidrocarburile alifatice
Answer
 • Toxicitatea scade odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau sindrom narcotic;
 • Acţiunea narcotică devine mai intensă odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau iritaţie puternică a căilor respiratorii;
 • Influenţează selectiv.

Question 50

Question
Cele mai frecvente boli profesionale prin agenţi biologici se întâlnesc la
Answer
 • Personalul din industrie
 • Personalul din zootehnie;
 • Personalul sanitar şi veterinar;
 • Mineri;
 • Personalul din transporturi care transportă unelte.
Show full summary Hide full summary

Similar

An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
American Football
jackmackinder19
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
LOGARITHMS
pelumi opabisi
Macbeth - Charcters
a.agagon
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Natural Law
Rachel Wallace
Prueba de Integrales
José William Montes Ocampo
Jekyll and Hyde - Quotes and Analysis
Zoe CB
Comparative Studies 2016: The Plough and The Stars, Foster, The King's Speech
Lorenzo Battilocchi